Štítky POPAI CENTRAL EUROPE

Marketing at-retail POPAI forum 2010

Vědomí a podvědomí v místě prodeje – umíme opravdu naslouchat zákazníkovi?

Středoevropská kancelář POPAI pořádá další ročník odborné konference, jejíž program se
zaměří na současné výzvy a potenciál oboru marketingové komunikace v prodejních místech
u nás a v zahraničí.

Konference se koná 25.11. 2010 v Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9.

V rámci přednáškového programu budou poprvé detailně představeny výsledky
nejnovějšího průzkumu POPAI CE „POP Advertising Display Power“, který identifikoval
vliv změny různých atributů (umístění, velikost, barva, grafika, nasvícení, interaktivita)
na nákupní chování spotřebitelů v prodejních místech a na úspěšnost prostředků in-store
komunikace.
Do programu konference je rovněž zařazen diskuzní panel „In-store v otázkách a
odpovědích zástupců řetězců, zadavatelů a reklamních agentur“, který otevře diskuzi nad
aktuálními otázkami komunikace v prodejních místech včetně reakcí zadavatelů a zástupců
maloobchodu na nové trendy a skutečnosti v in-store.

Tematické okruhy programu konference

POP Advertising Display Power – nejnovější průzkum POPAI CE na téma výkonnosti
různých modifikací podlahových POP stojanů.

Vliv změny atributů (umístění, velikost, barva, grafika, nasvícení atp.) podlahových stojanů
na nákupní chování spotřebitelů v prodejních místech.
Průzkum byl realizován ve spolupráci s IPSOS Tambor, Spar, Coca Cola, Mars CR, vysokou
školou B.I.B.S. a dalšími partnery.

Back to the basics. Nové trendy marketingového výzkumu v in-store.
Trendy, které propojují marketingový výzkum s POP/POS podporou prodeje.
Etnografický přístup k výzkumům na místě prodeje – nástroj řízení primárních a
sekundárních umístění.

Vývoj a proměny koncepcí in-store promocí

Společný projekt ppm factum group a společnosti HENKEL – vývoj a proměny
konceptu promo v oblasti vlasové kosmetiky, prezentace konceptu „hair academy a
vlasových poradkyň“ včetně předvedení detailu analýzy pomocí moderní technologie.

Místo prodeje a komunikace se zákazníkem – umíme mu opravdu naslouchat?
Nákupní rozhodování v místě prodeje (plánovaný versus impulsní nákup), jak individuelně
komunikovat se zákazníkem podle jeho potřeb a očekávání.
Co v in-store funguje a co ne? Příklady z domova i zahraničí.

Neuromarketing – všemocný nástroj k poznání spotřebitele?
Možnosti a meze využití neuromarketingu při výzkumu nákupního chování.
Co nahradí přístroje a co můžeme „změřit“? Příklady využití tohoto nového marketingového
nástroje z tuzemska i ze světa.

In-store v otázkách a odpovědích zástupců řetězců, zadavatelů a reklamních agentur
Diskuzní panel pod garancí Klubu zadavatelů:
Jaká je role in-store v moderním marketingu?
Poplatky: nutnost nebo brzda ?
Spotřebitel a trendy (tvrdá data, měkká data)
Modely spolupráce očima zástupců řetězců pro rok 2011

Konference je součástí POPAI CE show, která zahrnuje soutěž POPAI AWARDS 2010
(soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech), doprovodný
konferenční program a gala večer s předáním cen vítězům soutěže a společenským
programem. Akce je pořádána za podpory světové asociace POPAI a pod odbornou garancí
POPAI France, která je organizátorem celoevropské soutěže POPAI AWARDS Paris v Paříži.

Více informací:

http://www.popai.cz/Konference-Marketing-at-retail-Popai-forum.aspx

Program konference

Kontakt:

POPAI CE
Pod lesem 132
500 11 Hradec Králové
Daniela Krofiánová
tel. 775 989 853, fax 495 264 698, e-mail: dkrofianova@popai.cz

Marcela Pazourková
tel. 608 257 701, fax 495 264 698, e-mail: mpazourkova@popai.cz

Měření návštěvnosti v zónách digital signage

Obrazovka v obchodě TescoNovým společným projektem POPAI CE, společnosti POS Media ČR a společnosti 7Marsyas Development v oblasti digital signage je měření návštěvnosti v zónách Digital Signage, které proběhlo v červnu 2010 v hypermarketu Tesco, OC Nový Smíchov v Praze.

