Štítky marketing

Marketing at-retail POPAI show 2012

POPAI Central EuropeProsaďte lépe vaše komunikační aktivity v místě prodeje

Středoevropská kancelář POPAI připravuje další ročník mezinárodní odborné akce pod názvem „Marketing at-retail POPAI show 2012“, jejíž součástí je soutěž POPAI AWARDS (soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech), doprovodný konferenční program a gala večer s předáním cen vítězům soutěže a společenským programem.

Akce proběhne 22. listopadu 2012 v Hotelu Praha, Sušická 20, Praha 6 – Dejvice za podpory světové asociace POPAI a pod odbornou garancí POPAI France, která je organizátorem celoevropské soutěže POPAI AWARDS Paris v Paříži.

Best of in-store 2012

Soutěž POPAI AWARDS je již tradičně považována za vrcholnou událost oboru marketing at-retail.  Přináší přehled o nejnovějších trendech v oblasti komunikačních prostředků v místě prodeje, ale i v dalších místech kontaktu se spotřebiteli.

Tvůrcům v oboru in-store komunikace poskytuje příležitost zviditelnit pro širokou odbornou veřejnost nejlepší realizace své roční tvorby a zároveň je  jedinečnou  inspirací  pro zadavatele reklamy a obchodní společnosti, jak mohou lépe uspět v místě prodeje díky efektivní komunikaci.

Proto  popularita soutěže a zájem o ní rok od roku roste, o čemž svědčí i vývoj  posledních třech ročníků soutěže, kdy se  účast v soutěži za tuto dobu zvýšila téměř o 40 % .

Potěšující skutečností je rovněž trvalý úspěch v celoevropské soutěži POPAI  AWARDS Paris,  kde se exponáty z naší soutěže pravidelně umísťují mezi nejlepšími v Evropě.

V souladu s aktuální šíří působnosti oboru in-store marketingu soutěží POP materiály, podpůrně propagační předměty (3D), prostředky pro vybavení obchodů, systémy digitální a multimediální komunikace, nástroje světelné komunikace,  informační a orientační systémy, inovativní a ekologicky šetrná in-store řešení, světové novinky z místa prodeje a integrované in-store projekty.

Soutěžní expozice bude letos opět doplněna o výstavku prací mladých tvůrců – studentů vysokých škol se specializací na marketingovou podlinkovou komunikaci, kteří představili své návrhy POP materiálů v šestém ročníku soutěže POPAI STUDENT AWARD 2012.

KONFERENCE MARKETING AT-RETAIL POPAI FORUM 2012

Když se chce, tak to jde…

Potenciál práce s kategoriemi v místě prodeje

Kreativní a efektivní spolupráce zadavatelů-dodavatelů značkových výrobků s maloobchodními řetězci v místě prodeje JE možná, a to i přes všechna úskalí nerozvinutého trhu, omezení danými ze strany řetězců i kvalitou produkce POP/POS výrobců. Podíváme se na celou problematiku z pohledu category managementu, který podporu prodeje řeší jako jednu ze svých hlavních oblastí aplikace řízení sortimentu. Konference nabídne konkrétní aplikace řízení kategorií na českém trhu.

Na jaké otázky bude konference hledat odpovědi?

Na jakou spolupráci řetězce slyší? K jaké spolupráci jsou zástupci maloobchodu vstřícní a co je pro ně důležité? Jak nastavit projekt, aby byl úspěšný? Proč některé projekty mají větší šanci umístit se v místě prodeje a některé nikoliv? Jak pracovat v rámci kategorií a podpořit prodej prostřednictvím moderních technologií? Na co by se měli zadavatelé zaměřit, aby snáze prosadili své komunikační aktivity v místě prodeje?

Vyvrcholením programu akce je společenský gala večer, na kterém budou vyhlášeny výsledky soutěže POPAI AWARDS 2012 i výsledky studentské soutěže POPAI STUDENT AWARD 2012 a předány ceny vítězům.  Součástí večera bude zajímavý program, bohatý raut a ochutnávka vín.

Pořadatelé očekávají opět celkovou účast cca 500 zástupců odborné veřejnosti včetně gala večera.

Více informací na www.popai.cz.

