Vědomí a podvědomí v místě prodeje – umíme opravdu naslouchat zákazníkovi?

Středoevropská kancelář POPAI pořádá další ročník odborné konference, jejíž program se
zaměří na současné výzvy a potenciál oboru marketingové komunikace v prodejních místech
u nás a v zahraničí.

Konference se koná 25.11. 2010 v Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9.

V rámci přednáškového programu budou poprvé detailně představeny výsledky
nejnovějšího průzkumu POPAI CE „POP Advertising Display Power“, který identifikoval
vliv změny různých atributů (umístění, velikost, barva, grafika, nasvícení, interaktivita)
na nákupní chování spotřebitelů v prodejních místech a na úspěšnost prostředků in-store
komunikace.
Do programu konference je rovněž zařazen diskuzní panel „In-store v otázkách a
odpovědích zástupců řetězců, zadavatelů a reklamních agentur“, který otevře diskuzi nad
aktuálními otázkami komunikace v prodejních místech včetně reakcí zadavatelů a zástupců
maloobchodu na nové trendy a skutečnosti v in-store.

Tematické okruhy programu konference

POP Advertising Display Power – nejnovější průzkum POPAI CE na téma výkonnosti
různých modifikací podlahových POP stojanů.

Vliv změny atributů (umístění, velikost, barva, grafika, nasvícení atp.) podlahových stojanů
na nákupní chování spotřebitelů v prodejních místech.
Průzkum byl realizován ve spolupráci s IPSOS Tambor, Spar, Coca Cola, Mars CR, vysokou
školou B.I.B.S. a dalšími partnery.

Back to the basics. Nové trendy marketingového výzkumu v in-store.
Trendy, které propojují marketingový výzkum s POP/POS podporou prodeje.
Etnografický přístup k výzkumům na místě prodeje – nástroj řízení primárních a
sekundárních umístění.

Vývoj a proměny koncepcí in-store promocí

Společný projekt ppm factum group a společnosti HENKEL – vývoj a proměny
konceptu promo v oblasti vlasové kosmetiky, prezentace konceptu „hair academy a
vlasových poradkyň“ včetně předvedení detailu analýzy pomocí moderní technologie.

Místo prodeje a komunikace se zákazníkem – umíme mu opravdu naslouchat?
Nákupní rozhodování v místě prodeje (plánovaný versus impulsní nákup), jak individuelně
komunikovat se zákazníkem podle jeho potřeb a očekávání.
Co v in-store funguje a co ne? Příklady z domova i zahraničí.

Neuromarketing – všemocný nástroj k poznání spotřebitele?
Možnosti a meze využití neuromarketingu při výzkumu nákupního chování.
Co nahradí přístroje a co můžeme „změřit“? Příklady využití tohoto nového marketingového
nástroje z tuzemska i ze světa.

In-store v otázkách a odpovědích zástupců řetězců, zadavatelů a reklamních agentur
Diskuzní panel pod garancí Klubu zadavatelů:
Jaká je role in-store v moderním marketingu?
Poplatky: nutnost nebo brzda ?
Spotřebitel a trendy (tvrdá data, měkká data)
Modely spolupráce očima zástupců řetězců pro rok 2011

Konference je součástí POPAI CE show, která zahrnuje soutěž POPAI AWARDS 2010
(soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech), doprovodný
konferenční program a gala večer s předáním cen vítězům soutěže a společenským
programem. Akce je pořádána za podpory světové asociace POPAI a pod odbornou garancí
POPAI France, která je organizátorem celoevropské soutěže POPAI AWARDS Paris v Paříži.

Více informací:

http://www.popai.cz/Konference-Marketing-at-retail-Popai-forum.aspx

Program konference

Kontakt:

POPAI CE
Pod lesem 132
500 11 Hradec Králové
Daniela Krofiánová
tel. 775 989 853, fax 495 264 698, e-mail: dkrofianova@popai.cz

Marcela Pazourková
tel. 608 257 701, fax 495 264 698, e-mail: mpazourkova@popai.cz