Štítky měření sledovanosti

PPM – Plať za člověka!

Webová reklama používá zkratku PPC (Pay Per Click), která vystihuje platbu za reklamu viděnou a potvrzenou uživatelem internetu. Jde o exaktní měření, takže žádné rozdílně interpretované výzkumy a statistiky.

PPM je hříčkou slov označující Pay Per Man, neboli, plať za člověka. V této souvislosti se objevuje další zkratka PPP, neboli Pay Per Passant, čož označuje platbu za kolemjdoucího. S francouzským slovem passant se nejčastěji setkáváme při reklamních aktivitách mimo domov, tedy v takzvaném outdooru, nebo také out-of-home.

Ať tak či onak, zkratka PPM, nebo PPP označuje nástroj pro elektronické měření pozorovatelů reklamního sdělení v outdooru. Vrátíme-li se do historie, tak jedny z prvních pokusů měření davu na komerční bázi probíhalo v obchodních centrech, kde se zprvu měřil počet osob vstupujících do objektu a osob vystupujících z objektu.

S digitálním zpracováním obrazu z kamer se možnosti měření rozšířily natolik, že je dnes možné rozpoznat jak pohlaví pozorovatele, také přibližný věk i momentální náladu. Princip činnosti zařízení je následující: Snímání obrazu kamerou – vyhodnocení obrazu – identifikace specifických znaků (pro 2D identifikace pixelů, pro 3D struktura vertex-shape-face) – porovnání s databází uložených vzorů – zápis do databáze naměřených hodnot – grafický a textový výstup.

Výsledkem je statistika, která o každé procházející osobě prozradí následující údaje: 1 osoba – v 11:01:05 hodin – dne 10.7.2011 – 13 sekund délka sledování – muž – dospělý – (alternativně může být zaznamenána nálada, opakovaný pohled a podobně).

Pay Per Man pracuje tedy následovně:

Na reklamní nosič umístíme kameru, kterou zaměříme do prostoru před sledovanou reklamní plochu. Kamera snímá pod určitým úhlem prostor před reklamní plochou. Kvalita obrazu, tedy i detekce, se zhoršuje s větší vzdáleností a nižším rozlišením kamery. Pokud však chci snímat například dění na chodníku přes ulici, na dohled billboardu, stačí kameru zaostřit až na tento chodník a vyhodnocovat jen určitý prostor. Záměrně uvádím jakýkoli reklamní nosič, protože pokud se vám povede umístit řídící počítač a kameru do nosiče a připojit nosič k elektrické energii, je PPM aplikovatelná i na nedigitální reklamní média.

PPM je exaktní měření a pokud by se do budoucna povedlo prosadit toto měření, zadavatel reklamy by opravdu platil pouze a jen za člověka, který sleduje jeho reklamu. Další možnosti narůstají se zapojením PPM k digitálnímu médiu. Poté je možné například vysílat pro cílovou skupinu, která zrovna sleduje reklamní plochu, tedy pokud se dívá více žen, promítám reklamu na kolekci šperků a dívá-li se více mužů, reklama na pivo neuškodí.

A co statistika? Jelikož téměř všechny systémy využívají internetových protokolů, nebo alespoň umožňují přenos dat přes internet, je sběr výsledků již lehce zvladatelnou záležitostí. Tak je možné bez problému nasadit metody plateb ze systému PPC na systém PPM.

Jaký potenciál nakupujících můžeme oslovit digitální reklamou v in-store?

LCD obrazovky POS Media v OC TescoTrh s digitálními médii zaznamenává globálně slibný růst a využití digitálních komunikačních prostředků je stále výraznějším trendem i u nás.  I přes nesporné výhody, které tyto moderní technologie nabízejí v oblasti marketingové komunikace, a i přes osvětu a významné snahy o popularizaci těchto médií paradoxně zjišťujeme, že zadavatelé reklamy o nich stále nemají dostatek informací pro jejich efektivní využití.  Proto POPAI CE prostřednictvím sekce digitální komunikace pořádá odborné workshopy, jejichž  cílem je přinést nové informace o digitálních médiích a formou praktických ukázek a výsledků průzkumů pomoci zadavatelům reklamy se v této sféře lépe orientovat.

Aktuálním tématem, které sklidilo velký zájem zadavatelů, byly výsledky měření návštěvnosti v zónách digital signage, prezentované na nedávném workshopu.  Jde o společný projekt POPAI CE, společnosti POS Media ČR a společnosti 7Marsyas Development, který byl realizován v červnu 2010 (v období cca dvou týdnů) v hypermarketu Tesco,  OC Nový Smíchov v Praze.
Jak uvedla Pavlína Klementová z POS Media, záměrem projektu bylo ověřit návštěvnost a pohyb zákazníků v určitých zónách hypermarketu, kde jsou umístěny LCD obrazovky a zároveň mapovat potenciál nakupujících, které lze oslovit digitální reklamou.  V rámci průzkumu byl zjišťován celkový počet nakupujících v hypermarketu v měřeném období,  počet nakupujících v sekcích cukrovinky, alkohol a mléčné výrobky a průměrný čas, který nakupující strávili u LCD obrazovky s reklamním spotem.  Pro testování byly zvoleny tři různé exekuce spotů na obrazovkách, a to v délce tři, deset a třicet sekund.
Průzkum proběhl v období, kdy návštěvnost hypermarketu nebyla ovlivněna dobou svátků, jako jsou Vánoce, Velikonoce apod.

