Štítky obsah

Kvalita čínských LED obrazovek v zemi původu

LED obrazovky v ČíněPři své cestě po čínském středu jsem viděl desítky LED obrazovek a až na tmavé výjimky byly všechny udržované a obraz jasný, čistý a bez větších chyb. Téměř výlučně jsou obrazovky plněbarevné. Nepochybně zajímavý je převažující formát obrazu, kdy nenarazíte na jiný poměr stran, než širokoúhlý či bigboardový.

Na nosných konstrukcích je znatelné, že se počítá s instalací LED obrazovky již při stavbě, nebo rekonstrukci budovy. I když slovo rekonstrukce je v čínském podání téměř přehnané, protože číňané rekonstruují bagrem.Co se rozměrů týče, nemají rádi nic malého, proto obrazovky zabírají co největší prostor na určené lokalitě.

Souhrnně řečeno, LED čínské LED obrazovky v Číně jsou kvalitní, na dobrých lokalitách a také dostatečně velké s detailním rozlišením. Obsah ale často bývá hrozný a to ani nemusíte rozumět obrázkovému písmu.

LED obrazovky v Číně

Petr Adamík (Ki-Wi Digital): Digital signage na úrovni

Petr Adamík - Ki-Wi DigitalObor digital signage u nás neměl v minulosti lehkou pozici, přesto zde vzniklo několik firem, které  tomuto oboru rozumí a dokáží vytvořit úspěšné instalace. Mezi tyto společnosti patří i firma Ki-Wi Digital, která  začala aktivně působit  v České republice v roce 2008 jako technologický „start-up“ specializující se na prodej digitálních informačních a reklamních LCD obrazovek a kiosků, a na vývoj softwarových aplikací pro tyto produkty. Zeptal jsem se proto pana Petra Adamíka, spolumajitele Ki-Wi Digital, na jeho zkušenosti v oboru digital signage.

Představte nám v krátkosti vaší společnost.

Petr Adamík: Jsme česká technologická společnost, která již zhruba 3 roky vyvíjí a prodává digital signage řešení různým subjektům, od maloobchodních řetězců, přes reklamní agentury, až po města a obce. Působíme v České republice s ambicemi působit globálně, nadále růst a rozvíjet se. V Brně se nám podařilo získat vynikající odborníky z oblasti IT, kteří vyvinuli a stále zdokonalují softwarové produkty pro vzdálené řízení digitálních obrazovek včetně klientských interaktivních aplikací. Jednoduše řečeno, lidi i produkty máme vynikající.

Co vás vedlo k tomu začít podnikat v digital signage?

PA: Bylo to nadšení pro digitální technologie, bezdrátový internet a reklamu, které vzniklo, když jsem v roce 2006 při studiu na vysoké škole v Londýně sepisoval byznys plán. Původním záměrem měla být „digitalizace“ venkovních reklamních billboardů s využitím bezdrátového internetu WiMAX pro zasílání cíleného obsahu. Prostě prodej digitálních panelů reklamním agenturám. S kolegou Poskerem jsme se na počátku roku 2007 rozhodli tento kus papíru přenést do praxe. A tak začalo jedno velké dobrodružství.

V době kdy jste začínali (rok 2007) byl tento obor ještě v plenkách a firmy do digitální propagace nechtěli investovat. Jak vás to ovlivnilo?

PA: Máte pravdu. V roce 2007 jsme teprve zahajovali spolupráci s VUT v Brně a hledali jsme schopné vývojáře, kteří by vdechli naší myšlence život. To se nám podařilo. Skutečnost, že firmy do digitální propagace nechtěli v té době investovat nás ještě příliš netrápila, jelikož jsme se zabývali spíše vývojovými otázkami, než-li obchodními. Neměli jsme v ruce nic, co by firmy omráčilo. Postupem času jsme vyvinuli Ki-Wi Server, což je páteř našeho digital signage řešení. Poté následoval Ki-Wi Player, Ki-Wi Kiosk a začátkem tohoto léta přišel na svět Ki-Wi Interactive. Na začátku jsme byli dva, pak tři, v současné chvíli je nás 13.

Jak situaci vnímáte dnes?