POPAI: Rozhodnutí o nákupu se děje v místě prodeje více než dříve

To že v době recese a stoupající nezaměstnanoti většina lidí šetří, není asi překvapení. V případě nákupu se ale více jak 76% nakupujících rozhoduje až v obchodě.  Studie POPAI přináší informace o trendu chování spotřebitele v místě prodeje a to od roku 1965 do součastnosti. Průzkum byl prováděn  kombinací klasické dotazovací metody a moderních trackovacích technologií (viz. Kdo se dívá aneb přesné zacílení spotu na reklamních obrazovkách)

Jak tedy vypadá a hlavně jak se chová nakupují dnes a dříve? Studie přináší pět klíčových zjištění, která by měla být v případě in-store marketingu brána do úvahy. Více studie:

With a prolonged recession, high unemployment, and a persistently challenging economy, the majority of U.S. grocery shoppers are looking to save money where they can. Yet when it comes to making decisions on what to buy more decisions than ever before, 76% to be exact, are being made in-store.

The Point of Purchase Advertising International (POPAI), the global association for the marketing at retail industry, today released findings from its 2012 Shopper Engagement Study.  Building upon a long line of major shopper research trend studies, dating back to 1965, POPAI’s 2012 Shopper Engagement Study once again paved the path for in-store research by adding a combination of groundbreaking EEG and eye-tracking technology to attitudinal findings and shopper interviews in-store.
So what does today’s shopper look like compared to the shopper of yesteryear?  The study found five key findings that in-store and shopper marketers should note when developing and implementing shopper programs.

Today’s Shopper: Making more decisions in-store than ever before.
Today’s shopper is more empowered than ever before to make educated and responsible buying decisions, but surprisingly it turns out than more shoppers are utilizing in-store marketing and branding cues to make an overwhelming portion of their purchase decisions.  Today’s in-store decision rate has reached an all time high of 76%. To determine the in-store decision rate purchases are broken down into four different categories – Specifically Planned, Generally Planned, Substitutes, and Unplanned.  The in-store decision rate is calculated by taking the sum of the purchases that fall under Generally Planned, Unplanned, and Substitutes categories.

The in-store decision rate is one of the most reliable measures because it is based upon pre and post shopping interviews — what the shopper anticipated to purchase versus what they actually purchased.  Given the uptick in this key metric it is clear that retailers and brands who fail to provide the in-store marketing and education the shopper seeks out risk pushing shoppers into the arms of retailers and brands who are embracing in-store marketing.

If you’re not putting your brand on ‘display’ you’re less likely to put your brand in the shopper’s basket.
From organic labels to premium labels to private labels today’s shopper has more product choices than ever before.  If you’re not utilizing in-store marketing to put your product on display you’re likely losing out in the battle at the shelf to get your product into the shoppers basket.  The study found that nearly 1 in 6 brand purchases are made when a display with that brand is present in store. The product categories in supermarkets with the highest brand lift were toaster pastries, pickles/relish, dishwashing soap, and pet supplies.

Overall, a clear pattern emerged suggesting that displays in general are best targeted to a core group of loyal, female stock-up shoppers, even when she shows elements of high degree of pre store planning in the form of list making and circular use.

Retailers are not fully maximizing the multitude of opportunities that exist to enhance the in-store experience.
Today’s shopper spends less time but significantly more dollars during his/her shopping trip. Whether it’s using easy to find product displays in secondary locations or working with brand marketers to develop customized in-store display materials to reflect the unique retail environments, retailers have plenty of opportunity to turn their in-store marketing up a notch. It is worth noting that in 1995, 47% of displays were placed in secondary locations. By 2012, this number has risen to 60% as retailers have embraced the notion of cross promoting items and locating displays away from the home aisle.

Compelling creative not only sets apart in-store marketing, but it can turn the subconscious shopper into a conscious buyer.
Today’s shopper faces an insurmountable number of SKU’s from which to choose. While most are unaware at the number of cues and visual information they are processing on a subconscious level one thing is certain — when presented with a compelling and visual display they become engaged and conscious to the value proposition being offered. When asked if they recalled seeing any in-store displays 56% of shoppers indicated that they did recall seeing in-store displays with endcap and free-standing displays being cited most frequently.

