Štítky scent marketing

Scent marketing – voňavý marketing

Víno - kruh vůníScent marketing je spíše názvem menšího podoboru marketingu, který sám o sobě nemá zásadní dopad na nákupní rozhodnutí zákazníka. Je však žádaným doplňkem k vizuálním a zvukovým podnětům.

Důvodem, proč využít čichových podnětů v kombinaci s oslovením dalších smyslů je jednoduchá:  Čím více smyslů zákazníka pozitivně oslovíme, tím zvyšujeme efektivitu propagačního sdělení.

Vůně vyvolávají vzpomínky, případně vyvolávají obecně uznávané předpoklady – evokují spojení s určitým předmětem, činností, vlastnostmi předmětů,  prostředím a podobně.

Příklady využití v praxi:

Voňavé tiskoviny – personalizované dopisy (psané pro konkrétní osobu), vkládané tiskoviny k časopisům.

Voňavé reklamní předměty – vůně do automobilu, vonné esence…

Voňavé obaly, nebo konkrétní vůně zboží.

Vůně na prodejní ploše – Často zmiňovaným příkladem je prodejní místnost cestovní kanceláře nabízející pobyty u moře, kdy vůně dokresluje, tedy útočí spolu s plakátem moře na stěně, předměty jako mušle, korály (oslovení zraku) a šumem moře linoucím se z reproduktorů  (oslovení sluchu) na tři smyly zákazníka najednou.

Důležité je, aby vůně byla jednoduše přiřaditelná k propagujícímu a nabízejícímu se druhu zboží, služby a zároveň evokovala pozitivní prožitky. Ale pozor! Intenzita vůně nesmí překročit určitou hranici příjemnosti. Po překročení se téměř jakákoli vůně stává obtěžující.

V současnosti je možné použít široký sortiment navoněných obalů, tiskovin a předmětů. Také se rozšířila nabídka kvalitních zařízení pro rozprašování vůní.

Že volba vůně není jednoduchá, prokazuje i následující obrázek rozdělení vůní vína:

Scent marketing – marketing čichu

Zvykli jsme si na detailní škatulkování marketingových podoborů. To s sebou nese zástupy specialistů na dané marketingové téma. Dnes otevřu téma téměř neprozkoumaného marketingového podoboru na okraji zájmu. Scent marketing, tedy voňavý marketing, se zaměřuje na často opomíjený smysl – čich. Ten je jedním z pěti smyslů (podle definice naší euro-atlantské civilizace), kterými vnímáme podněty ze svého okolí. Význam čichu je jednou bagatelizován, jindy vyzvedáván. Pravdou je, že nás čich často donutí k nepředvídatelné reakci.

Pomáhá vnímání vůní uchopit zákazníka? Vůně má nevýhodu, vyprchává a drží se pouze v nejbližším okolí zdroje. Je také špatně směrovatelná. Jeden příklad však jasně dokáže, že i vůně pozitivně ovlivňuje rozhodování zákazníka.

Po marketingových kolvoárech putuje návod na výdělečnou cestovní kancelář. Představte si cestovní kancelář specializující se na zájezdy k moři. Zrak zákazníka navnadí velká obrazovka s videem blankytného moře a pobřežím při západu Slunce za zády prodejce zájezdů. Tichý, líbezný a nenápadně se vtírající zvuk šumícího moře, zákazníka navnadí a vůně moře prostupující celou kanceláří, jej jednoduše uchvátí a nepustí. Pokud přidáte oslovení hmatu, třeba nastrčenou mušlí, kterou zákazník během povídání o zájezdu žmoulá v ruce, opět zvyšujete své šance na úspěch. Košík s čokoládou „mořské plody“ je určen chuťovým pohárkům.

Musíme si jako lidé přiznat, že okolí podvědomě vnímáme všemi smysly a tajemství marketingu se skrývá v uchopení těch nejlepších nástrojů pro každý smysl. Přitom platí zlaté pravidlo, čím více smyslů oslovíte, tím snáze se zákazník nechá přesvědčit.

???