Štítky konference

Rollup je mrtev. Ať žije rollup! Projekční rollup!

Projekční Rollup - UGO!MediaKonečně. Když jsem před časem dělal rozhovor s Markem Kolaříkem, obchodním ředitelem společnosti UGO! Media, tajemně naznačoval, že jeho firma připravuje a testuje něco, co klasickému produktu, který běžně používá mnoho z nás, vtělí nový rozměr a dodá dynamiku. Sešel jsem se s ním tedy znovu ještě před Vánocemi, abych se zeptal, o jaké připravované novince to tehdy hovořil. A musel jsem uznat, že měl pravdu, alespoň z části. Představil mi skutečně věc, kterou dobře znám.

Klasický rollup banner v přenosné kazetě, možná nějakých 150cm široké. Byl však přecijen něčím zvláštní. Když ho hbitě vytáhl z přenosného obalu a zafixoval, měl jsem pocit, jakoby omylem do kazety někdo vložil nepotištěný banner, protože jeho plocha byla prapodivně mléčná, ale neobsahovala žádnou informaci, žádné logo, žádné sdělení. Nevěděl jsem, že to hlavní má teprve přijít. Když pak zmizel za vytaženým prázdným rollupem, říkal jsem si, jestli si ze mě netropí nějaký kanadský žertík a rozhodl se nepozorovaně zmizet.

Pak se ovšem jako na povel proměnil tento rollup banner v obrovskou projekční plochu, na které mě ostrými barvami poutavým způsobem oslňovalo promítané video. Teprve poté, co jsem se rozhodl tuto obří obrazovku, která byla ještě před okamžikem navinutá v kazetě prozkoumat, všiml jsem si malého projektoru na stativu, který byl umístěn asi metr a půl za ní. A tak mi byl představen projekční rollup. Místo dlouhého povídání přidávám videoukázku, jak toto přenosné zařízení (pro přední i zadní projekci) funguje.

Závěrem ještě doplním, že cena tohoto na českém trhu zcela unikátního produktu je něco přes deset tisíc korun bez DPH. Vypadá to, že v roce 2013 budou konference, veletrhy a firemní prezentace zase o něco veselejší.

Nový BUZZ word nebo nezbytná podmínka přežití?

Nový buzz word nebo nezbytná podmínka přežití?Letošní ročník konference Retail in Detail s tématem Shopper Marketing (29. září 2010 v hotelu Olympik Artemis v Praze) překvapil především masivní účastí více než 230 zájemců o toto téma. Většina z nich na konferenci navíc vydržela od začátku do konce a se zájmem sledovala teoretická i praktická vystoupení 12 řečníků v poměrně hutném programu.

Proč je shopper marketing náhle tak zajímavý?

Tuto otázku se snažili zodpovědět řečníci prvního bloku. Tomáš Krásný z GfK Austria demonstroval fakta, která dokazovala, že Shopper Marketing je v současnosti nejrychleji rostoucí marketingovou disciplínou. Zatímco výdaje na marketing víceméně stagnují, výdaje na Shopper Marketing rostou u výrobců v průměru o 21 % a u maloobchodníků dokonce o 26 %. Jak ovšem zdůraznila Orit Peleg z Ogilvy Action New York, většina výrobců sice považuje Shopper Marketing za top aktivitu z hlediska návratnosti investic, ovšem propast mezi těmi, kdo tyto aktivity dělají dobře a těmi, kdo je dělají špatně, se soustavně zvětšuje. Základním předpokladem pro dobré uplatnění jsou shopper insights – porozumění procesu nakupování v celém komplexu, podepřené o řadu různých informačních zdrojů o zákaznících.

A co to vlastně shopper marketing je?

Jednu z možných definic uvedla Orit Peleg. Je to jakýkoliv marketingový stimul založený na porozumění potřeb zákazníka, který jej přiměje přejít od nákupního přání k realizaci nákupu. Tyto stimuly samozřejmě nejsou vázány jen na místo nákupu, Shopper Marketing úzce spolupracuje s trade marketingem i brand marketingem. Co je však nové, je odklon od masového marketingu či marketingu zaměřeného na zákaznické segmenty k marketingu zaměřenému na jednotlivce. Stimul funguje tehdy, když zákazník cítí, že je to právě on, kdo je tímto podnětem inspirován/ potěšen/ povzbuzen/ poučen/ pobaven/ nasměrován/ a osobně motivován. Orit to dokumentovala na celé řadě osvěžujících a kreativních příkladů komunikace výrobků či prodejců se zákazníkem a za svůj strhující nadšený přednes byla po právu vyhodnocena jako nejlepší řečník konference.

V navazujících příspěvcích se zástupci různých dodavatelských i obchodních firem zaměřili na popis metod, které vedou k dobrému poznání zákazníka a jaké výsledky to přinese, když se získanými poznatky dobře pracují. V závěrečné části účastníky nejvíce zaujaly případové studie pro obchodní firmy Žabka a Puntanela prezentované Janem Bízikem ze společnosti Invite CRM a především exkurze Jaroslava Círa ze společnosti Perfekt Crowd do marketingu ve světě 2.0, charakteristického přebytkem kanálů a nedostatkem pozornosti. Sociální sítě jako Facebook mohou však dnes velmi účinným způsobem plnit funkci marketingu v podobě konverzace mezi jednotlivými lidmi, navíc v konkrétní zájmové komunitě.

Účastníci konference Retail in Detail/ Shopper Marketing se shodli na tom, že Shopper Marketing není jen jedním z možných směrů aktivit, ale je to činnost nutná, bez které dlouhodobě nelze přežít. Není to zdaleka jen varianta televizní reklamy umístěná v prodejně, je to disciplína vyžadující velkou míru kreativity a motivace ke spolupráci mezi dodavateli a obchodníky. A vyplatí se, dělat ji dobře!

Zdroj: mmportal.cz
???