Štítky composer

Recenze: friendlyway Composer – program pro správu obsahu reklamních a informačních obrazovek

Digitální marketing jde neustále kupředu. Obrazovky se začínají objevovat na každém kroku. Ať už obrazovky pro propagaci třetí strany (klasický prodej reklamního času) nebo obrazovky pro vlastní propagaci, např. obchodní jednotky v nákupním centru nebo informační kiosky pro navigaci.

Všechny z výše jmenovaných ale potřebují jednu základní věc a tím je obsah vysílání. A pokud už máte co vysílat, musíte být schopni obsah také nějak spravovat. Někdo může namítat, že přeci stačí kombinace obrazovka, DVD přehrávač a slide show fotografií,  která běží stále dokola. Ano, určitě stačí, ale obrazovky jsou primárně určeny pro přilákání zákazníků a to znamená, že musí být atraktivní, působit na emoce což opakující se smyčka několika fotografií opravdu neumí.

Dnešní článek se proto zaměří na správu obsahu a to konkrétně na program Composer 9 od společnosti friendlyway.

Pokud se bavíme o správě obsahu vysílání, existují v podstatě dva přístupy jak toto řešit. První varianta je, že vám celý systém vysílání spravuje externí firma a vy se o nic nestaráte, samozřejmě kromě obsahu, který schvalujete. Druhou  variantou pak je, že nemáte žádného externího správce obsahu a vše řešíte sami.

Příkladem může být obchod s květinami v nákupním centru. Máte dvě obrazovky a chcete komunikovat jednak nabídku květin, ale také info o počasí, kdo má dnes svátek, různá výročí apod.  Zde se nejedná o náročnou instalaci, ale správa obsahu už může být problém.

Zadání je následující: chcete mít k dispozici program, který poběží na vašem pc a bude obrazovky ovládat. Výsledek by měl vypadat tak, že obrazovka bude rozdělena na několik částí. Hlavní část – presentace nabídky květin, vedlejší část – informace o svátcích, datumu,  času, informační lišta – krátké události z domova i ze světa.

Pokud byste toto zadání chtěli realizovat přes nástroje Windows, určitě se vám to nepodaří. Pomocí programu Composer je to naopak hračka.

Jedná se v podstatě o jednoduchý editor, který svým designem asi nejvíce připomíná MS Outlook, což sebou  nese tu výhodu, že vám bude prostředí programu připadat známe a rychle se zorientujete.

Použijme výše uvedený příklad s květinářstvím pro ukázku, jak program funguje.

Jako v každém programu je třeba si vytvořit nový projekt, kde budeme vše spravovat a editovat. Dalším krokem je vytvoření obrazovky, resp. plochy, kde se budou zobrazovat všechny naše informace.  Největším plusem programu je právě možnost rozdělení obrazovky na několik částí, počet je v podstatě neomezen. Jediným limitem je čitelnost informací v jednotlivých plochách. Pokud budete mít obrazovku rozdělenou na deset ploch, tak se vám sice může podařit presentovat všechny informace, které chcete, ale bude kontraproduktivní, pokud je nikdo nepřečte.

Zde doporučujeme mít předem rozmyšleno, jaké informace chcete zobrazovat a podle toho rozdělit obrazovku na příslušné části. V případě, že byste chtěli později měnit velikosti ploch nebo přidávat další rozdělní, je to zbytečně složité. Proto je v tomto případě lepší založit novou obrazovku a rozdělit jí dle nového požadavku. Toto ale není vyloženě chyba programu, pouze drobné technické omezení.

Pokud máme rozdělenou obrazovku do několika částí, můžeme přistoupit k nahrávání obsahu. Program umožňuje integraci běžných formátů z médií jako je Internet (web nebo pouze rss), PowerPoint, Macromedia Flash, živé TV vysílání, obrázky, text, zvuk, a další. Stačí tedy pouze vybrat zdroj obsahu a umístit ho do vybrané plochy. Každá plocha je pak samostatně editovatelná, tzn.  můžete si vybrat z řady efektů, co se na dané ploše má odehrávat (obrázek přiletí zleva apod.). Samozřejmostí je časové nastavení efektu. Takto si tedy připravíte obrazovku. Obrazovek můžete vytvářet opět kolik chcete, a během samotného vysílání je lze mezi sebou kombinovat. Tato funkce se může hodit v případě, že chcete např. v době oběda vysílat jiné schéma. Normálně máte obrazovku rozdělenou na tři plochy, ale během doby oběda chcete pouze dvě části, protože třetí se na tuto dobu prostě nehodí.

Dále lze vkládat speciální objekty jako je @caster a DisplayDrive, které umožňují zobrazování dat uložených v databázi a jejich editaci dle přidělených práv jiným uživatelem. @caster využívá flashových šablon a přes webový formulář editujete jen texty a obrázky. DisplayDrive spojí prezentaci s databází MS Exchange (kalendář MS Outlook), XML, Excelem atd. Díky tomu se například před konferenčními místnostmi mohou zobrazovat informace uložené na rezervačním oddělení v kalendáři Outlooku, nebo v obchodě zobrazíte na obrazovce ceny uložené v Excelovském ceníku.

Možnosti využití

Program jsme si ukázali na jednoduchém příkladu využití, jeho doménou jsou ale také všechna místa, kde je potřeba informovat a navigovat, tzn.:  hotely a restaurace, zdravotnická zařízení, knihovny, školy a univerzity, zábavní centra, telekomunikace, čerpací stanice, recepce, business centra, veřejné a státní instituce, muzea a výstavní síně, banky, veletržní areály a obchodní centra. Program lze použít pro rozsáhlé instalace i pro místa s jedinou obrazovkou.

