Štítky LED diody

Největší LED obrazovka ve střední Evropě svítí v Praze

LED obrazovka Kačerov Praha - příjezd od BrnaLED obrazovky mají již několik let stálé místo na poli reklamních ploch a v poslední době ukrajují stále více prostoru klasickým statickým plochám jako jsou například billboardy. Tomuto trendu nahrává i výrazně lepší přístup velkých zadavatelů, kteří si k LED obrazovkám postupně našli cestu a objevili jejich přednosti.

Vznikají tedy nové plochy. Začátkem května byla rozsvícena nová LED obrazovka na pražské Jihlavské ulici. Jedná se  o obrazovku s rozměry 16×9 m a plochou 144 m2 což je bezesporu největší LED reklamní plocha v České Republice a  ve střední Evropě vůbec. Obrazovku vlastní a provozuje společnost BONUSS-CZ s.r.o., významný hráč na poli digitálních billboardů.

Klára Choulíková, ředitelka společnosti říká: „Pro tuto jedinečnou obrazovku jsme se rozhodli už před několika lety, jen jsme hledali vhodnou lokalitu. Myslím, že v tuto chvíli nabízíme klientům možnost prezentace na největším počtu obrazovek rozmístěných po celé české republice. Bohatá síť  obrazovek a pestrost rozmístění  je, společně s dobrými službami, náš dlouholetý cíl. Obrazovka o takto gigantických rozměrech na českém trhu a v Praze chyběla, proto jsme šťastní, že jsme ji klientům přinesli právě my.“

Umístění LED obrazovky na ulici Jihlavská se jeví jako ideální.  Je dobře viditelná nejen při příjezdu od Brna na úrovni sjezdu na Jižní spojku, ale také z Kačerova, Krče a dalších i vzdálenějších míst. Frekvence lidí v tomto místě je opravdu vysoká a viditelnost obrazovky pro cestující v autech je tak dlouhá, že ji nikdo nemůže přehlédnout. Nehledě na fakt, že na příjezdových komunikacích je maximální povolená rychlost snížena na 50 km/h.

„Jak jsem zmiňovala, naše společnost BONUSS-CZ s.r.o. disponuje největší sítí obrazovek v ČR. Nová plocha na Jihlavské ulici, kterou jsme pojmenovali obrazovka Kačerov, je v tuto chvíli největší  obrazovkou nejen v naší síti, ale v České republice a střední Evropě s touto technologií vůbec. Jsme na ni pyšní a věříme, že také klienti jsou touto novou reklamní možností potěšeni.“ dodává Choulíková.LED obrazovka Kačerov Praha

„U LED obrazovek je poměrně důležitým parametrem ,,rozteč bodů,, . To je fyzická vzdálenost zobrazovacích bodů od sebe.Tato vzdálenost se udává v milimetrech. Obecně platí  - čím nižší číslo rozteče, tím má obrazovka lepší obraz, ale  pozor, je  nutné zvažovat z jaké vzdálenosti se budou diváci na obrazovku dívat.“ říká Karel Štáf, administrátor obrazovek.

Obrazovka ,,KAČEROV,, na Jihlavské ulici má rozteč bodů 25 mm, to znamená nejmenší pozorovací vzdálenost 15-20m. Obrazovka má horizontální pozorovací úhel  120° a vertikální 60°.

Obrazovka je osazena kvalitními LED diodami od Americké firmy CREE, tyto LED diody se vyznačují dlouhou životností a kvalitním zobrazováním. Technologie s využitím LED diod CREE C5SMF patří k nejkvalitnějším zobrazovacím panelům na trhu.

LED obrazovky – kvalitní materiály

LEDMateriály, ze kterých je LED obrazovka sestavená, musí odolávat nejen teplotním výkyvům – nesmí se příliš rozpínat, ale také chemickým vlivům okolí.

Teplotní roztažnost materiálu umí „natáhnout kolejnici“ a „zahýbat s mostem“, ale také způsobit permanentní deformaci materiálu. Zde se projeví jak kvalita materiálu, také kvalita dílenského zpracování. Nejdůležitější plochou LED obrazovky je čelní stěna s LED. Ta je v ideálním případě netečná k okolním vlivům. Ideál bohužel končí s praxí, a tak jediné schůdné řešení jsou teplotně netečné materiály. Nejčastěji se využívá termoplastů a kovových slitin, které nemění strukturu svého povrchu, ani tvar s rozdílnou teplotou a také nekřehnou vlivem ultrafialových paprsků.