Interestingly enough a significant number of eye fixations (13%) were made on in-store displays. While this number may sound low in the field of eye-tracking and neuroscience it is quite high. Moreover, 66% of all observed grabs resulted in a purchase, which underscores the importance of capturing the shoppers’ attention and getting them engaged with the product.

Shoppers who use debit/credit cards are more susceptible to impulse purchases and make more decisions in-store.
Shoppers who choose to use non-cash payment methods find themselves with greater flexibility to spend more than they plan to – and they do.  They buy larger quantities and make more unplanned purchases than their cash paying counterparts.

Shoppers fare poorly at accurately predicting how much they are going to spend at the store today. The average shopper misjudges the amount (s)he will spend—either high or low– by 35%.  Even when accounting for impulse purchases 57% of shoppers still spend more than they planned. Not surprisingly, shoppers are least able to accurately predict how much they are going to spend on items they do not plan to buy. Those who “overspend on impulse items” do so by more than 200% of what they expected to spend on impulse buys.

“The findings from POPAI’s 2012 Shopper Engagement Study clearly tell us that as in-store and shopper marketing professionals we have some areas for opportunity and improvement,” said Richard Winter, POPAI President. “Even as other emerging mediums and technologies alter the path to purchase landscape this study underscores the importance of planning the in-store experience to win over shoppers where it matters most – the point of purchase.”

To view the complete findings from the topline report of the study, please visit www.popai.com/engage. POPAI will also be releasing supplemental findings from the 2012 Shopper Engagement Study throughout the year online and in-person as part of it’s Engaging Insights Series.

METHODOLOGY
The Shopper Engagement Study is comprised of two concurrently executed research modules. The Core Methodology included pre and post shopping interview formats with 2400 shoppers across the four broad U.S. census regions. The Secondary Module incorporates portable electroencephalography (EEG) equipment, worn by a subset of 210 shoppers while they shop. This is combined with eye tracking to tie shoppers’ physiological responses to exactly what they are looking at, eliminating such issues as recall and denial.

In addition, auditors took inventory of in-store display materials present in each store each morning prior to the start of interviewing. Data included:
·        Display Type
·        Location
·        Placement
·        Other variables
·        Category and brand the display is advertising
·        Static vs. motion
·        Product vs. no product
·        Whether it is interactive or not
·        Whether it has video or audio

zdroj: www.popai.com

Marketing at-retail POPAI forum 2011

POPAI Central EuropePotenciál místa prodeje ve světle analýz a případových studií.

Středoevropská kancelář POPAI pořádá další ročník odborné konference, jejíž program se zaměří na současné výzvy a potenciál oboru marketingové komunikace v prodejních místech u nás a v zahraničí.

Konference se koná dne 22.11. 2011 v Hotelu Praha, Sušická 20, Praha 6 – Dejvice a zahrnuje mezinárodní oborovou soutěž POPAI  AWARDS 2011, doprovodný konferenční program a gala večer s předáním cen vítězům soutěže a společenským programem.

Soutěž POPAI AWARDS 2011 o nejlepší projekty a nástroje in-store komunikace je přehlídkou novinek a efektivních řešení v místě prodeje.  V souladu se světovými  trendy v in-store marketingu i letos inovujeme rozsah soutěže, a to další  novou soutěžní kategorii „Integrované in-store projekty“ , jejímž cílem je ocenit nejlepší in-store kampaně  a  zviditelnit tak úspěšné projekty spolupráce zadavatelů reklamy a maloobchodu v místě prodeje.  Více informací na http://www.popai.cz/4-64/Pravidla-souteze.aspx .

Konference Marketing at-retail POPAI forum pod názvem „ Potenciál místa prodeje ve světle analýz a případových studií“ odhalí konkrétní cesty a způsoby, jak lze využít aktuálních trendů a pozitivního vývoje v in-store pro vyšší úspěšnost projektů v místech kontaktu se zákazníky.