Cílem měření bylo zjistit celkový počet nakupujících v hypermarketu v měřeném období, počet nakupujících v sekcích cukrovinky, alkohol a mléčné výrobky a průměrný čas, který nakupující strávili u LCD obrazovky s reklamním spotem. V rámci měření byla využita technologie Person Counter (PCV-05) od společnosti 7Marsayas Development.

Z výsledků měření vyplynulo, že hypermarket Tesco na pražském Novém Smíchově, který patří k nejnavštěvovanějším prodejnám Tesco v ČR, denně v průměru navštíví více než 20.000 zákazníků. Zákazníci nakupují v této lokalitě nejvíce v pátek okolo 18 hod.

Nejfrekventovanější zónou na prodejní ploše je sekce mléčných výrobků.

Průměrná doba strávená v okolí LCD obrazovek s reklamním spotem je 12 vteřin, proto ideální reklamní spot na obrazovkách digital signage by měl být maximálně v této délce.

zdroj: popai.cz

Digitální média v průzkumu POP očima veřejnosti

Rozsáhlý projekt „POP očima veřejnosti“, který je koordinován POPAI CENTRAL EUROPE a realizován ve spolupráci s průzkumovou agenturou Ipsos-Tambor, analyzuje spontánní vnímání a reakce veřejnosti na jednotlivé typy POP a poskytuje komplexní pohled spotřebitelské veřejnosti na reklamu a prostředí prodejních míst.

Součástí průzkumu bylo testování vybraných prostředků digitální komunikace (televizní obrazovky či interaktivní totemy).
Výsledky testů ukázaly, že téměř 60 % spotřebitelů zaznamenalo televizní obrazovku nebo totem, které propagovaly nějaký výrobek, a to především v hypermarketu, v obchodech s elektronikou a v lékárně.
U 32 % dotázaných jsou obrazovky spojovány s tím, že je při čekání zabaví a v případě 31 % dotázaných spotřebitelů tyto komunikační prostředky upozorní na nový výrobek.

Během průzkumu byly hodnoceny konkrétní případy umístění obrazovek v prodejnách.
Bylo konstatováno, že obrazovky nevhodně umístěné příliš vysoko na regálu mimo zásah očí tak, že zákazník nemůže sledovat prezentovaný obsah, jsou prakticky nefunkční.
Naopak zákazníci vítají interaktivní obrazovky, které slouží jako zdroj informací o slevách,  pomáhají při výběru zboží a usnadňují orientaci zákazníků v regále a v kategorii. Tato in-store média  jsou zejména vhodná pro spotřebitelsky „komplikované“ kategorie (víno, koření, maso, barvy laky, baterie).
Digitální média mohou též fungovat jako informační médium pro cizojazyčné návštěvníky prodejního místa.
Obrazovky umístěné u pokladen fungují pro zabavení a ukrácení času při čekání ve frontě. Upoutávají pozornost spotřebitelů, ale propagace určitého výrobku na obrazovce neovlivní zákazníka natolik, aby se vrátil od pokladny a vyhledal  tento produkt v prodejně.
Digitální prostředky komunikace jsou však také v prodejnách vnímány spíše jako „zdržující element“ při nakupování a jsou méně akceptovány starší generací zákazníků.

POPAI Awards Paris 2010

Letošní ročník celoevropské POP soutěže POPAI Awards Paris 2010 vyvrcholil 24. června  slavnostním večerem v Paříži, na kterém  finalisté soutěže v jednotlivých kategoriích převzali ocenění v podobě bronzové, stříbrné nebo zlaté sošky Indiána.

K  nejúspěšnějším realizacím, které se zařadily mezi nejlepší v Evropě, byly exponáty členů POPAI CENTRAL EUROPE.

Česká společnost STORY DESIGN, a. s. se může pochlubit dvěma cenami:   bronzové ocenění v kategorii „Služby“  získal exponát „Opláštění bankomatů GE Money Bank“ a další bronz byl udělen exponátu „Světelný stojan na vysavače Philips“ v kategorii „Elektrické spotřebiče“.

Vítězem v kategorii „Elektronika pro domácnost“ se stala realizace  „Display HIFI“ od polské firmy ATS Display Sp. z o.o., která je rovněž členem POPAI CE.

Dalším úspěšným finalistou z České republiky byla  firma Unibon s.r.o., která si za exponát „X stojan pro  Nokii“ odnesla bronzovou sošku Indiána v kategorii „Mobilní elektronika“.

Soutěž POPAI Awards Paris 2010 patří mezi vrcholné události evropského oboru in-store komunikace.

