Aleš Štibinger

Country manager, Czech & Slovak Republic

Web: http://www.moodmedia.com


Příspěvky od Aleš Štibinger

Studie: smyslový marketing a finanční sektor

2.8.2011 - 07:20

Štítky , , , , ,
Napsáno do Průzkum trhu | Komentáře nejsou povoleny

Banky musí vylepšit prostředí a atmosféru uvnitř svých poboček pokud do nich chtějí dostat zákazníky, ukázala poslední studie společnosti Mood Media Corporation.
Stručně řečeno, studie finančního segmentu (provedena ve spolupráci s YouGov) zjistila, že pouhých 9% z dotázaných se cítí dobře v bankovní pobočce. Nemají rádi dlouhé čekání a necítí se být dostatečně poučeni a vzděláni o službách a [...]

Vůně jako nástroj smyslového marketingu

30.7.2010 - 08:00

Štítky , ,
Napsáno do Novinky | Komentáře nejsou povoleny

Protože čichové ústrojí člověka je přímo napojeno na paměťovou a emoční zónu mozku, dokáže vytvářet nejsilnější vazbu podnět – emoce a zároveň velmi dobře funguje zpětné vyvolání vazby na základně jedné části této vazby. Zároveň je čichové ústrojí neoddělitelné od základní lidské potřeby – dýchání. Proto se také čichové vjemy velmi špatně blokují a i [...]

Smyslový marketing jako nástroj zvyšování kultury a komfortu nakupování

21.6.2010 - 08:00

Štítky , ,
Napsáno do Novinky | Komentáře nejsou povoleny

S pojmem nebo souslovím „smyslový marketing“ se někteří z Vás možná již setkali a s jeho jednotlivými prvky jste zcela jistě při nakupování přišli do styku.
Podle úhlu pohledu se může lišit definice, co to vlastně smyslový marketing je. Zůstanu-li u obecné charakteristiky, tak jedna z formulací bude znít: je to soubor činností a nástrojů jejichž prostřednictvím jsou ovlivňovány lidské [...]

???