PA: Situace se zlepšila. Povědomí firem o digital signage a přínosech tohoto druhu digitální komunikace roste. Co se týče reklamních agentur, dá se říci, že jsme se doposud setkávali s jejich opatrností transformovat své papírové formáty do digitálních formátů, ať už z hlediska finanční náročnosti, obav z vandalismu a nebo nedostatku vize. O poznání odvážnější jsou v případě realizace velkoformátových LED panelů. Trend, který je v poslední době viditelný, je využívání instore digital signage (reklamních a informačních LCD panelů) v retailu a obchodních řetězcích. Dokonce sledujeme vývoj od pasivních digitálních reklamních panelů po interaktivní, které nakupujícího vybízí, aby si sám zvolil přehrávaný obsah. Takovým příkladem je náš nejnovější produkt Ki-Wi Interactive.

Jaká byla vaše první instalace?

PA: Naší první instalací byla Hanácká realitní kancelář v Olomouci v roce 2009. Instalovali jsme za výlohu dvě plazmové digitální obrazovky, které zobrazují aktuální nabídku nemovitostí.

Jaké instalace převažují dnes?

PA: Dnes převažují stále klasické vnitřní instalace komerčních LCD monitorů, které maloobchodní řetězec ovládá z centrálního místa prostřednictvím softwarových aplikací. Roste počet instalací i našeho interaktivního řešení Ki-Wi Interactive, které mohou využít prodejci spotřebičů, elektroniky, domácích potřeb, obuvi, oděvů a například i mobilní operátoři.

Kdo je vaším typický zákazníkem a dá se se podle vás specifikovat typický zákazník instalací digital signage?

PA: Mezi naše typické zákazníky patří retailové společnosti, které používají digital signage pro intenzivní komunikaci se zákazníky a podporu prodeje. Dále jsou to také města a obce, kterým slouží naše kiosky jako informační servis pro občany a turisty. V neposlední řadě musím zmínit reklamní agentury využívající výhod vzdáleného ovládání svých LCD či LED obrazovek. Cítíme, že i v odvětví digital signage dochází a bude docházet k diferenciaci poskytovatelů tohoto řešení. Proto se i nadále chceme specializovat na tyto segmenty.

DM: Máte instalace i v zahraničí. Liší se nějak přístup tuzemských a zahraničních klientů?

PA: Ano, proběhly již instalace i v zahraničí. Konkrétně se jedná o slovenský trh. Odlišnosti v přístupu jsme nezaznamenali, jelikož je to velice blízký trh našemu. Jak už jsem avizoval, naši ambicí je růst do dalších regionů, jelikož naše digital signage řešení nemá z technologického hlediska hranice či omezení.

Digital signage, to není jenom hardware, ale především obsah.  Už podle vašeho sloganu „Content. Anytime, anywhere“ soudím, že na obsah kladete největší důraz.

PA: Dovolím si říct, že “content” je to nejdůležitější na celém digital signage řešení. Sebelepší LCD obrazovka zaujme pouze v případě, když zobrazuje kvalitní a dobře připravený obsah. Na internetu, respektive v digitálním světě existuje velké množství obrázků, videí a animací. Naším cílem je dostat tato digitální média – tedy content – i mimo prostředí počítačů.

Slovo “anytime” naplňuje právě náš software s názvem Ki-Wi Server. Ten dovoluje zákazníkům vzdálenou správu displejů, řízení jejich obsahu, jeho okamžitou změnu a kdykoliv cílenou distribuci a plánovaní obsahu i pro jednotlivé displeje a plno dalších užitečných funkcí.

Poslední slovo našeho sloganu znamená schopnost distribuovat digitální obsah po celém světě.

Jak hodnotíte rok 2011 z pohledu digital signage a výhled na příští roky?

PA: Je ještě příliš brzo na to hodnotit rok 2011, ale pokud se podívám zpětně, tak to byl rok příznivý pro rozvoj digital signage, zvyšování povědomí a konec konců i pro prodej digital signage řešení.

Dovolím si tvrdit, že další roky budou čím dál více ve znamení interaktivní digitální komunikace. Intenzivnější využívání internetu, chytrých telefonů, větší hlad po relevantních informacích a nedostatek času vyvolává v lidech potřebu po rychlé interaktivní komunikaci se svým obchodníkem, prodejcem či státní správou. Představte si, že mladý muž si chce konečně po půl roce koupit nové džíny. Nejdřív se určitě podívá na internet na vhodné prodejce v okolí a jejich nabídku. Potom se vydá na nákup. Buď může své “vysněné” džíny složitě hledat v regálech a na věšácích a nebo využít interaktivní digital signage, který mu doporučí po zadání jeho rozměrů a preferencí vhodné džíny. A nejen to. Takový nástroj mu může následně doporučit vhodnou košili nebo tričko. Proč? Protože on by si původně koupil jen džíny. Ale když uvidí na interaktivní obrazovce vyobrazení své osoby s džínami s líbivou košilí či tričkem, tak si řekne: “Hmm…to by mi mohlo slušet”. Ve výsledku je spokojený jak on, tak i prodejce.

