Štítky mobilní marketing

Více transakcí přes mobilní internet, větší strach ze zneužití dat

Internet v mobilu je pro stále větší počet lidí po celém světě snadným a pohodlným způsobem, jak vyřizovat bankovní transakce a nákupy. I přes vzrůstající popularitu mobilních zařízení však mezi zákazníky přetrvávají obavy – zejména ze ztráty soukromí a zneužití jejich osobních dat. Ukázal to aktuální průzkum celosvětové sítě poradenských společností KPMG Consumers and Convergence IV, který proběhl mezi 5 627 respondenty z 22 zemí.

Z průzkumu vyplývá, že lidé jsou stále více ochotni používat svůj mobil k finančním transakcím nebo přijímat reklamy na mobil výměnou za levnější či zcela bezplatný servis. Ve srovnání se stejným průzkumem pořádaným před 18 měsíci se počet uživatelů, kteří využívají mobil v souvislosti s bankovními službami, více než zdvojnásobil. Dvakrát více je také uživatelů, kteří přes svůj mobil nakupují na internetových stránkách maloobchodníků. Na tomto významném nárůstu se podílejí především dynamicky se vyvíjející ekonomiky, jako je Čína a Indie. Celých 77 procent čínských respondentů uvádí, že svůj mobil používá k bankovním operacím, a 44 procent k nákupu zboží. V Indii používá mobil k nákupům 38 procent dotazovaných a k bankovním operacím 43 procent.

„Ve srovnání s posledním průzkumem z roku 2008 se ukazuje, že mobilní internet jako prostředek k nákupům a dalším finančním transakcím je na razantním vzestupu. Otevírá se zde zajímavý prostor na trhu a s ním i nové možnosti pro poskytovatele mobilních služeb,“ komentuje výsledky Eva Racková, Partnerka odpovědná za poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii ve společnosti KPMG Česká republika.

Obavy ze zneužití dat

Ztráty soukromí a především zneužití svých osobních údajů (například informací o platebních kartách) se v mnoha dotazovaných zemích obává přes 90 procent respondentů. Nejmenší starosti mají spolu s Holanďany překvapivě Češi, i u nás ale sedm z deseti respondentů vnímá možné zneužití údajů jako problém. Otázka ochrany soukromí a osobních dat se tak stává nejsilnější brzdou rozvoje internetu jako prostředku k nákupům a bankovním operacím. Průzkum ale také odhalil jistý paradox v chování zákazníků: „Na jedné straně se zákazníci obávají ztráty svého soukromí, ale na straně druhé jsou jeho část, zejména pak své osobní údaje, ochotni obětovat výměnou za levnější internetové služby a aplikace,“ vysvětluje Eva Racková.

Větší tolerance k internetové reklamě

Ze zjištění vyplývá, že zákazníci jsou nyní ochotnější akceptovat internetová reklamní sdělení. Je zde však patrný velký rozdíl mezi tolerancí k reklamě na osobním počítači a na mobilu. Většina respondentů (56 procent) nemá problém s internetovou reklamou na svém PC, ale jen 42 procent ji toleruje na svém mobilním zařízení.

Ochota připlatit si za dobré služby

Stále více lidí je podle průzkumu ochotno připlatit si za mobilní aplikace a služby, pokud za své peníze získají přidanou hodnotu či kvalitu. Celosvětově projevilo 43 procent respondentů ochotu platit za často využívané internetové služby. Mezi zákazníky z oblasti Asie a Pacifiku se jedná o 59 procent, v Číně o 63 a v Indii o 65 procent. Zákazníci se nebrání platbám zejména za videa (56 procent) a hudbu (53 procent) – za tu si rádi připlatí zejména mladší uživatelé (16–24 let).

Metodika průzkumu

Průzkum proběhl na jaře 2010 mezi 5627 respondenty z 22 zemí. Informace se sbíraly online a telefonicky. Účast v průzkumu byla podmíněna vlastnictvím mobilního telefonu nebo PDA.

zdroj: www.mmportal.cz

Asociace mobilního marketingu

Roku 2000 vzniká Wireless Advertising Association. Tato nekomeční asociace se základnou v New yorku roku 2003 rozšiřuje pole působnosti na evropský kontinent. Zároveň mění svůj název na Mobile Marketing Association.

Roku 2005 se zájem o mobilní marketing dostává do širšího povědomí severoamerických společností a asociace tak získává 20 stálých členů. Roku 2008 se asociace rozšířila i na australský kontinent.

V současnosti sdružuje na 700 členů působicích ve čtyřiceti zemích světa. Asociace se orientuje na většinu aspektů mobilního marketingu, kdy řeší otázky affiliate marketingu, mobilní komerce, mobilní reklamy a také proximity marketingu.

Pátým rokem vyhlašuje soutěž Global Marketing Mobile Award, představuje certifikační autoritu odborníků na mobilní marketing a pořádá mezinárodní summity a konference.

Dle dostupných informací, Česká republika nemá zastoupení v této asociaci.

