DEKOR s.r.o.  - integrace LCD obrazovkySvětová asociace GIC (Global In-Store Communication) zaujímá již více jak 40 let významné místo ve světě in-store komunikace.  Jejím posláním je sdílet informace a zkušenosti o nových projektech a trendech  tohoto oboru  v celosvětovém měřítku

Asociace v současnosti sdružuje přední společnosti POP reklamy ze 17 zemí různých kontinentů světa.  Podporuje vzájemnou informovanost o vývoji POP reklamy na jednotlivých trzích, o špičkových technologiích, inovacích v designu a je pro členy jedinečnou příležitostí k navázání spolupráce v rámci  mezinárodních projektů.

Jednou z klíčových událostí asociace je týdenní mezinárodní konference spojená se setkáním všech členských společností, která je každým rokem pořádána v některé ze členských zemí GIC. Mezinárodní konference svým zaměřením reaguje na globální potřeby trhu in-store komunikace.  Program akce zahrnuje prezentace nových návrhů i  konečných  POP realizací jednotlivých členů, výměnu kreativních a technických řešení   a diskuzi  o možnostech jejich  využití ostatními členy na dalších trzích.

Letos na jaře se organizace této významné události úspěšně zhostila společnost Merlun Group z Libanonu. Ředitel společnosti a zároveň prezident letošní konference pan Joe Sahyoun  přivítal v Crown Plaza Festival City v Dubaji  zástupce  z 16 zemí světa. Během čtyřdenní pracovní konference od 5. do 9. dubna byly detailně prezentovány nejúspěšnější projekty jednotlivých členů za uplynulý rok, stejně tak nejnovější trendy, technologie a inovace v oblasti POP.

Jaké jsou novinky v in-store komunikaci?

K  výrazným globálním trendům patří silný tlak na snižování cen POP  a redukci nákladů,  a tudíž i nezbytnost stálé inovace.  Proto je poptávka zaměřena na nákladově efektivní produkci , praktičnost i nenáročnost při dopravě a umístění POP prostředků v prodejních místech.

Zároveň musí  in-store projekty odpovídat požadavkům současného trhu z hlediska kvality  a působení na zákazníka v prodejních místech.

Mezi prezentovanými  výrobky byly  praktické aplikace displejů z lepenky, které lze snadno sestavit i demontovat a složit, jakož i trvalé displeje z kovu, dřeva a plastu, které jsou vyrobené z jednoho kusu.

Design v  POP upřednostňuje variabilitu, kdy nové koncepce in-store  prostředků dokážou komunikovat  na jednom stojanu nejen  sdělení o produktu, ale i  po jednoduchých úpravách umožňují vystavení více druhů výrobků daného sortimentu.

Nové marketingové metody, jako jsou co-branding, shop corner  nebo cross merchandising, se v oblasti in-store komunikace objevují   stále častěji.

Mezi diskutovanými tématy byly řešeny otázky rozvíjející se výroby v nových teritoriích a s tím související dopady na trh POP reklamy v ostatních zemích.  V rámci business programu byly pořádány  workshopy, které  se soustředily  na  současné výzvy v oboru POP reklamy a synergii mezi členy GIC  v oblasti výroby, kreativity a inovace.

Pokračuje integrace nových technologií v POP, jejíž součástí jsou LCD obrazovky, difuzéry vůní či interaktivní prostředky, které již prokázaly svou efektivitu.

Zdroj: POPAI CENTRAL EUROPE