Tento rok soutěžilo 300 přihlášených exponátů ze 13 evropských zemí v 45 oborových kategoriích.

Kromě stále širšího zastoupení prostředků digitální a multimediální komunikace byla novinkou letošní soutěže kategorie zaměřená na ekologické in-store koncepce a kategorie, ve které se představila nová in-store řešení na bázi kartonových a lepenkových materiálů.

Mezinárodní odborná porota složená ze zástupců zadavatelů reklamy (představitelů nadnárodních značkových výrobců) hodnotila estetičnost, design, originalitu a inovaci, přizpůsobení POP aplikace danému výrobku, technické pojetí, kvalitu výroby, komunikaci a image, celkové působení a účinnost POP materiálu. Pro kategorii ekologických koncepcí byla hodnotící kritéria doplněna o kriteria „recyklovatelnost“ a „použité materiály“.

Pro další rozvoj digital signage v ČR je třeba více informací a zkušeností

Digital Signage je stále pro mnoho zadavatelů u nás novým médiem a často i chybí informace o tom, jak lze optimálně tyto komunikační prostředky využít v reklamních kampaních.

Proto POPAI CE v rámci svého programu věnuje otázkám efektivních aplikací digitálních médií v místech prodeje, ale i v dalších místech komunikace se spotřebiteli velkou pozornost. Tímto tématem se také zabýval nedávný seminář POPAI CE, na kterém představil současné možnosti digital signage a ukázky aktuálních digitálních projektů Mojmír Halen, ředitel společnosti Q advertising.

„K hlavním přínosům digital signage zařízení oproti statickým informačním a reklamním zařízením patří možnost okamžité a efektivní obměny obrazové informace bez zásahu do zařízení a bez dalších nákladů spojených se statickou reklamou.
Digitální média umožňují zobrazení více informací, nebo reklamních spotů na jednom nosiči. Vysílání dynamických spotů, předělů a prokládacích efektů podstatně více zaujme pozornost diváka než statická reklama,“ uvedl k výhodám digitálních komunikačních prostředků Mojmír Halen.

Existuje více modelů komunikace s pozorovateli zařízení. Typickým příkladem a běžně využívaným modelem digital signage zařízení jsou propagační obrazovky v obchodech a komerční síť reklamních obrazovek s nabídkou prodeje vysílacího času.
V prodejně u regálu nebo u stojanu je třeba použít krátké efektivní sdělení (opakované vysílání reklamních spotů ve smyčce).
Tam, kde pozorovatel může věnovat více času sledování obrazovky, je vhodné v rámci reklamního vysílání využít doplňkových informací, jako jsou například informace o počasí, aktuálním čase, situaci v dopravě, nabídka kulturních akcí apod.

Účinnost digitálních nosičů potvrzují výsledky řady zahraničních studií.
Například studie digitálních nosičů Arbitron odhalila, že digitální sdělení zobrazované v maloobchodních místech dosáhne průměrně pozornosti u více než poloviny dospělých Američanů měsíčně.
Společnost EYE USA zaznamenala za poslední rok významný růst v digitální oblasti, a to jak v příjmech z reklamy tak v počtu nových klientů. Příjem z digitální reklamy se od roku 2008 zvýšil o 69%. Došlo také k 79% nárůstu počtu digitálních klientů za stejné časovém období vůči předcházejícímu roku.

Pilotní část výzkumu sledovanosti nosičů digital signage v obchodních centrech

Nový pilotní projekt elektronického měření sledovanosti zákazníků vůči digitálním nosičům v místě prodeje a jeho okolí byl realizován společnosti Q advertising ve spolupráci s digitální sekcí POPAI CE. V první fázi bylo měření uskutečněné na omezeném vzorku nosičů za účelem ověření technologie sběru dat. Pro testování bylo zvoleno obchodní centrum Flora, Praha 3.
Cílem celého projektu bylo zajistit data pro zadavatele o chování zákazníků a sledování digitálních nosičů.

Měření bylo prováděno zařízením firmy 7Marsyas, jehož fungování je založeno na principu aktivní RFID technologie, inteligentní analýzy chování osob z videa průmyslové televize v reálném čase. Nad daný digitální nosič je umístěna IP kamera, která je připojena do modulu PCF, kde probíhá veškerá analýza. Systém Person Counter analyzuje sledovanost reklamních spotů na obrazovkách pomocí detekce obličejů zákazníků. Podmínkou bylo, aby se zákazník díval na nosič nepřetržitě déle jak 1,5 vteřiny ze vzdálenosti 20 metrů a blíže, aby byl zaznamenán jako pozorovatel. Poté byla změřena celková doba jeho pozorování.
Měření probíhalo nepřetržitě v období od 4 do 14.12 2009.