Chytrý mobilní marketing, který zašel příliš daleko

Britská společnost DVLA přišla na trh s aplikací pro iPhone přístroje podporující webové stránky Auto Trader. Aplikace majiteli iPhone umožnila vyfotit státní poznávací značku vozidla a rekognoskací, tedy identifikací poznávací značky, vyhodnotit, o jakou značku a typ vozidla jde.

Původní záměr společnosti počítal se zájmem majitelů mobilních komunikátorů o koupi vozu, který takto vyfotili. Aplikace tak následně na iPhone zasílala informace o typu vozidla, průměrné ceně, výbavě a připojila adresu nejbližšího značkového prodejce.

Je zjevné, že k poskytnutí těchto údajů bylo nutné spárovat SPZ s typem vozidla, což nejspíš balancovalo na hraně místního zákona o ochraně osobních dat. Společnost proto projekt záhy zrušila s odvoláním na porušení vnitřního etického kodexu společnosti.

V oficiálním prohlášením společnost také přiznala, že je tímto způsobem možné zjistit majitele automobilu i adresu, kde je vůz registrován.

Budiž tento příklad brán jako ponaučení, že marketing je pomoc a služba zákazníkovi bez toho, aby kohokoli dalšího ohrožoval a poškozoval.

Jak to dělají v Indii

Dnes se zaměřím na zemi, která je v očích mnoha evropanů na pomezí rozvojové země směřující ke kapitalismu. Indie je sedmou největší a druhou nejlidnatější zemí světa. Indická velkoměsta již dávno nemají koloniální nádech a moderní čtvrti si nezadají s velkoměsty severní Ameriky a západní Evropy.

Indická společnost Mobile2win se zaměřuje na mobilní marketing s následným atakem internetu, digital signage a kombinací digitálních médií s tradičními.

Její hlavní činností však stále zůstává obsah a interaktivita pro mobilní telefony. Oproti evropské orientaci na SMS komunikaci, je v Indii velice oblíbený protokol WAP. Další silnou kategorií je mobilní internet.

Zajímavý je rozsah služeb společnosti. Od nabídky originálního obsahu mobilní komunikace a interaktivity zákazníka s inzerentem, přes zábavný obsah typu „klepy z Bollywoodu“ až po lifestylové informace a výsledky místního kriketového mužstva.

Také se pustili do rozsáhlých projektů, kdy kombinují internetové prezentace s mobilní komunikací, digitálními a tradičními médii v outdooru. Mezi velké zákazníky patří společnosti zvučných jmen jako Coca-cola, Danone, Sony, Toyota, Vodafone, Tata, Aircel, Nokia…

Indie je sice zemí velkých sociálních rozdílů a kontrastů koloniálního a západního způsobu života. Zároveň se mílovými kroky žene dopředu.

MMA – mezinárodní asociace mobilního marketingu

Mobilní marketing v České republice je na vzestupu. Jeho historie u nás nesahá dále, než několik let nazpět. Ve světě se s tímto fenoménem digitální doby museli popasovat již dříve.

Pro potřeby sjednocení subjektů poskytujících služby mobilního marketingu vzniká v roce 2000 ve Spojených státech amerických první Wireless Advertising Association, tedy „asociace bezdrátové reklamy“. V roce 2003 vzniká evropská základna ve Velké británii a Francii.

V následujících letech se rozšiřuje pole působnosti na Střední východ, Afriku, Pacifickou Asii a Latinskou Ameriku. Asociace také mění svůj název na Mobile Marketing Association. V současnosti se členská základna skládá z 600 agentur, reklamních společností, výrobců zařízení, mobilních operátorů a výzkumných marketingových společností.

Česká republika není dodnes v asociaci zastoupená. Jediným subjektem působícím na území České republiky, je severoamerický SAS Institut.

Asociace se orientuje na komunikaci pomocí bezdrátových a mobilních technologií. Vydává případové studie, pořádá setkání odborníků, normalizuje formáty, organizuje výstavy.

Na serveru asociace je ke stažení několik zajímavých případových studií a informací o doporučených parametrech komunikačních formátů.

Bližší informace najdete na stránkách: www.mmaglobal.com

Projdete kolem obrazovky a máte slevu

V USA použili novou zbraň pro získání zákazníků. Jelikož jsou náklady na tištěné letáky stále vysokou položkou a většina z nich stejně skončí jako výstelka do mokrých bot, rozhodlo se dvacet celostátních potravinových řetězců přistoupit na návrh telefonního operátora.

Společně tak začali realizovat akci nazvanou SpendSmart. Zřídili několik desítek obrazovkových stanovišť s bezdrátovou konektivitu pro mobilní telefony. Zde vysílají akční nabídky potravinových obchodů, kdy si zákazník do svého mobilu může stáhnout slevový kupon. Ten poté ukázáním u pokladny použije pro získání slevy.

Myšlenka kooperace telefonního operátora, maloobchodních řetězců a v neposlední fázi dodavatelů produktů, se ukázala natolik nosnou, že své pole působnosti rozšířili na internet a zajistili si pronájem reklamního času v reklamních sítích digitálních nosičů.

Zajímavostí také je, že se obsah mění pravidelně jednou týdně pro každý maloobchodní řetězec.

???