Štítky digitální billboard

Co se také může stát v DOOH: ovládání digitálních billboardů

Píše se rok 2012, česká scéna s DOOH je v plném rozkvětu, nové plochy, nové formáty. I dnes se ale objevují nepříjemnosti v podobě nefukčních obrazovek, špatné kvality spotů nebo chybného vysílání. Nevěšme hlavu, nejsme v tom sami. I taková digitální velmoc jako je Anglie má své digitální faux pas:

If this were an isolated incident we could maybe forgive it but UK outdoor business PrimeSight really need to re-think their technology infrastructure and perhaps more importantly their technology people…

One of our regular ‘stringers’ (so we know this is real) was driving home Wednesday evening in London, around 17:30 and saw the PrimeSight digital billboard at Vauxhall Cross.

Someone had logged in via LogMeIn, and for the 10 minutes that our stringer was stuck in traffic the ‘tech’ staff were (obviously) busily fixing a problem with their software.

Folder structures including clients’ media files were checked as well as the configuration files for the signage itself AND all this was done in glorious view of everyone looking up at the screen!

zdroj: www.dailydooh.com

Mega obchod s mega obrazovkami

Že venkovní velkoplošná obrazovka nemusí být jen obdélníkem, opět dokázala americká společnost Clear Channel, když na mega obchod Miracle Mile shops instalovala hned několik porůznu tvarovaných obrazovek. Obrazovky vtipně kopírují profil budovy. Díky tomu pozorovatelé vnímají digitální plochy jako součást budovy.

Vytvořit obsah pro obrazovky je sice náročnějším úkolem. Výsledný efekt však zcela zastiňuje složitější zpracování. A kde jinde se může udát takovéto spektakulární divadlo, než ve městě milionů reklam, v Las Vegas.

Samotné nákupní centrum je megalomanskou stavbou rozkládající se na 1,5 mílích obchodního prostoru.Budova hostí více jak 175 obchodů a 15 restaurací, zároveň je stupní bránou do hotelu Paris a kasina.

Čínské LED obrazovky v Číně

LED obrazovky v ČíněŽe je Čína největším výrobcem velkoplošných obrazovek, o tom, myslím, nikdo nepochybuje. Ale jak znatelná je stopa digitalizace reklamy v samotné Číně? Čína je opravdu rozlehlou zemí s mnoha obyvateli. Největší pozornost provozovatelů reklamních nosičů se oprávněně soustřeďuje na velká města. Globálně se dá hovořit o daleko menším zastoupení reklamních nosičů podél cest a soustředění venkovní reklamy na městské aglomerace a nejbližší okolí.

Čína je zemí megalomanství, proto není divu, že obrazovky téměř výlučně svými rozměry neklesají pod rozměr billboardu. Největší zastoupení obrazovek je na veřejných prostranstvích, které jsou opět svými rozměry poněkud větší, než na jaké jsme v Evropě zvyklí. Obrazovku tak najdete na rozměrných náměstích, na čelní straně vlakového nádraží, ale také u nekonečných silničních nadjezdů a obchvatů měst. Čínská kultura není příliš zvyklá na obchodní a nákupní centra, jejich variantou jsou rozlehlé trhy, proto také není mnoho příležitostí pro LED obrazovky v těchto početně méně zastoupených centrech.

LED obrazovky v ČíněLED obrazovky pronikly i do turisticky exponovaných míst. Vysoké zastoupení obrazovek v turistických lokalitách má své opodstatnění ve vysoké návštěvností mnoha kulturních a přírodních památek, které často připomínají spíš lunapark, než památku. Ale to je odrazem masové kultury čínského národa.

LED obrazovky v ČíněLED obrazovky v Číně

České LED obrazovky v kontextu dějin

LED obrazovka - diodyV širším časovém kontextu se česká LED obrazovková scéna pohybuje na houpačce se stoupající tendencí, tím vlastně sledují průběh ekonomických dějin krajiny. Obrazovek tedy přibývá a kdo alespoň trochu sleduje tyto reklamní plochy, zjišťuje, že posledním rokem jejich počty strmě narůstají. Už bylo na čase, chtělo by se říci, ale stále jsou zde opakované neduhy a omezující faktory, které brání ve velkém rozšíření.

Nedostatek dobrých ploch

Ano, rozhodně ten nejožehavější problém. Není dost dobrých míst, a pokud nějaké jsou, zajisté je okupují plakátové plochy. Naštěstí prozíravý telekomunikační operátor již předloni ukázal, že je možné strhnout plakáty a elegantně nasadit LED obrazovky na bigboardové sloupy. Tento počin je pravděpodobně i jednou z hlavních příčin nárůstu počtu LED obrazovek. Dobré příklady táhnou.

