LEDV prvním dílu o historii LED obrazovek jsme skončili u negativního vlivu okolního světla na intenzitu obrazovek. Vliv okolního světla (slunce, umělé osvětlení) byl natolik velký, že například nebylo vůbec možné instalovat LED obrazovky na jižní strany budov. Brzy našli naštěstí vývojáři řešení – odstínili povrchovou strukturou podkladového materiálu. Jak?

Přední stěnu LED obrazovky (plocha, která zobrazuje obraz) si lze představit jako tmavou desku (nejlépe černou), ze které LED diody vystrkují své oválné baňky.  Tyto baňky diodě slouží jako čočka. Otázkou bylo, jak zařídit, aby se pouze minimum světelných paprsků z okolí dostalo až k těmto baňkách a na povrch.

Pomohly kryty nad LED, které zastřešovaly plochu obrazovky, ale zároveň nebránili svitu LED diod. Pro tyto kryty se vžilo české označení stínítka. Funkce stínítek je založená na principu, že diváci pozorují plochu obrazovky vždy zezdola a intenzivní zdroje světla v okolí naopak svítí ze shora. Účinnost stínítek jednotlivých typů LED obrazovek se odvíjí od jejich tvaru, celkové plochy a umístění. Každý výrobce se s tím popasoval po svém. Některé řady LED obrazovek dokonce žádná stínítka neobsahují. Ty jsou určené do prostor, kde se předpokládá, že intenzita svícení LED je vyšší, než intenzita okolního osvětlení.

Jinou metodou, jak vyzrát na okolní světlo, je uzavření plochy obrazovky do boxu. Toto řešení lze ale využít jen pro obrazovky s menšími rozměry, jakými jsou například různé informační a textové panely.

Podkladová plocha displeje také hraje důležitou roli. Je důležité vytvořit rovnováhu mezi nízkou odrazivostí okolního světla a vysokou odrazivostí světla vzniklého v LED diodách. Nízká odrazivost okolního světla způsobí tmavé pozadí a vysoká odrazivost pro LED naopak poslouží k homogennímu rozptylu vysílaného obrazu.

Dalším rysem podkladové plochy je i její teplotní stálost. Nesmíme totiž zapomenout na extrémní vlivy okolí, jakými je zima, ale i vysoké teploty v parném letním dni. Podkladová plocha se nesmí časem začít kroutit právě vlivem teplotních výkyvů. Pokud by se tak stalo, změní se úhly odrazu světla od plochy a plocha začne působit nesourodým dojmem.

A poslední věc, podkladová plocha musí být hodně tmavá, jelikož vytváří ve výsledném obraze černou „barvu“. Černá totiž znamená, že žádná z diod nesvítí.

Pokud před plochu s LED diodami umístíte další poloprůhlednou desku, může tento panel eliminovat několik dalších okolních vlivů. Těmi jsou především reflexy okolních zdrojů světla, ale také pomůže rozptýlit vyzařovaný obraz a poskytnout tak vyšší kontrast (v případě, že plocha plní funkci jakési čočky). Nesmíme však zapomenout, že každá další poloprůhledná nebo průhledná plocha zároveň ubírá na intenzitě vyzařovaného světla LED diod. V příštím dílu si můžete přečíst o rozlišení LED obrazovek.