Díky za rozhovor.

Kdo se dívá aneb přesné zacílení spotu na reklamních obrazovkách

Detekce obličejů dZine od společnosti Nowatron ElektronikJedním z důležitých prvků marketingové strategie je přesné zacílení reklamního obsahu (ve správný čas správnému recipientovi). Jak toho dosáhnout u spotů vysílaných na LCD reklamním displeji například v nákupním centru? Dle výsledků měření agentury POPAI je průměrná doba strávená v okolí LCD obrazovek s reklamním spotem 12 – 15 vteřin, je proto nutné zaujmout diváka ihned spotem, který je na něj zacílen. Vysílání spotu dle momentálního složení sledujících a přesné měření sledovanosti pomocí detekce obličejů přináší do oboru Digital signage nový displej dZine od společnosti Nowatron Elektronik.

Obsah dle publika
Společnost dZine vyvinula aplikaci, která umí monitorovat nejen počet sledujících diváků, ale i detekovat jejich složení (věk a pohlaví osob) před displejem a dle toho změnit obsah sdělení a zařadit reklamní spot, pro danou cílovou skupinu plánovaný. Například, když se na místě sejde více mužů, tak se rozběhne reklama na pivo nebo automobily, když ženy, tak reklama například na kosmetiku. Řešení se skládá ze dvou částí: hardware – velice malá kompaktní krabička se dvěma senzory, elegantně umístitelná kamkoliv, k záznamu audience; a druhá část – software – páteř celého systému, který dokáže rozeznat spoustu věcí jako například věk, pohlaví, chování, pohyb apod. Tento software zajistí zobrazení vhodnému příjemci a navíc dokáže změřit přesně zásah reklamního sdělení dle počtu lidí, kteří reklamu opravdu zhlédli. Pouhé počítání kolemjdoucích již nestačí!

Jak to funguje?
V přední části displeje je nainstalována nenápadná kamera, která nepřetržitě snímá dění před displejem. Speciální software umí rozlišit obličeje a postavy, a tak určit zda se jedná o ženu, muže nebo dítě. Dle typických znaků obličeje a postavy rozliší i věkovou kategorii. Zařízení rozezná pohlaví a až pět věkových skupin, systém identifikuje i stejné osoby, zda-li se vrací, jestli tráví v místě reklamy nebo
nákupu určitý čas, a především, jestli ji sledují. Má to velkou výhodu v tom, že přístroj dokáže poskytnout demografickou analýzu a spočítat úspěšnost zásahu reklamního spotu.

Instalace obrazovek v prodejnách McGregorPřesné měření zásahu
Systém započítává jen ty, kteří se na displej (tzn. na reklamní sdělení) podívají. Osoby z profilu, které okolo jen projdou a reklamu nezaregistrují, do souhrnu pro monitoring nezapočítá. Měření sledovanosti je tak opravdu přesné. Indoor reklamní agentury mohou sdělovat svým klientům konkrétní údaje o tom, kolik lidí a kdo sledoval jejich reklamu.

Možnosti rozšíření
Navíc je možné i do displeje přidat Bluetooth a nabízet klientovi ke stáhnutí například adresu nebo slevový kupón.

Ochrana osobních údajů
Je nutné uvést, že systém nikoho nenahrává, pouze shromažďuje statistické údaje. Software rozhodne o demografii osoby a zapíše pouze statistický údaj, nic jiného není zaznamenáno, a tak přístroj nemůže být v rozporu s ochanou osobních údajů.

Obrazovky – vše v jednom

Duální obrazovky JCDecaux

Obrazovka, takzvaný all in one display, je kompletním řešením obsahujícím zobrazovací plochu, řídící počítač a aplikaci pro dálkovou správu obsahu na obrazovce. Tento koncept se stále více prosazuje a je to logické. Zákazník nemusí odděleně řešit obrazovku, počítač a aplikaci.

U velkoplošných obrazovek nabízí většina výrobců a prodejců koncept všeho v jednom již automaticky. Také nazapomínají na výrobu nosné konstrukce a montáže zařízení.

U informačních kiosků a panelů typu CLV je často na výběr mezi nabízenou designovou řadou, nebo volbou individuálního obrandování a tvaru zařízení. Vždy jde o koncept všeho v jednom.

