Štítky B2B

Jan Jaroš (iStyle): digital signage aplikace pro iPad

Jan Jaroš - iStyle CZZařízení digital signage začínají více pronikat do nejrůznějších oblastí našeho života, nahrazují statická řešení propagace, papírové letáky apod. Do této kategorie spadá i využívání tabletu iPad od firmy Apple, které umožňuje mnohostranné využití právě na poli digitálních médií od použítí jako interaktivní leták přes sběr dat v terénu až po řízení výroby nebo obchodního týmu. Jak už bylo ale několikrát řečeno, samotné zařízení je k ničemu bez pořádné aplikace, proto dnes přináším rozhovor s panem Janem Jarošem, zástupcem firmy iStyle, která právě tyto aplikace vyvíjí.

iStyle je na trhu vnímán jako prodejce HW značky Apple, co vás přivedlo k vývoji aplikací?

Jan Jaroš: Hlavně potřeby zákazníků. Všiml jsem si, že iPad je super zařízení pro kohokoli. U firemních zákazníků se několikrát stalo, že si iPad chválili jako přenosné zařízení, ale stále jim něco chybělo. Plně využívali  email, kalendář , internet apod. Při takovémto používání je iPad jako větší a přehlednější iPhone a nebo menší a lehčí počítač. Pravý potenciál pracovního nástroje se uvolní až v situaci, kdy zákazníkovi nabídneme aplikaci na míru. Díky mobilitě iPadu, rychlého přístupu k datům, propojením s datovými sítěmi  poskytneme důležité informace bez ohledu na místo a čas.  Dle zadaných požadavků jsme schopni mnohokrát najít řešení prostřednictvím aplikace a iPadu. Podle mého názoru na trhu není zařízení, které by bylo takto multifunkční a přitom spolehlivé a designově tak kvalitně a zajímavě propracované. Díky aplikacím, jsme schopni rozšířit skupinu spokojených zákazníků z profesionální sféry.

Pro jaké zákazníky jsou aplikace určeny?

JJ: Stručně řečeno pro všechny. Základními otázkami je, co mi aplikace přinese, zda se tím moje společnost stane efektivní a jestli mi tato aplikace přinese zisk. Pokud si zákazník umí na tyto otázky odpovědět, je celkem zřejmé, že aplikaci potřebuje. V mnoha případech i obyčejná nativní aplikace na zobrazení webového obsahu přivede více zákazníků, nebo aplikace na sběr dotazníkových dat „ušetří naše lesy“ a data máte v databázi okamžitě. Jsou to velké niance v potřebách zákazníků.  Dalo by se říci, že každý zákazník potřebuje aplikaci a s každou aplikací se zákazníkům zpříjemní život, jak z hlediska efektivity, tak z hlediska příjmů.

Co by měl zákazník vědět  před samotným vývojem aplikace?

JJ: Potřebuje mít rozmyšleno, pro koho je aplikace určená, případně jaká bude její cena na AppStore. Je dobré promyslet, jaký jí udělá marketing, pokud se jedná o aplikaci pro zákazníky. Bude-li aplikace určena pro jeho vlastní potřebu, musí zákazník vědět, kdo a jak jí bude používat. Aplikace musí být jednoduchá a plnit primární účely, a to snížit náklady, zvýšit efektivitu a zisk.

Jak taková aplikace vzniká?

