Roku 2000 vzniká Wireless Advertising Association. Tato nekomeční asociace se základnou v New yorku roku 2003 rozšiřuje pole působnosti na evropský kontinent. Zároveň mění svůj název na Mobile Marketing Association.

Roku 2005 se zájem o mobilní marketing dostává do širšího povědomí severoamerických společností a asociace tak získává 20 stálých členů. Roku 2008 se asociace rozšířila i na australský kontinent.

V současnosti sdružuje na 700 členů působicích ve čtyřiceti zemích světa. Asociace se orientuje na většinu aspektů mobilního marketingu, kdy řeší otázky affiliate marketingu, mobilní komerce, mobilní reklamy a také proximity marketingu.

Pátým rokem vyhlašuje soutěž Global Marketing Mobile Award, představuje certifikační autoritu odborníků na mobilní marketing a pořádá mezinárodní summity a konference.

Dle dostupných informací, Česká republika nemá zastoupení v této asociaci.