„Zadavatelé reklamy mají tendenci dodávat pro vysílání na obrazovkách v místě prodeje televizní spoty, které jsou příliš dlouhé, a tudíž nevhodné.  V prodejních místech však máme pouze jednu až tři sekundy na to, abychom zákazníka zaujali. Cílem měření bylo proto získat konkrétní argumenty pro to, jaký typ spotu je třeba v in-store nasazovat a jaký nelze doporučit,“ zdůraznila Pavlína Klementová.

V rámci měření byla využita technologie Person Counter  (PCV-05) od společnosti 7Marsayas Development. Fungování je založeno na principu aktivní RFID technologie, inteligentní analýzy chování osob z videa, které je pořízeno prostřednictvím integrované kamery. Ta je připojena do modulu, kde probíhá veškerá analýza. Prostor, který kamera zabírá, se dělí na zóny a u každé zóny lze naprogramovat, co bude v rámci dané zóny měřeno: například počet  osob, které se zastaví u konkrétní reklamy, čas, který tam stráví atd.

Co ukázaly výsledky měření?

Jedním z cílů měření bylo zjistit za sledované období celkový počet návštěvníků u vstupu do hypermarketu, to znamená počet zákazníků, kteří prošli vstupními bránami prodejny.
Z výsledků měření vyplynulo, že hypermarket Tesco na pražském Novém Smíchově, který  patří k nejnavštěvovanějším prodejnám Tesco v ČR, denně v průměru  navštíví více než 20.000 zákazníků.
Průzkum odhalil překvapivý fakt, že o víkendu se v hypermarketu nakupovalo nejméně, a to zřejmě kvůli víkendovým pobytům spotřebitelů mimo Prahu, nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v pátek okolo 18 hod.

Měření ve vybraných sortimentních sekcích přineslo souhrnné zjištění, že průměrná doba strávená v okolí LCD obrazovek s reklamním spotem je 12 vteřin, a proto optimální reklamní spot na obrazovkách digital signage by měl být maximálně v této délce.

Měření v jednotlivých sortimentních sekcích

Pro promítání v sekci cukrovinek byly vybrány tři desetisekundové spoty od 3 různých zadavatelů reklamy. Jednalo se o upoutávky na Ego sušenky, na čokoládovou oplatku Fidorku a na tyčinky Margot mini.
Měření ukázalo, že spotřebitelé navštívili nejvíce sekci cukrovinek koncem pracovního týdne, konkrétně v pátek, naopak o víkendu průzkum potvrdil slabou návštěvnost.
Z  hlediska jednotlivých úseků dne byla nevyšší návštěvnost v této sekci okolo 18 hod., zatímco během polední pauzy byla návštěvnost nižší. V průměru sekci navštívilo denně 13.585 nakupujících a průměrná délka doby, kterou nakupující strávili v okolí LCD obrazovky, byla téměř 10 sekund.

V sekci alkohol byl promítán nejdelší reklamní spot v délce 30 sekund.  Upoutávka byla zaměřena na rum Captain Morgan a  byla vysílána i jako televizní reklama. Části reklamního spotu jsou velmi krátké (1 až 3 sekundy) a spot zahrnuje více příběhů.
Výsledky v oblasti denní návštěvnosti se lišily od výsledků v sekci cukrovinek.  Nejsilnější návštěvnost v sekci alkoholu byla v pátek a v sobotu. Pokud jde o počet nakupujících v jednotlivých úsecích dne, špička byla zaznamenána mezi 18. až  20.  hodinou večer.
Nakupující strávili na ploše u obrazovky v průměru 11 sekund. Denní průměrná návštěvnost v této sekci byla 9.645 nakupujících.

Nejfrekventovanější zónou na prodejní ploše byl v rámci testovaných sekcí úsek mléčných výrobků. Denní průměrná návštěvnost v této sekci představovala 15.630 nakupujících.
Byl zde promítán krátký, dobře viditelný spot v délce třech sekund na sýr Gervais.
Z hlediska návštěvnosti se jednalo o atraktivní zónu od pondělí až do pátku s páteční špičkou návštěvnosti. Nejméně zákazníků zde nakupovalo neděli.  V rámci jednotlivých úseků dne byla sekce nejnavštěvovanější během poledne a především kolem 18. hodiny, tzn. v závěru pracovní doby.
Průměrná délka doby, kterou strávili nakupující v okolí LCD obrazovky v tomto úseku, byla  delší než v jiných sekcích a dosáhla 15 vteřin.

Zdroj: www.popai.cz

Měření návštěvnosti v zónách digital signage

Obrazovka v obchodě TescoNovým společným projektem POPAI CE, společnosti POS Media ČR a společnosti 7Marsyas Development v oblasti digital signage je měření návštěvnosti v zónách Digital Signage, které proběhlo v červnu 2010 v hypermarketu Tesco, OC Nový Smíchov v Praze.

Cílem měření bylo zjistit celkový počet nakupujících v hypermarketu v měřeném období, počet nakupujících v sekcích cukrovinky, alkohol a mléčné výrobky a průměrný čas, který nakupující strávili u LCD obrazovky s reklamním spotem. V rámci měření byla využita technologie Person Counter (PCV-05) od společnosti 7Marsayas Development.

Z výsledků měření vyplynulo, že hypermarket Tesco na pražském Novém Smíchově, který patří k nejnavštěvovanějším prodejnám Tesco v ČR, denně v průměru navštíví více než 20.000 zákazníků. Zákazníci nakupují v této lokalitě nejvíce v pátek okolo 18 hod.

Nejfrekventovanější zónou na prodejní ploše je sekce mléčných výrobků.

Průměrná doba strávená v okolí LCD obrazovek s reklamním spotem je 12 vteřin, proto ideální reklamní spot na obrazovkách digital signage by měl být maximálně v této délce.

zdroj: popai.cz
???