JJ: Aplikace vzniká vlastně vnuknutím myšlenky naším obchodníkem, protože je pravda, že mnoho zákazníků ani netuší, že mohou mít vlastní aplikaci. Další skupina mnohdy neví k čemu jim vlastně ten „iPad“ může být. V podstatě pokud si my, jako iStyle, myslíme, že společnost naší aplikaci využije, jdeme nabídnout řešení. Pokud zákazník uzná, že by mu aplikace opravdu ulehčila život nebo si nás kvůli tomu zavolal, začíná základní analýza požadavků a základní brainstorming nad tím,  jaké funkce první verze aplikace bude mít. Jsme zaměřeni na spokojenost zákazníka, často i na jeho vlastního spotřebitele. To znamená, že poradíme, jaké „vychytávky“ má zákazník dát hned do první verze a jaké si má nechat na pozdější update aplikace. Následně si vyžádáme od zákazníka přesnou specifikaci aplikace a její funkčnosti. Tento popis může být sepsán v textovém dokumentu jako požadavky, nebo v tabulce funkčnosti. Vedeme zákazníka k tomu, aby si své zadání dobře promyslel a zvážil funkce i vlastnosti aplikace. Jakmile máme požadavek, probíhají konzultace a výsledkem je návrh řešení. Nakonec vzniká cenová nabídka a předpokládaný termín dodání aplikace. V případě, že zákazník souhlasí, požadujeme v případně, že to aplikace potřebuje, „API“ (aplikační rozhraní) na server, poskytující data pro aplikaci nebo databázi do které se data ukládají. Existuje samozřejmě i možnost serverovou aplikaci vytvořit v rámci kompletní dodávky řešení.  Náš zákazník v tu chvíli získá vlastně kompletní systém na klíč. Jakmile máme domluvené rozhraní, začíná vývoj. Pokud je aplikace správně popsaná při jejím zadání, a je naprogramována podle něj, zákazník souhlasí. Schválí chování a funkce beta verze. Na aplikaci jsou průběžně testovány všechny její funkce, je dodržen i termín startu aplikace. Dle náročnosti se můžeme bavit v průměru o 14 dnech až 2 měsících vývoje. Následně po odsouhlasení zákazníkem jde aplikace na schválení přímo do společnosti Apple. To trvá cca 7 dní. Pak můžeme aplikaci umístit na AppStore. Často zákazníci přicházejí s vlastní představou o budoucí aplikaci a my se ji snažíme naplnit. Většinou se to podaří.

Jaké jsou přínosy pro klienta?

JJ: Můžeme jich vyjmenovat několik. Dostane se k řešení, které mu přinese 100% mobilitu, ušetří čas a peníze, sníží náklady. Na příkladu servisního centra bych se pokusil vysledovat výhody pro uživatele aplikace. Začal bych od monitoringu servisního zaměstnance, jeho polohy, splnění současného a zadání nového úkolu a tím zvýšení jeho efektivity až po snížení nákladů za tisk, telefon, cestovních nákladů, rychlejší přenos dat a informací od exekutivy ke koncovým pracovníkům a obráceně.  Každý člověk jistě najde mnoho  vlastních užitečných nápadů, jak využít iPad v podnikání.

Jak vnímají klienti možnost použití iPadu a vlastní aplikace?

JJ: Polovina zákazníků je nadšená, protože nevěděli, že je jednoduše možné nechat si udělat aplikaci na zakázku. Druhá polovina zákazníků ocení dostupnost aplikace  a její variabilitu. Pravdou je, že díky tomu, jsme opravdu schopni dodat iPad s aplikací komukoli.

Můžete srovnat přístup klientů k využívání těchto technologií u nás a v zahraničí?

JJ: Pokud se podíváme na zahraniční výrobce, již několikrát jsem viděl jak lze iPad využít v lékařství, v restauraci, v průmyslu. Myslím, že velmi dobrým příkladem je amerika, kde se dá použít iPad jako pokladna pro platbu kartou, nebo iPad jako interaktivní jídelní lístek, kde je možné objednat jídlo, v kuchyni se ukáže na display kdo a co objednal a u číšníka se objevuje co, komu a kdy má přinést. V České Republice je ve srovnání s ostatními státy malé procento „odvážných“ ale vím, že ti co to zkusí a jdou do toho, neudělají chybu. Důvod mého přesvědčení je jednoduchý. Jak říkal Apple „Think different“  nebo  „it`s work“. Je tu velký náskok před konkurencí.

Jak vidíte budoucnost využití iPadu a aplikací pro firemní prostředí?

JJ: Odpovědět na tuto otázku mi připadá  jako hádat z křišťálové koule :-) . Je těžké předpovědět budoucnost. Je mnoho těch, kteří napodobují, ale vizionářů je jako šafránu. Pravdou je, že iPad má náskok minimálně do roku 2013, mezi tím budou určitě další aktualizovaná verze HW. To znamená, že bude tento náskok  neustále narůstat. Dnes je 350.000 aplikací na AppStore, 65.000 je přímo pro iPad. Denně vznikají nové pro všechny a nové na objednávku pro konkrétní zákazníky. Každou hodinu vznikne nová myšlenka na aplikaci, kterou ještě nikdo nemá. Myslím že toto je nevytěžitelný zdroj rozvoje trhu. Těším se na dobu, kdy půjdete po ulici nebo po firmě a řeknete si: Jak to tehdy mohlo bez iPadu vůbec fungovat? iPad má opravdu potenciál všude. Je to display, počítač a komunikační rozhraní s možností získání a odeslání vytvořených dat. Toto je asi definice nejuniverzálnějšího zařízení na světě. Zabudujme ho do automobilu, kontrolujme jím jeho výrobu, zapojme do zábavy…… Ten potenciál využití je opravu obrovský a stačí k tomu jen APLIKACE.