Malá obrazovka, velký neduh

Fungující bigboardové LEDky také nastavily laťku co do velikosti obrazu. Není se proto čemu divit, že malé plochy ztrácejí na atraktivitě. Ty poté suplují akutní nedostatek reklamních ploch v hustě zastavěných oblastech.

Omezení provozu

Co plakátu nelze upřít, je „slušné chování“ k místním. Nesvítí, a pokud je nasvětlen, svítí alespoň stabilně. LED obrazovky ruší svoji proměnnou intenzitou svitu. Mají tak hned několik omezení, kdy buď na noc zhasínají, nebo alespoň mírní intenzitu svitu.

I přes veškeré překážky doby jsou LED obrazovky na vzestupu a můžeme se těšit na nové myšlenky a kreativní řešení nasazení v terénu.

Největší LED obrazovka ve střední Evropě svítí v Praze

LED obrazovka Kačerov Praha - příjezd od BrnaLED obrazovky mají již několik let stálé místo na poli reklamních ploch a v poslední době ukrajují stále více prostoru klasickým statickým plochám jako jsou například billboardy. Tomuto trendu nahrává i výrazně lepší přístup velkých zadavatelů, kteří si k LED obrazovkám postupně našli cestu a objevili jejich přednosti.

Vznikají tedy nové plochy. Začátkem května byla rozsvícena nová LED obrazovka na pražské Jihlavské ulici. Jedná se  o obrazovku s rozměry 16×9 m a plochou 144 m2 což je bezesporu největší LED reklamní plocha v České Republice a  ve střední Evropě vůbec. Obrazovku vlastní a provozuje společnost BONUSS-CZ s.r.o., významný hráč na poli digitálních billboardů.

Klára Choulíková, ředitelka společnosti říká: „Pro tuto jedinečnou obrazovku jsme se rozhodli už před několika lety, jen jsme hledali vhodnou lokalitu. Myslím, že v tuto chvíli nabízíme klientům možnost prezentace na největším počtu obrazovek rozmístěných po celé české republice. Bohatá síť  obrazovek a pestrost rozmístění  je, společně s dobrými službami, náš dlouholetý cíl. Obrazovka o takto gigantických rozměrech na českém trhu a v Praze chyběla, proto jsme šťastní, že jsme ji klientům přinesli právě my.“

Umístění LED obrazovky na ulici Jihlavská se jeví jako ideální.  Je dobře viditelná nejen při příjezdu od Brna na úrovni sjezdu na Jižní spojku, ale také z Kačerova, Krče a dalších i vzdálenějších míst. Frekvence lidí v tomto místě je opravdu vysoká a viditelnost obrazovky pro cestující v autech je tak dlouhá, že ji nikdo nemůže přehlédnout. Nehledě na fakt, že na příjezdových komunikacích je maximální povolená rychlost snížena na 50 km/h.

„Jak jsem zmiňovala, naše společnost BONUSS-CZ s.r.o. disponuje největší sítí obrazovek v ČR. Nová plocha na Jihlavské ulici, kterou jsme pojmenovali obrazovka Kačerov, je v tuto chvíli největší  obrazovkou nejen v naší síti, ale v České republice a střední Evropě s touto technologií vůbec. Jsme na ni pyšní a věříme, že také klienti jsou touto novou reklamní možností potěšeni.“ dodává Choulíková.LED obrazovka Kačerov Praha

„U LED obrazovek je poměrně důležitým parametrem ,,rozteč bodů,, . To je fyzická vzdálenost zobrazovacích bodů od sebe.Tato vzdálenost se udává v milimetrech. Obecně platí  - čím nižší číslo rozteče, tím má obrazovka lepší obraz, ale  pozor, je  nutné zvažovat z jaké vzdálenosti se budou diváci na obrazovku dívat.“ říká Karel Štáf, administrátor obrazovek.

Obrazovka ,,KAČEROV,, na Jihlavské ulici má rozteč bodů 25 mm, to znamená nejmenší pozorovací vzdálenost 15-20m. Obrazovka má horizontální pozorovací úhel  120° a vertikální 60°.

Obrazovka je osazena kvalitními LED diodami od Americké firmy CREE, tyto LED diody se vyznačují dlouhou životností a kvalitním zobrazováním. Technologie s využitím LED diod CREE C5SMF patří k nejkvalitnějším zobrazovacím panelům na trhu.

Tři kameny digitální reklamní plochy I. – obrazovky

Digital signage - Sony screensKe zprovoznění funkční digitální reklamní plochy potřebujete v podstatě tři základní propriety – zobrazovací zařízení, aplikaci a nosné prvky. Ano, atraktivitu můžete rozšířt i o další součásti, jakými jsou interaktivní prvky, tedy snímače pohybu, intenzity světla, výrazu tváře a jiné. Také se můžete zaměřit na audio doplňky, bluetooth pojítka a další rozličné inovace. Ale stále většina užitku staví na těchto třech pilonech.