U interiérových LCD a PDP obrazovek tato možnost vykrystalizovala až poslední dobou, kdy i samotní výrobci obrazovek řeší integraci řídícího počítače v obrazovce.

Předešlým trendem byla instalace miniaturního počítače na záda obrazovky, případně monitoru. V současnosti mnoho profesionálních obrazovek skrývá v útrobách řídící počítač, nebo je součástí řešení počítač jako zásuvný modul.

Výrobci počítají i s instalacemi rozsáhlejších sítí obrazovek, proto alternativa k modulu počítače spočívá v kartě zpracovávající video signál. Síť takto řešených obrazovek se poté skládá z jedné obrazovky obsahující počítač a dalších obrazovek s instalovanou kartou pro dekódování video signálu. Karta také zesílí signál a zasílá jej k další obrazovce.

Reklamní obrazovky – obsah

In-store obrazovkyTrendem posledních let je zavádění reklamních obrazovek do všech možných odvětví. Ať již pro propagaci vlastních výrobků nebo služeb tak pro propagaci třetí strany (např. obrazovky v pasážích nákupních center).

Jako každý obor, tak i digitální marketing, procházel a nechá se říci, že stále prochází několika stupni vývoje. První je živelná instalace obrazovek, další fází je lepší umístění zařízení. A přes lepší HW a  řízení systému (někdy již opravdu nestačí DVD přehrávač) se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu a to je obsah. Zde platí zlaté pravidlo „content is king“. Není Vám nic platné, že máte nejlepší HW, když se na obrazovky nikdo nedívá – zde hraje obsah opravdu velmi důležitou roli. Proto se také mnoho zahraničních společností soustředí právě na poskytování tematického obsahu.

U nás již také někteří provozovatelé přistoupili na vysílání nejen reklamního sdělení, ale i informačního obsahu (počasí, zprávy, dopravní situace apod.). Co zatím není příliš rozšířené, je používání tzv. feeds, tematických výplní vysílání. Feeds mají jediný účel a to zaujmout nenásilnou formou. Na trhu je několik společností, která tyto služby nabízejí.

Formáty digitální reklamy

LCD obrazovky POS Media v OC TescoV „papírové“ reklamě můžeme sledovat zajímavý vývoj, kdy se různé společnosti snaží vyniknout změnou formátu ať již jde o neobvyklý rozměr časopisu, nebo billboardové plochy. Reklamní obrazovky byly podobných pokusů do značné míry ušetřeny, jelikož již technologické zpracování obrazovek samo předurčilo většinu formátů. Je logické, že výrobci zobrazovacích zařízení se řídí tím, co a v jakém formátu vysílají televizní stanice a jaký formát filmu si můžete koupit na DVD.

16:9 – neboli širočina je nejprogresivnějším formátem dneška. Masivním nástupem plasma a LCD obrazovek se tento formát promítnul i do reklamních obrazovek, kde je též přebírá primární úlohu.

9:16 – digitální CLV – kdosi měl skvělý nápad postavit obrazovku formátu 16:9 na výšku a dal tím vzniknout digitálnímu CLV formátu. Tento formát slaví velký úspěch a to také díky poměrově téměř totožným rozměrům s klasickým CLV.

4:3 – známý spíše z CRT obrazovek. Jde o léty prověřený formát. S nástupem digitalizace televizního vysílání a techniky zvládající 16:9 tento formát ztrací svoje dominantní postavení. Televizní pořady i reklamy jsou stále formátu 4:3, blíží se však jejich konec.

Okrajové formáty jsou využívané hlavně na venkovních obrazovkách. Dílem je zde snaha o formát bigboardu 9,6 x 3,6 metrů a dílem jsou zde omezení daná umístěním, kdy se například na stěnu budovy nevejde jiný formát než 5×1. Venkovní obrazovky mají výhodu v možnosti sestavovat rozličné formáty, bohužel tak vznikají originální kousky vyžadující specifický přístup ve zpracování video spotu.

Marketing: Proč zařadit reklamní obrazovky do marketingového mixu

Důvodů je hned několik. Nejdůležitějším je přesné zacílení kampaně. Potřebujete zasáhnout ženy toužící po krásném těle? Není nic jednoduššího, než je ovlivnit všude tam, kde se snaží realizovat své tužby po krásném těle. Kde to je? Fitness centra, kadeřnické salóny, salóny vizážistů, lázeňské domy… Vyrábíte nealkoholické nápoje? Kde lidé nejvíce nakupují nápoje? Jsou to markety veškerého typu. A takový nakupující, který přemýšlí, co by ještě koupil, od vás potřebuje poradit.