Díky za rozhovor.

iPad aplikace pro maršály golfových hřišť

iPad aplikace pro golfová hřištěPokud patříte mezi vášnivé golfisty, už jste se zřejmě na hřišti potkali s maršálem. Pro nás ostatní krátká definice: maršál je zaměstnanec golfového areálu, který dohlíží na dodržování pravidel hry a golfové etikety a udržuje průchodnost hřiště kontrolou tempa hry jednotlivých flightů. Ve skutečnosti maršálové dělají nebo mohou dělat ještě další činnosti, např. kontrolu technického  stavu hriště, informovat hráče apod.

Kontrola hřiště musí probíhat na samotném hřišti, stejně jako sledování tempa hry, jak ale  nahlásit závadu nebo incident na hřišti? Nabízí se možnost zvednout mobilní telefon a zavolat kompetentní osobu, ale hřiště jsou rozsáhlá a během jedné pochůzky se může objevit více problémů a tady je prostor pro  digitální řešení ;-)

Jak na to? Řešení je jednoduché. Potřebujete aplikaci, která obsahuje požadované  funkce a zařízení které aplikaci přehraje. Jako ideální se nabízí iPad s 3G modulem. Jednoduše se ovládá a nechá se snadno přenášet. Maršál ho může mít vždy při sobě a pokud se na hřišti objeví jakýkoliv problém, vyřeší ho a  událost zaznamená přímo na iPadu a následně odešle do centrální databáze, kde se s ní může pracovat.

Pojďme se podívat, co aplikace umí konkrétně a čím je maršálovi nápomocna. Začněme hlavní pracovní náplní maršála, tj. udržení plynulosti hry. Aby byl schopen plynulost zajistit, potřebuje dostatek informací o hře. V rámci aplikace ví nejen, jaké turnaje probíhají na hřišti, ale má při ruce stále se měnící startovní listinu, kde kdy jaký hráč má být a přímo v poli může zaznamenat průběžné výsledky aby tyto mohly být zobrazovány on-line na obrazovce v klubovně. Důležitým údajem pro plynulost hry v běžné hře je seznam hráčů dle odbavení a jejich startovací čas podle rezervace a z toho plynoucí aktuální pozice  hráčů v poli. To jsou údaje, které pomohou sjednat nápravu při zpomalení hry a řešit případné incidenty na hřišti.

Aplikace umožňuje záznam porušení pravidel chování hráče na hřišti s možným dopadem na výsledek hry. Což může být podklad předaný hlavnímu rozhodčímu, který má k dispozici iPad se stejnou aplikací. Vše je tedy online k dispozici.

V neposlední řadě aplikace umožňuje záznam závad na hřišti, jejich odeslání na stanoviště údržby a zpětnou kontrolu jejich vyřešení.  Samozřejmostí je i výkaz kontrol a samotné práce maršála.

iPad: nová dimenze digital signage

iPad2 SmartcoverInteraktivita, okamžitá možnost odezvy, to je nový rozměr digital signage. Zní vám to až moc futuristicky? Nebo se možná divíte, proč se o tom zmiňuji, dnes je přeci interaktivita všude a není třeba o ní mluvit .

V Česku jsme si zvykli vnímat digital signage pouze jako ty velké blikající obrazovky v ulicích nebo v nákupních centrech. A interaktivita až na pár výjimek není využívána v tak hojné míře jako jinde ve světě.

Když počátkem loňského roku představil Steve Jobs  šéf firmy Apple, tablet  s dotykovou obrazovkou – iPad, nemohl tehdy tušit, že způsobí revoluci v odvětvích, kde se tyto technologie projevují pomaleji.

Kdo by si před několika lety představil možnost objednávat menu v restauraci elektronicky přímo od stolu, listovat přehledným menu a přivolat číšníka stiskem jednoho tlačítka v rámci jedné aplikace?

Tabletům se podařilo integrovat výkon notebooku do příjemné velikosti 9,7“ zařízení. Konkrétně iPad vás dostane svým dotykovým displayem a naprosto  intuitivním ovládáním. To z něj činí nástroj předurčený právě pro takové instalace jako je  například elektronický jídelní lístek. Objedná si přes něj naprosto každý. Tato možnost využití  je ale jenom špička ledovce celého potenciálu iPadu. Hlavní přínos vidím v rozsáhlejších instalacích digital signage.