Více informací:

http://www.popai.cz/Konference-Marketing-at-retail-Popai-forum.aspx

Program konference

Kontakt:

POPAI CE
Pod lesem 132
500 11 Hradec Králové
Daniela Krofiánová
tel. 775 989 853, fax 495 264 698, e-mail: dkrofianova@popai.cz

Marcela Pazourková
tel. 608 257 701, fax 495 264 698, e-mail: mpazourkova@popai.cz

Formáty digitální reklamy

LCD obrazovky POS Media v OC TescoV „papírové“ reklamě můžeme sledovat zajímavý vývoj, kdy se různé společnosti snaží vyniknout změnou formátu ať již jde o neobvyklý rozměr časopisu, nebo billboardové plochy. Reklamní obrazovky byly podobných pokusů do značné míry ušetřeny, jelikož již technologické zpracování obrazovek samo předurčilo většinu formátů. Je logické, že výrobci zobrazovacích zařízení se řídí tím, co a v jakém formátu vysílají televizní stanice a jaký formát filmu si můžete koupit na DVD.

16:9 – neboli širočina je nejprogresivnějším formátem dneška. Masivním nástupem plasma a LCD obrazovek se tento formát promítnul i do reklamních obrazovek, kde je též přebírá primární úlohu.

9:16 – digitální CLV – kdosi měl skvělý nápad postavit obrazovku formátu 16:9 na výšku a dal tím vzniknout digitálnímu CLV formátu. Tento formát slaví velký úspěch a to také díky poměrově téměř totožným rozměrům s klasickým CLV.

4:3 – známý spíše z CRT obrazovek. Jde o léty prověřený formát. S nástupem digitalizace televizního vysílání a techniky zvládající 16:9 tento formát ztrací svoje dominantní postavení. Televizní pořady i reklamy jsou stále formátu 4:3, blíží se však jejich konec.

Okrajové formáty jsou využívané hlavně na venkovních obrazovkách. Dílem je zde snaha o formát bigboardu 9,6 x 3,6 metrů a dílem jsou zde omezení daná umístěním, kdy se například na stěnu budovy nevejde jiný formát než 5×1. Venkovní obrazovky mají výhodu v možnosti sestavovat rozličné formáty, bohužel tak vznikají originální kousky vyžadující specifický přístup ve zpracování video spotu.

Marketing at-retail POPAI forum 2010

Vědomí a podvědomí v místě prodeje – umíme opravdu naslouchat zákazníkovi?

Středoevropská kancelář POPAI pořádá další ročník odborné konference, jejíž program se
zaměří na současné výzvy a potenciál oboru marketingové komunikace v prodejních místech
u nás a v zahraničí.

Konference se koná 25.11. 2010 v Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9.

V rámci přednáškového programu budou poprvé detailně představeny výsledky
nejnovějšího průzkumu POPAI CE „POP Advertising Display Power“, který identifikoval
vliv změny různých atributů (umístění, velikost, barva, grafika, nasvícení, interaktivita)
na nákupní chování spotřebitelů v prodejních místech a na úspěšnost prostředků in-store
komunikace.
Do programu konference je rovněž zařazen diskuzní panel „In-store v otázkách a
odpovědích zástupců řetězců, zadavatelů a reklamních agentur“, který otevře diskuzi nad
aktuálními otázkami komunikace v prodejních místech včetně reakcí zadavatelů a zástupců
maloobchodu na nové trendy a skutečnosti v in-store.

Tematické okruhy programu konference

POP Advertising Display Power – nejnovější průzkum POPAI CE na téma výkonnosti
různých modifikací podlahových POP stojanů.

Vliv změny atributů (umístění, velikost, barva, grafika, nasvícení atp.) podlahových stojanů
na nákupní chování spotřebitelů v prodejních místech.
Průzkum byl realizován ve spolupráci s IPSOS Tambor, Spar, Coca Cola, Mars CR, vysokou
školou B.I.B.S. a dalšími partnery.

Back to the basics. Nové trendy marketingového výzkumu v in-store.
Trendy, které propojují marketingový výzkum s POP/POS podporou prodeje.
Etnografický přístup k výzkumům na místě prodeje – nástroj řízení primárních a
sekundárních umístění.

Vývoj a proměny koncepcí in-store promocí

Společný projekt ppm factum group a společnosti HENKEL – vývoj a proměny
konceptu promo v oblasti vlasové kosmetiky, prezentace konceptu „hair academy a
vlasových poradkyň“ včetně předvedení detailu analýzy pomocí moderní technologie.