Co se hýbe, toho si všimnete!

Je to starý a osvědčený trik. Projděte se ulicí a zjistíte, že vaši pozornost zaujme především točící se logo společnosti na stěně budovy, blikající jackpoty a cedule houpající se ve větru. Pohyb a dynamika, to je veliká plus hodnota, kterou reklamní obrazovky přináší do všech komerčně zajímavých lokalit.

Kreativita povýšená o třetí rozměr.

Čas je tím třetím rozměrem. Je zde médium, které pracuje s něčím, s čím mohla do nedávna operovat pouze a jenom televizní reklama.

Takže, co zde máme k dispozici: Pohyb a dynamiku, světlo (která obrazovka nesvítí?), třetí rozměr kreativity, neokoukané médium v místě uskutečňování rozhodnutí a cílové skupiny, které touží po informacích.

Efektivita reklamního sdělení.

Nerad bych se dostal k porovnávání s jinými druhy reklamních médií. Skutečnost je taková, že poměr cena/výkon u reklamních obrazovek je ve velmi dobrém poměru. Čím je to způsobeno?

Jednak „otupělostí“ konzumentů klasickými reklamními prostředky. Přeci jen, jsou zde již mnoho let a lidé si vytvořili obranné mechanismy. Také umístěním obrazovek v místě samotného prodeje. Kde jinde by měl zákazník dostat poslední impuls k nákupu? I specializací některých reklamních sítí obrazovek, protože oslovují velice specifickou skupinu obyvatel, která je pro Váš výrobek stěžejní. A proč je cena tak nízká? Nejsou zde vícenáklady na výrobu tiskovin, neexistují náklady na fyzickou instalaci (vysokozdvižné vozíky, technici, lepiči…) a výroba samotného spotu je v řádu stovek korun.

Ještě jsem nezmínil libůstky, které Vám jiné médium nedokáže nabídnout. Jsou jimi:

Aktualizace sdělení v řádu dne (dnes jablka, zítra hrušky…)

Interaktivita, která opět rozšiřuje možnosti zásahu reklamního sdělení (SMS hlasování, zákazníkem vyžádané SMS zprávy, Bluetooth, reakce na pohyb, reakce na klávesnici…) O interaktivních prvcích se zmíním v některém z dalších článků.

Ignorování těchto médií a spoléhání se pouze na využití klasických médií je tak trochu popření technického rozvoje. Nepopírám, že klasická média mají svá stálá místa v media plánech. Reklamní obrazovky jsou zde několik málo let a zahraniční trendy dávají jednoznačně tušit, že budoucnost je nakloněná pohybu a dynamice reklamního sdělení.

České LED obrazovky v kontextu dějin

LED obrazovka - diodyV širším časovém kontextu se česká LED obrazovková scéna pohybuje na houpačce se stoupající tendencí, tím vlastně sledují průběh ekonomických dějin krajiny. Obrazovek tedy přibývá a kdo alespoň trochu sleduje tyto reklamní plochy, zjišťuje, že posledním rokem jejich počty strmě narůstají. Už bylo na čase, chtělo by se říci, ale stále jsou zde opakované neduhy a omezující faktory, které brání ve velkém rozšíření.

Nedostatek dobrých ploch

Ano, rozhodně ten nejožehavější problém. Není dost dobrých míst, a pokud nějaké jsou, zajisté je okupují plakátové plochy. Naštěstí prozíravý telekomunikační operátor již předloni ukázal, že je možné strhnout plakáty a elegantně nasadit LED obrazovky na bigboardové sloupy. Tento počin je pravděpodobně i jednou z hlavních příčin nárůstu počtu LED obrazovek. Dobré příklady táhnou.

Malá obrazovka, velký neduh

Fungující bigboardové LEDky také nastavily laťku co do velikosti obrazu. Není se proto čemu divit, že malé plochy ztrácejí na atraktivitě. Ty poté suplují akutní nedostatek reklamních ploch v hustě zastavěných oblastech.

Omezení provozu

Co plakátu nelze upřít, je „slušné chování“ k místním. Nesvítí, a pokud je nasvětlen, svítí alespoň stabilně. LED obrazovky ruší svoji proměnnou intenzitou svitu. Mají tak hned několik omezení, kdy buď na noc zhasínají, nebo alespoň mírní intenzitu svitu.

I přes veškeré překážky doby jsou LED obrazovky na vzestupu a můžeme se těšit na nové myšlenky a kreativní řešení nasazení v terénu.

???