Můžeme si udělat  malý brainstroming a zamyslet se nad tím, kde všude je možné ho použít. První nápad –  využití jako info kiosku na výstavě. iPad info kioskiPad se vloží do stojánku místo letáku, třeba k vystavovanému vozu. Výhody jsou zřejmé. Šetříte papír, můžete mít neustále aktuální informace. Namítnete, že toto splní i klasický info kiosek. To ano, ale ten využijete jenom pro tento účel. iPad po výstavě můžete použít třeba pro sběr dat,  místo klasického papírového dotazníku. Dáte ho do ruky hostesce, která s ním obejde vybranou lokalitu a data může okamžitě posílat na server k vyhodnocení. Nemluvě o tom, že po celou dobu víte (díky gps) kde se vámi placená osoba  s iPadem toulá.

Další možnost – ovládání inteligentního domu nebo třeba lodi. Správná aplikace a můžete dům nebo loď řídit přes iPad dálkové ovládání.

Co průmyslové využití? Dovedu si představit technika, který musí během dne zkontrolovat několik zařízení v terénu a z kontroly udělat report. Přitom většina reportů je přednastavena a on musí „jenom“ zakliknout stávající stav zařízení. Není nic lehčího než připravit příslušnou aplikaci, technikovi dát iPad a jeho nadřízenému přístup na server, kde se sbírají data.

Určitě by se dalo vymyslet nespočet dalších využití. Jen je potřeba si uvědomit, že ani uživatelsky velmi příjemný iPad nezmůže nic bez správné a funkční aplikace a to je základ každé instalace. Prostě i tady platí zlaté pravidlo „content is king“.

Jistě, že většina nápadů pro využití tabletu už byla realizována, na druhou stranu to přesně dokládá titulek článku. S iPadem přišla nová dimenze digital signage. Určitě stojí za to se na jednotlivé aplikace podívat z blízka v praxi  - a to v příštím článku.

Palladium – reklamní obrazovky na všechny způsoby

Palladium Praha

Palladium Praha – bývalé kasárny Jiřího z Poděbrad

Palladium v době svého spuštění mělo nakročeno stát se jedním z nejatraktivnějších nákupních, zábavních a komerčních center Prahy, potažmo České republiky. Tak se i stalo a projekt jako takový, i přes počáteční problémy s hořící elektroinstalací, plní očekávání investorů. Příležitostí se chopilo i několik provozovatelů digitálních médií a nainstalovalo v prostorách Palladia množství obrazovek.

Prvním reklamním nosičem, pozorovatelným již při příchodu k Palladiu, je velkoplošná LED obrazovka umístěná v ulici Na Poříčí. Obrazovka je skvěle viditelná z jižního okraje Náměstí republiky – výstup metra Masarykovo náměstí. V ulici Na Poříčí je stanice tramvaje a lokalita se stala oblíbenou turistickou destinací. LED obrazovka o ploše 54 m2 umožňuje vysílání dynamických plněbarevných video spotů.

Interiérové prostory nákupního a zábavního centra obsadili hned tři sítě obrazovek. První sítí jsou digitální CLV zobrazovače (obrazovky na výšku s poměrem stran 9:16) instalované na podlahových stojanech. S médií se setkáte především u vstupů, na důležitých křižovatkách a poblíž přepravních eskalátorů. Program vysílání obsahuje statické projekce ve smyčce se opakujících reklamních sdělení.

Druhou sítí jsou širokoúhlé obrazovky zavěšené ze stropu nad chodbami napříč celým obchodním centrem. Síť je rozdělená do několika tematických celků podle jednotlivých pater obchodního centra a vysílání je ovlivněno skladbou obchodních jednotek v jednotlivých patrech. Síť obrazovek je primárně určená na dynamické prezentace.

Poslední sítí je B2B určená k propagaci nabídky pro podnikatelské subjekty. Instalace kromě obrazovek na recepcích a ve spojovacích chodbách představuje i menší ozvučené obrazovky ve výtazích. I tato síť umožňuje vysílání plnohodnotných video spotů.
Palladium se stalo názornou ukázkou nekonfliktního provozu hned několika sítí obrazovek, přičemž každá jednotlivá síť je určená pro jiný segment pozorovatelů, případně svým vysílacím schématem nevytváří konkurenci.

Dvorním dodavatelem zobrazovací techniky se stala společnost LG Electronics.

Informace o lokalitě:

Denní návštěvnost 110 000 pozorovatelů - venkovní obrazovka
25 000 pozorovatelů - interiérová kancelářské prostory (síť B2B)
50 000 pozorovatelů - interiérové prostory nákupní a zábavní galerie
Obrazovek celkem 171 obrazovek
Otevírací doba 7-24 hodin denně
???