Britská společnost DVLA přišla na trh s aplikací pro iPhone přístroje podporující webové stránky Auto Trader. Aplikace majiteli iPhone umožnila vyfotit státní poznávací značku vozidla a rekognoskací, tedy identifikací poznávací značky, vyhodnotit, o jakou značku a typ vozidla jde.

Původní záměr společnosti počítal se zájmem majitelů mobilních komunikátorů o koupi vozu, který takto vyfotili. Aplikace tak následně na iPhone zasílala informace o typu vozidla, průměrné ceně, výbavě a připojila adresu nejbližšího značkového prodejce.

Je zjevné, že k poskytnutí těchto údajů bylo nutné spárovat SPZ s typem vozidla, což nejspíš balancovalo na hraně místního zákona o ochraně osobních dat. Společnost proto projekt záhy zrušila s odvoláním na porušení vnitřního etického kodexu společnosti.

V oficiálním prohlášením společnost také přiznala, že je tímto způsobem možné zjistit majitele automobilu i adresu, kde je vůz registrován.

Budiž tento příklad brán jako ponaučení, že marketing je pomoc a služba zákazníkovi bez toho, aby kohokoli dalšího ohrožoval a poškozoval.