Účely využití jsou pak např. jako: multimediální prezentace, velkoplošné projekce a obrazovky, Internetové terminály, informační kiosky, reklamních displeje (POP, POS, POI), prezentace bankovních produktů, prezentace na veletrzích, roadshow, promotion a výstavách, Informační systémy, navigační a orientační systémy, průmyslové aplikace, displeje v dopravních prostředcích.

Závěr
Program Composer je silný nástroj pro správu obsahu. Mezi jeho hlavní výhody patří jednoduché a intuitivní ovládání, možnost rozdělení obrazovky na více nezávislých ploch a snadná integrace s běžnými médii.  Tento program sice nelze použít na klasických digital signage zařízeních jako jsou media playery (bez operačního systému).

Výhody friendlyway Composeru:: rozdělení obrazovky, široká podpora formátů, ovládání a distribuce signálu na více obrazovek, distribuce obsahu na další PC, terminály a kiosky, časový monitoring a management zobrazování reklamy, okamžitá i plánovaná aktualizace obsahu.

Nevýhody: musí běžet na pc s operačním systémem, nelze použít mediaplayer.

Success story: DOOH ve Sparkasse

DOOH ve SparkasseVzhledem k nemalým nákladům investovaným do tisku propagačních materiálů se leckterý „hlídač rozpočtu“ zamýšlí nad alternativními cestami. A ptáme se sami sebe, jak dosáhnout úspory vynaložených nákladů a více oslovit klienta, nabídnout lepší službu a vydělat více?

Čím dál častěji dochází k rozhodnutí využít informační technologie. Jednou je to služba Literature on demand, kdy jsou klientovi nabídnuty informace na kiosku a teprve ty, které ho zaujaly, jsou vytištěny. Podruhé jsou to aplikace souhrnně nazývané DIGITAL SIGNAGE. Tímto termínem máme zpravidla na mysli nahrazení printového média pomocí informačních technologií – obrazovek. Zpravidla taková aplikace nabízí něco navíc a záleží na zadání a realizaci, jak se tento potenciál podaří v daném případě využít.

V první řadě záleží na zadání klienta a výběru partnera pro realizaci záměru. Je mnoho projektů, které končí nezdarem, a je třeba je předělat, což spotřebuje další čas a náklady, nebo se zcela ruší. Ve velké míře je to dáno zjevnými chybami, které lze však těžko přisuzovat informačním technologiím. Mnohem více záleží na strategii, základních cílech a výběru technologie. Zkrátka na tom, jaký obsah je zobrazován. Pokud bychom se vrátili k tištěným prezentacím, také si zpravidla uvědomujeme, že chyba je v obsahu sdělení, než v tiskárně…

Německá agentura PLATFORM 8 byla oslovena společně s dalšími k účasti ve výběrovém řízení na dodávku systému Digital Out Of Home – digital signage pro více než 100 poboček německé banky Sparkasse. Podařilo se jí uspět proto, že zaujala klienta jiným přístupem než ostatní. Již v přípravě na výběrové řízení použila software pro digital signage friendlyway COMPOSER. Nebyla to technologie samotná, co přineslo této agentuře vítězství v tendru. Byla to možnost připravit prezentaci obsahu – své představy – v krátkém čase a příležitost získat si klienta využitím stávajících informací prezentovaných na webu. Navíc již ukázka prezentace obsahovala vše podstatné, co bylo základní ideou pro úspěšný zásah zobrazovanými kampaněmi. „Právě obsah prezentace je totiž klíčem k úspěchu. Samozřejmě je třeba stavět na kvalitní technologii, protože bez ní nefunguje nic, ale nesmí se stát technologie základním cílem,“ říká Andreas Arzt, Managing Director agentury PLATFORM 8.

Prvním úkolem bylo vzbudit v divácích emoce a spojit jejich pozitivní vnímání se značkou banky, druhým úkolem bylo zobrazovat aktuální informace, které upoutají a udrží pozornost diváků. Sem patří informace o počasí, sportu, kultuře apod. Třetím úkolem bylo prezentovat aktuální akční produkty, o které projeví klient zájem bez zbytečných odkladů, protože si je na základě předchozí emoční sekvence vědom, že je v té správné bance. Tento systém přinesl klientovi hned v první fázi více, než očekával.

Ve chvíli, kdy takto vše funguje, a plní se předpokládané ROI, nezajímá klienta technologie, na které systém běží. Především z dlouhodobého hlediska však každého zajímají provozní náklady. Z tohoto důvodu je důležité mít efektivní systém, který umožňuje zobrazovat aktuální informace nenákladnou cestou. „V software friendlyway COMPOSER 9 jsme našli pro našeho klienta nejlepší řešení na trhu splňující všechny naše potřeby,“ dodává Andreas Arzt. Díky tomuto programu jsou aktuální informace zobrazovány z definovaných RSS kanálů, jsou využívány informace, které běží ve stejnou dobu jako kampaň na internetu a hrubá data jako jsou úrokové sazby, či kurzy měn se natahují zcela automaticky z databáze.

Je zřejmé, že klíčem k úspěšnému digital signage systému bude vždy správná strategie a obsah. Tomu je třeba podřídit výběr technologií a management toku informací do budovaného systému digital signage. Jakékoliv informace, které nebudou aktuální, dokážou srazit sebelepší systém na kolena. Zde však agentura společně s friendlyway prokázala, že je schopna být spolehlivým realizátorem řešení.

???