Výzkum ukázal, že v tomto období zaregistrovalo sledovanou obrazovku téměř 51 tisíc osob, což představovalo 39 % návštěvníků, kteří prošli pod měřenou obrazovkou. Měřen byl jeden z celkem 28 nosičů, kterými je OC Flora osazeno. Celkový zásah návštěvníků je pak vzhledem k počtu nosičů vyšší a navíc je opakovaný.
Vrchol sledovanosti byl během všedního dne mezi 11 až 17 hodin, zatímco o víkendu sledovalo nejvíce osob obrazovku v čase mezi 12. až 15. hodinou.

Systém pro detekci obličejů zákazníků a monitorování pohybu osob bude využit i při realizaci dalšího testování digitálních médií v prostředí prodejních míst, které bude tento rok opět probíhat pod garancí digitální sekce POPAI CE.

GIC Dubai 2010: nejnovější trendy, technologie a inovace v oblasti POP

DEKOR s.r.o.  - integrace LCD obrazovkySvětová asociace GIC (Global In-Store Communication) zaujímá již více jak 40 let významné místo ve světě in-store komunikace.  Jejím posláním je sdílet informace a zkušenosti o nových projektech a trendech  tohoto oboru  v celosvětovém měřítku

Asociace v současnosti sdružuje přední společnosti POP reklamy ze 17 zemí různých kontinentů světa.  Podporuje vzájemnou informovanost o vývoji POP reklamy na jednotlivých trzích, o špičkových technologiích, inovacích v designu a je pro členy jedinečnou příležitostí k navázání spolupráce v rámci  mezinárodních projektů.

Jednou z klíčových událostí asociace je týdenní mezinárodní konference spojená se setkáním všech členských společností, která je každým rokem pořádána v některé ze členských zemí GIC. Mezinárodní konference svým zaměřením reaguje na globální potřeby trhu in-store komunikace.  Program akce zahrnuje prezentace nových návrhů i  konečných  POP realizací jednotlivých členů, výměnu kreativních a technických řešení   a diskuzi  o možnostech jejich  využití ostatními členy na dalších trzích.

Letos na jaře se organizace této významné události úspěšně zhostila společnost Merlun Group z Libanonu. Ředitel společnosti a zároveň prezident letošní konference pan Joe Sahyoun  přivítal v Crown Plaza Festival City v Dubaji  zástupce  z 16 zemí světa. Během čtyřdenní pracovní konference od 5. do 9. dubna byly detailně prezentovány nejúspěšnější projekty jednotlivých členů za uplynulý rok, stejně tak nejnovější trendy, technologie a inovace v oblasti POP.

Jaké jsou novinky v in-store komunikaci?

K  výrazným globálním trendům patří silný tlak na snižování cen POP  a redukci nákladů,  a tudíž i nezbytnost stálé inovace.  Proto je poptávka zaměřena na nákladově efektivní produkci , praktičnost i nenáročnost při dopravě a umístění POP prostředků v prodejních místech.

Zároveň musí  in-store projekty odpovídat požadavkům současného trhu z hlediska kvality  a působení na zákazníka v prodejních místech.

Mezi prezentovanými  výrobky byly  praktické aplikace displejů z lepenky, které lze snadno sestavit i demontovat a složit, jakož i trvalé displeje z kovu, dřeva a plastu, které jsou vyrobené z jednoho kusu.

Design v  POP upřednostňuje variabilitu, kdy nové koncepce in-store  prostředků dokážou komunikovat  na jednom stojanu nejen  sdělení o produktu, ale i  po jednoduchých úpravách umožňují vystavení více druhů výrobků daného sortimentu.

Nové marketingové metody, jako jsou co-branding, shop corner  nebo cross merchandising, se v oblasti in-store komunikace objevují   stále častěji.

Mezi diskutovanými tématy byly řešeny otázky rozvíjející se výroby v nových teritoriích a s tím související dopady na trh POP reklamy v ostatních zemích.  V rámci business programu byly pořádány  workshopy, které  se soustředily  na  současné výzvy v oboru POP reklamy a synergii mezi členy GIC  v oblasti výroby, kreativity a inovace.

Pokračuje integrace nových technologií v POP, jejíž součástí jsou LCD obrazovky, difuzéry vůní či interaktivní prostředky, které již prokázaly svou efektivitu.

Zdroj: POPAI CENTRAL EUROPE
???