Za nejdůležitější je téměř výlučně považována zobrazovací plocha. Ať jde o velkoplošné LED obrazovky, LCD, plasma obrazovky, projektory, OLED technologie… kvalifikovaný prvotní výběr techniky rozhoduje o atraktivitě reklamní plochy. Proto je na místě, zaměřit se na kvalitu zastoupenou především dlouhotrvající užitnou hodnotou. Zařízení jednoduše musí přežít letitý provoz bez zásadního dopadu na kvalitu vysílání.

Je také dobré myslet na současné trendy a tak trochu doufat, že se technologický vývoj neodkloní od momentálně prosazovaných přípojných konektorů. Proto bych už nedoporučoval pouze analogové vstupy video signálu. V tomto rozhodně můžete vsadit na digitální přenos obrazu.

I formát obrazu se mění s dobou a můžeme se spolehnout na inovace. Nejjistějším formátem současnosti zůstává širokoúhlý 16:9. Zároveň bych vsadil i na billboardové formáty, které jen tak nevyjdou z módy.

Příště se podíváme pod pokličku řídícím aplikacím a budeme sledovat trendy, ale také klesající cenu a vzrůstající možnosti aplikací a přehrávacích zařízení.

Mění se svět digitální reklamy?

LED panelNa začátku instalace většiny digitálních reklamních nosičů, určených k prodeji reklamního prostoru, je touha majitelů po vydatných ziscích. Ale ouha, svět není natolik růžový, aby si jakýkoli provozovatel mohl být jistý, že do měsíce po spuštění bude jeho obrazovka promítat logo energetického gigantu nebo telekomunikační společnosti.

V poslední době lze sledovat zajímavý posun klientů, kteří na obrazovkách inzerují. Především lze vypozorovat, že se zvyšuje procento zastoupení malých lokálních společností. Případně se objevují menší podnikatelské subjekty, které nabízí úzce specializovaný sortiment.

Reklama na hotýlek v horách nebo půjčovnu motorek už nepřekvapí. Další důležitou oblastí, kde digitální reklama zabírá, jsou kulturní a společenské akce.   Tady má digitální reklama oporu ve své nejsilnější stránce, tedy v aktuálnosti informací. Charitativní organizace  jsou také vděční inzerenti. Proč ne, sarkasticky řečeno, je aspoň co vysílat a zároveň obrazovka získá jakousi aureolu dobrodince.

Ale vraťme se k menším podnikatelským subjektům.  Ceny reklamního prostoru na obrazovkách klesly a staly se přijatelnými pro společnosti s menším reklamním rozpočtem. Dnes  si tedy může dovolit i menší společnost spoty na reklamní obrazovce.

Zdá se, že hlavní příčinou absence velkých zadavatelů  zůstávají mediální společnosti, které celkem úspěšně blokují kampaně na digitálních médiích.

Buďme rádi za tento vývoj, protože stoupat vzhůru se má od prvního schodu.

Digitální billboardy českého Vodafone, rok poté

Digitální billboard VodafonePřibližně před rokem byl spuštěn projekt digitálních billboardů na rušných pražských komunikacích. LED obrazovky u silnic nejsou ničím novým. Ovšem tento konkrétní počin tří společností, mobilního operátora Vodafone, majitele dané plochy Outdoor Akzent a výrobce obrazovek americké společnosti Dactronics už  něčím novým je.

Celý projekt je založen na jednoduché myšlence, výrobce dodá hardware, billboardová společnost dá k dispozici místo a zadavatel reklamy si to pronajme.

Jaký byl tedy rok, co přinesl a hlavně co na to zadavatel?

“Vodafone vždy byl inovativní značkou a proto se snažíme i média využívat neobvyklým způsobem. Digitální billboardy si pronajímáme zejména proto, že jde o moderní a flexibilní médium, které upoutá pozornost lépe, než statické plochy. Máme ověřeno, že lidé digitální billboardy vnímají intenzivněji než klasické a potvrzuje to i zájem dalších inzerentů, kteří si od nás plochy pronajímají.” Říká Alžběta Weinfurtová, PR specialistka Vodafone.

Pro provozovatele LED obrazovek  určitě dobrá zpráva, když jeden z velkých zavatelů reklamy dokáže takto ocenit přínos a výhody digital signage.
Weinfurtová zároveň dodává k otázce rošíření stávající sítě: “Digitální plochy si pronajímáme od ověřených partnerů. Uvažujeme o navýšení počtu těchto ploch, ale trváme na tom, aby plocha měla všechna potřebná povolení a byla vhodně umístěna.”

Při spuštění projektu se také neuvažovalo o využívání času na digitálních billboardech pro jiné zadavatele reklamy, na konci loňského roku se ale situace změnila: “Využití digitálních billboardů již nyní třetím stranám nabízíme. Své kampaně zde již realizovaly například značky LG, Sony Ericsson a Google. “ říká Weinfurtová.

???