Místo prodeje a komunikace se zákazníkem – umíme mu opravdu naslouchat?
Nákupní rozhodování v místě prodeje (plánovaný versus impulsní nákup), jak individuelně
komunikovat se zákazníkem podle jeho potřeb a očekávání.
Co v in-store funguje a co ne? Příklady z domova i zahraničí.

Neuromarketing – všemocný nástroj k poznání spotřebitele?
Možnosti a meze využití neuromarketingu při výzkumu nákupního chování.
Co nahradí přístroje a co můžeme „změřit“? Příklady využití tohoto nového marketingového
nástroje z tuzemska i ze světa.

In-store v otázkách a odpovědích zástupců řetězců, zadavatelů a reklamních agentur
Diskuzní panel pod garancí Klubu zadavatelů:
Jaká je role in-store v moderním marketingu?
Poplatky: nutnost nebo brzda ?
Spotřebitel a trendy (tvrdá data, měkká data)
Modely spolupráce očima zástupců řetězců pro rok 2011

Konference je součástí POPAI CE show, která zahrnuje soutěž POPAI AWARDS 2010
(soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech), doprovodný
konferenční program a gala večer s předáním cen vítězům soutěže a společenským
programem. Akce je pořádána za podpory světové asociace POPAI a pod odbornou garancí
POPAI France, která je organizátorem celoevropské soutěže POPAI AWARDS Paris v Paříži.

Více informací:

http://www.popai.cz/Konference-Marketing-at-retail-Popai-forum.aspx

Program konference

Kontakt:

POPAI CE
Pod lesem 132
500 11 Hradec Králové
Daniela Krofiánová
tel. 775 989 853, fax 495 264 698, e-mail: dkrofianova@popai.cz

Marcela Pazourková
tel. 608 257 701, fax 495 264 698, e-mail: mpazourkova@popai.cz

Deset největších „blbostí“ marketingu

…které se podařilo snímáním rozhodovacích automatismů a hodnotových struktur mozku upřesnit. O tom, co v reklamě funguje či nefunguje, není třeba filosofovat – lze to prokázat.

1. „Televizní reklama již nefunguje.“ – Opak je pravdou. Pokud jsou v jejím obsahu prezentovány skupinové hodnoty, které trh očekává, že mu budou nabídnuty, je a bude televizní reklama vždy pro stimulaci prodejů velmi účinná. Pro mnoho marketingových odborníků, je však potenciálně ekonomicky výhodnější hlásat opak. (Nemají příležitost na ní finančně participovat)

2. „Reklama lidi ohlupuje“. – Reklama se přizpůsobuje již existujícím hodnotovým očekáváním lidí na trhu, ne naopak. Pokud bychom tedy potřebovali mermomocí označit něco slovem „hloupost“, tak bychom měli hledat jinde.

3. „Díky reklamě si lidé koupí i to co nechtějí – nepotřebují “ – Lidé si nekoupí výrobek, službu, u kterých by předem neočekávali přínos konkrétních hodnot. I když mnohdy na neuvědomované bázi. Jinak řečeno, lidé si koupí pouze to co chtějí a vnitřně pocitově potřebují. Reklama jim „usnadňuje“ výběr a odbourává přirozený strach z pro něj nového prostředí – nabídky. Žádnou nadpřirozenou moc nad našim rozhodováním nemá! (Lidé se nepřizpůsobují reklamě, ale reklama již existujícím lidským hodnotovým potřebám)

4. „O úspěchu nabídky na trhu rozhoduje její objektivní kvalita“ – Mozek se rozhoduje pouze podle toho co viděl, slyšel a cítil. Čili na základě komunikovaných informací, kterými byl stimulován ze svého vnějšího či vnitřního prostředí. Nebude daleko od pravdy ten, kdo si myslí, že o úspěchu nabídky na trhu v první řadě rozhoduje informační obsah subjektivní komunikace (reklama, PR, sociální prostředí). Proto jsou na trhu nejúspěšnější ty firmy, které nejlépe zvládají hodnotový obsah komunikace svých nabídek a ne ty s „nejkvalitnější“ nabídkou. Realná, benchmarkově porovnatelná kvalita produktu, služby, bývá mnohdy v důležitosti pro rozhodování mozku až za ní. Pro někoho bude možná obtížné uvěřit. Působení stejného mozkového rozhodovacího mechanismu můžeme pozorovat například u placeba. Mozek, na základě informací které mu byly komunikovány sociálním prostředím v organismu stimuluje samouzdravovací procesy. Bez ohledu na kvalitu podávané účinné látky medikace – placeba.