Čelní plocha obrazovky je tvořená malými objekty tvaru čtverce, nebo obdélníku nazývané clustery (česky klastry). Je to jakási základní stavební jednotka přirovnatelná k cihle, ze které se staví čelní, tedy ona svítící strana LED obrazovky.

Jsou-li clustery z méně kvalitního materiálu, rozdíly teplot si pohrají s jejich čelní plochou osazenou LED diodami a po několikátém natažení a smrštění materiálu nemá cluster rovný povrch, nýbrž se vyboulí, nebo vytvoří proláklinu. V kontextu celé plochy poté prolákliny a vybouleniny vytváří nesourodou podkladovou vrstvu, která odráží rozdílně světlo.

U méně kvalitního zpracování se můžete dočkat i následujícího: Při kolmém pohledu se zdá být vše v pořádku, pokud se však na plochu obrazovky podíváte z bočního úhlu, zjistíte, že obraz již není tak homogenní, ale rozeznáte kontury jednotlivých clusterů.

LED obrazovky: eliminace vlivu zdrojů světla z okolí

LEDV prvním dílu o historii LED obrazovek jsme skončili u negativního vlivu okolního světla na intenzitu obrazovek. Vliv okolního světla (slunce, umělé osvětlení) byl natolik velký, že například nebylo vůbec možné instalovat LED obrazovky na jižní strany budov. Brzy našli naštěstí vývojáři řešení – odstínili povrchovou strukturou podkladového materiálu. Jak?

Přední stěnu LED obrazovky (plocha, která zobrazuje obraz) si lze představit jako tmavou desku (nejlépe černou), ze které LED diody vystrkují své oválné baňky.  Tyto baňky diodě slouží jako čočka. Otázkou bylo, jak zařídit, aby se pouze minimum světelných paprsků z okolí dostalo až k těmto baňkách a na povrch.

Pomohly kryty nad LED, které zastřešovaly plochu obrazovky, ale zároveň nebránili svitu LED diod. Pro tyto kryty se vžilo české označení stínítka. Funkce stínítek je založená na principu, že diváci pozorují plochu obrazovky vždy zezdola a intenzivní zdroje světla v okolí naopak svítí ze shora. Účinnost stínítek jednotlivých typů LED obrazovek se odvíjí od jejich tvaru, celkové plochy a umístění. Každý výrobce se s tím popasoval po svém. Některé řady LED obrazovek dokonce žádná stínítka neobsahují. Ty jsou určené do prostor, kde se předpokládá, že intenzita svícení LED je vyšší, než intenzita okolního osvětlení.

Jinou metodou, jak vyzrát na okolní světlo, je uzavření plochy obrazovky do boxu. Toto řešení lze ale využít jen pro obrazovky s menšími rozměry, jakými jsou například různé informační a textové panely.

Podkladová plocha displeje také hraje důležitou roli. Je důležité vytvořit rovnováhu mezi nízkou odrazivostí okolního světla a vysokou odrazivostí světla vzniklého v LED diodách. Nízká odrazivost okolního světla způsobí tmavé pozadí a vysoká odrazivost pro LED naopak poslouží k homogennímu rozptylu vysílaného obrazu.

Dalším rysem podkladové plochy je i její teplotní stálost. Nesmíme totiž zapomenout na extrémní vlivy okolí, jakými je zima, ale i vysoké teploty v parném letním dni. Podkladová plocha se nesmí časem začít kroutit právě vlivem teplotních výkyvů. Pokud by se tak stalo, změní se úhly odrazu světla od plochy a plocha začne působit nesourodým dojmem.

A poslední věc, podkladová plocha musí být hodně tmavá, jelikož vytváří ve výsledném obraze černou „barvu“. Černá totiž znamená, že žádná z diod nesvítí.

Pokud před plochu s LED diodami umístíte další poloprůhlednou desku, může tento panel eliminovat několik dalších okolních vlivů. Těmi jsou především reflexy okolních zdrojů světla, ale také pomůže rozptýlit vyzařovaný obraz a poskytnout tak vyšší kontrast (v případě, že plocha plní funkci jakési čočky). Nesmíme však zapomenout, že každá další poloprůhledná nebo průhledná plocha zároveň ubírá na intenzitě vyzařovaného světla LED diod. V příštím dílu si můžete přečíst o rozlišení LED obrazovek.

???