Mobilní marketing v České republice je na vzestupu. Jeho historie u nás nesahá dále, než několik let nazpět. Ve světě se s tímto fenoménem digitální doby museli popasovat již dříve.

Pro potřeby sjednocení subjektů poskytujících služby mobilního marketingu vzniká v roce 2000 ve Spojených státech amerických první Wireless Advertising Association, tedy „asociace bezdrátové reklamy“. V roce 2003 vzniká evropská základna ve Velké británii a Francii.

V následujících letech se rozšiřuje pole působnosti na Střední východ, Afriku, Pacifickou Asii a Latinskou Ameriku. Asociace také mění svůj název na Mobile Marketing Association. V současnosti se členská základna skládá z 600 agentur, reklamních společností, výrobců zařízení, mobilních operátorů a výzkumných marketingových společností.

Česká republika není dodnes v asociaci zastoupená. Jediným subjektem působícím na území České republiky, je severoamerický SAS Institut.

Asociace se orientuje na komunikaci pomocí bezdrátových a mobilních technologií. Vydává případové studie, pořádá setkání odborníků, normalizuje formáty, organizuje výstavy.

Na serveru asociace je ke stažení několik zajímavých případových studií a informací o doporučených parametrech komunikačních formátů.

Bližší informace najdete na stránkách: www.mmaglobal.com