5. „Zákazníci se rozhodují spíše impulsivně nebo plánovitě“ – Zákazníci se rozhodují na základě aktuální hodnotové struktury svého mozku. Bez impulsu není realizace, bez plánu není směr (smysl). Hodnotový plán neustále ovlivňují hodnotové impulsy, impulsy neustále ovlivňují plán.

6. „Nejsnazší a nejlevnější je udržet si stálého zákazníka“ - Nejsilnějším rozhodovacím automatismem mozku lidí v ČR, byla naměřena potřeba hledání nových příležitostí (neustálá změna). Čili věrnost zákazníka je v důsledku pěkně drahá – vykoupená požadavkem neustálých inovací. Proto je v reklamách na obecně známé značky tak hojně využíváno a nákupně stimulačně účinkuje slovo „nový“. Věrným zůstává pouze zákazník, pro kterého by změna představovala riziko a ohrožení jakéhokoliv druhu. (Například zkorumpovaný úředník)

7. „Segmentace je základ marketingu“ – Způsob jakým segmentujeme v současné době trhy, je spíše pohřebištěm úspěchu konkrétních marketingových a komunikačních aktivit. Pro maximalizaci efektivity musíme segmentovat hodnoty a ne lidi (na trhu) !!!!!

8. „Zákazníci milují značky“ – Zákazníci milují sebe. A především potřebují zažívat pocit, že jsou kladně citově přijímání (milováni) svým sociálním prostředím. Značka je pro mozek „pouhé“ slovo, jako kterékoliv jiné. Zásadním způsobem se však podílí a zasahuje do rozhodovacích automatismů mozku o koupi. Co nemá název (slovo, obraz, cítěný vjem – obecně značku), to pro rozhodování mozku neexistuje.

9. „Lidé nejvíce věří přátelům a rodině, nejméně televizi a reklamě“ – Lidé věří pouze tomu čemu sami věřit chtějí. To znamená tomu, když se prezentované informace shodují s již existující individuální hodnotovou strukturou jejich mozku. Ty které se neshodují odmítnou, negují anebo si jich nevšímají, protože jim nedávají smysl či nepřináší jimi očekávanou hodnotu. Netřeba se jimi proto zabývat.

10. „Co není v komunikaci měřitelné, je neefektivní“ – Tím že potenciální zákazníci vidí a nebo slyší o výrobku, službě ve svém sociálním prostředí (od ostatních lidí – v reklamě, PR článku,), jejich mozek si odbourává přirozené rozhodovací automatismy, které blokují začlenění takové nabídky do jeho rozhodovacích procesů. Chceme-li tedy nějak objektivně měřit účinnost komunikace, musíme bezpodmínečně být schopni měřit strach a obavy člověka z neznámého prostředí, na jeho vnitřně prožitkové úrovni. V prodejních číslech a kvantitě prokliků na webu však tuto hodnotu neobjevíme. Přesto, že jí komunikací (reklamou, pr, womem) zcela zásadním způsobem ovlivňujeme. (Ekonomické modely a excel se strachem obavami bohužel nepracují. Lidské rozhodování však ovlivňují zcela zásadně, i když mnohdy automatizovaně na neuvědomované úrovni)

11. „Reklama je úspěšná, když si zákazníci pamatují její přesný obsah“ – Reklama je prodejně nejefektivnější, když potenciálním zákazníkům poskytne dostatečný prostor, aby si její hodnotový obsah sami asociačně včlenili (subjektivně poupravili) do své individuální struktury hodnotových potřeb. Čím je její obsah informačně hodnotově podrobnější, detailnější, strukturovanější, zvyšuje se pravděpodobnost, že si větší počet zákazníků produkt, službu nekoupí. Trh si sice bude přesně pamatovat, co mu výrobce sděloval (obsah komunikace), ale mnohdy to nebude to samé, co chtěl sám slyšet. Když mu reklama nechá dostatečný prostor (stimuluje v něm otázky), mozek posluchače si její hodnoty asociačně začlení do struktury svých vlastních individuálních hodnotových očekávání. Zjednodušeně řečeno, neřekneme mu všechno, necháme jej ať si to sám „dovymyslí“ podle sebe.

