DOOH ve SparkasseVzhledem k nemalým nákladům investovaným do tisku propagačních materiálů se leckterý „hlídač rozpočtu“ zamýšlí nad alternativními cestami. A ptáme se sami sebe, jak dosáhnout úspory vynaložených nákladů a více oslovit klienta, nabídnout lepší službu a vydělat více?

Čím dál častěji dochází k rozhodnutí využít informační technologie. Jednou je to služba Literature on demand, kdy jsou klientovi nabídnuty informace na kiosku a teprve ty, které ho zaujaly, jsou vytištěny. Podruhé jsou to aplikace souhrnně nazývané DIGITAL SIGNAGE. Tímto termínem máme zpravidla na mysli nahrazení printového média pomocí informačních technologií – obrazovek. Zpravidla taková aplikace nabízí něco navíc a záleží na zadání a realizaci, jak se tento potenciál podaří v daném případě využít.

V první řadě záleží na zadání klienta a výběru partnera pro realizaci záměru. Je mnoho projektů, které končí nezdarem, a je třeba je předělat, což spotřebuje další čas a náklady, nebo se zcela ruší. Ve velké míře je to dáno zjevnými chybami, které lze však těžko přisuzovat informačním technologiím. Mnohem více záleží na strategii, základních cílech a výběru technologie. Zkrátka na tom, jaký obsah je zobrazován. Pokud bychom se vrátili k tištěným prezentacím, také si zpravidla uvědomujeme, že chyba je v obsahu sdělení, než v tiskárně…

Německá agentura PLATFORM 8 byla oslovena společně s dalšími k účasti ve výběrovém řízení na dodávku systému Digital Out Of Home – digital signage pro více než 100 poboček německé banky Sparkasse. Podařilo se jí uspět proto, že zaujala klienta jiným přístupem než ostatní. Již v přípravě na výběrové řízení použila software pro digital signage friendlyway COMPOSER. Nebyla to technologie samotná, co přineslo této agentuře vítězství v tendru. Byla to možnost připravit prezentaci obsahu – své představy – v krátkém čase a příležitost získat si klienta využitím stávajících informací prezentovaných na webu. Navíc již ukázka prezentace obsahovala vše podstatné, co bylo základní ideou pro úspěšný zásah zobrazovanými kampaněmi. „Právě obsah prezentace je totiž klíčem k úspěchu. Samozřejmě je třeba stavět na kvalitní technologii, protože bez ní nefunguje nic, ale nesmí se stát technologie základním cílem,“ říká Andreas Arzt, Managing Director agentury PLATFORM 8.

Prvním úkolem bylo vzbudit v divácích emoce a spojit jejich pozitivní vnímání se značkou banky, druhým úkolem bylo zobrazovat aktuální informace, které upoutají a udrží pozornost diváků. Sem patří informace o počasí, sportu, kultuře apod. Třetím úkolem bylo prezentovat aktuální akční produkty, o které projeví klient zájem bez zbytečných odkladů, protože si je na základě předchozí emoční sekvence vědom, že je v té správné bance. Tento systém přinesl klientovi hned v první fázi více, než očekával.

Ve chvíli, kdy takto vše funguje, a plní se předpokládané ROI, nezajímá klienta technologie, na které systém běží. Především z dlouhodobého hlediska však každého zajímají provozní náklady. Z tohoto důvodu je důležité mít efektivní systém, který umožňuje zobrazovat aktuální informace nenákladnou cestou. „V software friendlyway COMPOSER 9 jsme našli pro našeho klienta nejlepší řešení na trhu splňující všechny naše potřeby,“ dodává Andreas Arzt. Díky tomuto programu jsou aktuální informace zobrazovány z definovaných RSS kanálů, jsou využívány informace, které běží ve stejnou dobu jako kampaň na internetu a hrubá data jako jsou úrokové sazby, či kurzy měn se natahují zcela automaticky z databáze.

Je zřejmé, že klíčem k úspěšnému digital signage systému bude vždy správná strategie a obsah. Tomu je třeba podřídit výběr technologií a management toku informací do budovaného systému digital signage. Jakékoliv informace, které nebudou aktuální, dokážou srazit sebelepší systém na kolena. Zde však agentura společně s friendlyway prokázala, že je schopna být spolehlivým realizátorem řešení.