Štítky čínské obrazovky

Kvalita čínských LED obrazovek v zemi původu

LED obrazovky v ČíněPři své cestě po čínském středu jsem viděl desítky LED obrazovek a až na tmavé výjimky byly všechny udržované a obraz jasný, čistý a bez větších chyb. Téměř výlučně jsou obrazovky plněbarevné. Nepochybně zajímavý je převažující formát obrazu, kdy nenarazíte na jiný poměr stran, než širokoúhlý či bigboardový.

Na nosných konstrukcích je znatelné, že se počítá s instalací LED obrazovky již při stavbě, nebo rekonstrukci budovy. I když slovo rekonstrukce je v čínském podání téměř přehnané, protože číňané rekonstruují bagrem.Co se rozměrů týče, nemají rádi nic malého, proto obrazovky zabírají co největší prostor na určené lokalitě.

Souhrnně řečeno, LED čínské LED obrazovky v Číně jsou kvalitní, na dobrých lokalitách a také dostatečně velké s detailním rozlišením. Obsah ale často bývá hrozný a to ani nemusíte rozumět obrázkovému písmu.

LED obrazovky v Číně

Čínské LED obrazovky v Číně

LED obrazovky v ČíněŽe je Čína největším výrobcem velkoplošných obrazovek, o tom, myslím, nikdo nepochybuje. Ale jak znatelná je stopa digitalizace reklamy v samotné Číně? Čína je opravdu rozlehlou zemí s mnoha obyvateli. Největší pozornost provozovatelů reklamních nosičů se oprávněně soustřeďuje na velká města. Globálně se dá hovořit o daleko menším zastoupení reklamních nosičů podél cest a soustředění venkovní reklamy na městské aglomerace a nejbližší okolí.

Čína je zemí megalomanství, proto není divu, že obrazovky téměř výlučně svými rozměry neklesají pod rozměr billboardu. Největší zastoupení obrazovek je na veřejných prostranstvích, které jsou opět svými rozměry poněkud větší, než na jaké jsme v Evropě zvyklí. Obrazovku tak najdete na rozměrných náměstích, na čelní straně vlakového nádraží, ale také u nekonečných silničních nadjezdů a obchvatů měst. Čínská kultura není příliš zvyklá na obchodní a nákupní centra, jejich variantou jsou rozlehlé trhy, proto také není mnoho příležitostí pro LED obrazovky v těchto početně méně zastoupených centrech.

LED obrazovky v ČíněLED obrazovky pronikly i do turisticky exponovaných míst. Vysoké zastoupení obrazovek v turistických lokalitách má své opodstatnění ve vysoké návštěvností mnoha kulturních a přírodních památek, které často připomínají spíš lunapark, než památku. Ale to je odrazem masové kultury čínského národa.

LED obrazovky v ČíněLED obrazovky v Číně

???