12. „Focus Group nám odhalí příčiny hodnotových motivací chovní trhů“ – U focuscy si možná příjemně pokecáme, ale o reálných rozhodovacích procesech lidí na úrovni celých trhů se toho moc pravdivého nedozvíme. A ani nemůžeme. (Paradoxně se na její výstupy při svém rozhodování nejednou spoléháme.)

13. „Kvantitativním dotazováním zjistíme, jak se budou trhy chovat“. – Tímto způsobem můžeme zjistit minulost, která se skutečně na trhu odehrávala. Ale již ne její reálné příčiny, co k ní vedlo a o budoucnosti při změněných podmínkách ani nemluvě.

14. „Mozkové procesy se dají měřit pouze pomocí funkčních zobrazovacích technik (fMRI, EEG)“ – Existují i jiné techniky, dokonce s vyšší prostorově časovou přesností. A dají se pro výzkumy trhu využívat on-line na populační úrovni (tisícové vzorky respondentů).

zdroj: www.mmportal.cz

Výzkum Češi a reklama 2010 II.

Jak jsme se zmínili v první části, nyní se zaměříme na výsledky výzkumu v oblasti podpory prodeje jako je in-store propagace a ostatní formy, kde není přesycenost reklamou taková jako u médií. Tedy podle názoru respondentů.

Je logické, že s rostoucím množstvím reklamy roste i nechuť danou reklamu na sebe nechat působit. Pro reklamní tvůrce je stále obtížnější reklamou zaujmout a dosáhnout toho, aby splnila svůj účel. Sami respondenti uvádí na prvním místě právě ochutnávky a prezentace na místě prodeje jako formáty, kde na sebe rádi nechají reklamu působit a kde vidí prostor pro její větší intenzitu. A není to malé číslo. Tento fakt uvádí až 52 % Čechů.

Tento názor respondentů je poměrně logický. Zatímco např. v televizi se buduje spíše pocit a povědomí, tak na místě prodeje si zákazník k produktu již buduje vztah. A ten je pro nákupní chodání a rozhodování mnohem podstatnější. Jeden nebo druhý faktor však nelze vyloučit – pro dosažení prodejů musí být vše provázáno.

Změna nároků zákazníků

Podle průzkumů se změnily i nároky zákazníků. Tuto změnu a cenovou citlivost samozřejmě způsobil vliv hospodářské krize, což se stalo přibližně v polovině roku 2009. Zatímco dříve stačilo na místě prodeje potenciálním zákazníkům produkt jen ochutnat, osahat či prohlédnout si ho, dnes je doba náročnější. Kromě tradičního smyslového zkoumání zákazník navíc vyžaduje cenové zvýhodnění či jiné bonusy (procentuální sleva, akce 2v1 nebo dárek při koupi většího balení).

Obdarování dárkem vzbuzuje u zákazníků pocit výjimečnosti a hraje i nadále velkou roli v budování vztahu ke značce a produktu. Avšak i zde se zvýšily nároky. Dříve bylo bráno téměř cokoli, nyní si lidé vybírají pouze dárky s vyšší užitnou nebo finanční hodnotou.

Letáky také působí

Poměrně velké procento lidí přiznává, že velkou pravděpodobnost na prohlédnutí mají i letáky vhazované do schránek. Přestože je 68 % veřejnosti touto reklamou přesyceno, 28 % jich zároveň říká, že mají letáky velkou šanci na to, aby neskočily rovnou v odpadkovém koši, ale byly skutečně prohlédnuty.

Zdroj: www.mmportal.cz

Jak rozpohybovat budovu

Myšlenka promítání reklamních sdělení na stěny budov není tou z nejnovějších. Španělská rozhlasová stanice se obula do této technologie a nechala si zrealizovat reklamní kampaň promítající pohyblivou reklamu na stěny budov. Realizace je v pravdě až prostá. Přijede obrandovaný automobil, zastaví u stěny budovy a projektorem umístěným na střeše automobilu promítá živou reklamu.

Video, kteté následuje, prokazuje, že dynamika je na pořadu dne.

???