Středoevropská kancelář POPAI CE připravuje další ročník soutěže POPAI
AWARDS 2010 o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních
místech.
V návaznosti na světové trendy a aktuální rozsah působnosti oboru in-store
marketingu pořadatelé inovují soutěžní pravidla a rozšiřují kategorie soutěže.
V letošním roce mohou soutěžící nově využít soutěžní kategorii zahrnující
světové novinky z in-store komunikace a rovněž kategorii, do které budou
zařazeny ekologické koncepce a in-store realizace v souladu se strategií trvale
udržitelného rozvoje.

Soutěžní expozice a hodnocení soutěžních exponátů se uskuteční 25. listopadu
2010 v kongresovém centru hotelu Clarion Congress Hotel Prague na Praze 9.
Soutěž navazuje na úspěšný loňský ročník a je pokračovatelem soutěže POPAI Zlatá
koruna POP AWARDS.

Soutěž patří mezi vrcholné události oboru marketing at-retail. Prezentuje jeho
nejnovější směry vývoje a nové sféry působnosti, je přehlídkou kreativních a
inovativních nápadů a jedinečnou inspirací pro zadavatele reklamy a obchodní
společnosti při výběru efektivních aplikací v místě prodeje.

Akce probíhá za podpory světové asociace POPAI a pod odbornou garancí POPAI
France, která je organizátorem celoevropské soutěže POPAI AWARDS Paris.
Soutěž POPAI AWARDS má mezinárodní působnost v souladu s postavením
národní kanceláře POPAI CENTRAL EUROPE v rámci celosvětové sítě POPAI.

Soutěž nabízí výrobcům a dodavatelům prostředků in-store komunikace, systémů
podpory prodeje, digitálních médií a dalších podpůrných propagačních nástrojů
příležitost zviditelnit pro širokou odbornou veřejnost nejlepší realizace své
roční tvorby v rámci soutěžní expozice i v rámci rozsáhlé mediální kampaně.

Soutěžní expozice bude doplněna o výstavku prací mladých tvůrců – studentů
vysokých škol se specializací na marketingovou podlinkovou komunikaci, kteří
představili své návrhy POP materiálů v rámci soutěže POPAI STUDENT AWARD
2010.

Součástí projektu soutěže bude rovněž konferenční program „Marketing at-retail
POPAI forum 2010“, který se zaměří na aktuální témata marketingové komunikace
v místech prodeje u nás i v zahraničí.

Soutěže POPAI AWARD 2010 se účastní

- výrobci a dodavatelé nástrojů POP reklamy,
- výrobci a dodavatelé vybavení obchodů,
- výrobci a dodavatelé světelné reklamy,
- výrobci a dodavatelé prostředků digitální komunikace,
- výrobci a dodavatelé informačních a orientačních systémů,
- výrobci a dodavatelé dárkových a propagačních předmětů,
- agentury na podporu prodeje a reklamní agentury,
- maloobchodníci,
- výrobci a distributoři potravinářského a nepotravinářského zboží,
- jiní zadavatelé reklamy v místě prodeje.

K soutěžním exponátům, které budou zařazeny do soutěže, patří POP materiály,
podpůrně propagační předměty (3D),prostředky pro vybavení obchodů,
systémy digitální a multimediální komunikace, nástroje světelné komunikace,
informační a orientační systémy, inovativní a ekologicky šetrná in-store řešení.

Exponáty v daných skupinách a mezinárodních kategoriích budou hodnoceny
odbornou porotou podle kritérií, které zahrnují design, technické zpracování,
praktičnost z hlediska spotřebitelského nákupu a schopnost upoutat pozornost
zákazníků, komunikace značky a komplexní dojem.

Oceněné exponáty v soutěži POPAI AWARDS postupují do evropské soutěže POPAI
AWARDS Paris za zvýhodněných podmínek.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci gala večera POPAI
AWARDS 2010 dne 25. listopadu 2010 v prostorách Clarion Congress Hotel
Prague.

Informace o soutěži na http://www.popai.cz/Souteze.aspx

Soutěž 2010 leták

Kontakt
POPAI CE
Daniela Krofiánová
tel. 775 989 853, fax 495 264 698, e-mail: dkrofianova@popai.cz

Marcela Pazourková
tel. 608 257 701, fax 495 264 698, e-mail: mpazourkova@popai.cz
www.popai.cz