Webová reklama používá zkratku PPC (Pay Per Click), která vystihuje platbu za reklamu viděnou a potvrzenou uživatelem internetu. Jde o exaktní měření, takže žádné rozdílně interpretované výzkumy a statistiky.

PPM je hříčkou slov označující Pay Per Man, neboli, plať za člověka. V této souvislosti se objevuje další zkratka PPP, neboli Pay Per Passant, čož označuje platbu za kolemjdoucího. S francouzským slovem passant se nejčastěji setkáváme při reklamních aktivitách mimo domov, tedy v takzvaném outdooru, nebo také out-of-home.

Ať tak či onak, zkratka PPM, nebo PPP označuje nástroj pro elektronické měření pozorovatelů reklamního sdělení v outdooru. Vrátíme-li se do historie, tak jedny z prvních pokusů měření davu na komerční bázi probíhalo v obchodních centrech, kde se zprvu měřil počet osob vstupujících do objektu a osob vystupujících z objektu.

S digitálním zpracováním obrazu z kamer se možnosti měření rozšířily natolik, že je dnes možné rozpoznat jak pohlaví pozorovatele, také přibližný věk i momentální náladu. Princip činnosti zařízení je následující: Snímání obrazu kamerou – vyhodnocení obrazu – identifikace specifických znaků (pro 2D identifikace pixelů, pro 3D struktura vertex-shape-face) – porovnání s databází uložených vzorů – zápis do databáze naměřených hodnot – grafický a textový výstup.

Výsledkem je statistika, která o každé procházející osobě prozradí následující údaje: 1 osoba – v 11:01:05 hodin – dne 10.7.2011 – 13 sekund délka sledování – muž – dospělý – (alternativně může být zaznamenána nálada, opakovaný pohled a podobně).

Pay Per Man pracuje tedy následovně:

Na reklamní nosič umístíme kameru, kterou zaměříme do prostoru před sledovanou reklamní plochu. Kamera snímá pod určitým úhlem prostor před reklamní plochou. Kvalita obrazu, tedy i detekce, se zhoršuje s větší vzdáleností a nižším rozlišením kamery. Pokud však chci snímat například dění na chodníku přes ulici, na dohled billboardu, stačí kameru zaostřit až na tento chodník a vyhodnocovat jen určitý prostor. Záměrně uvádím jakýkoli reklamní nosič, protože pokud se vám povede umístit řídící počítač a kameru do nosiče a připojit nosič k elektrické energii, je PPM aplikovatelná i na nedigitální reklamní média.

PPM je exaktní měření a pokud by se do budoucna povedlo prosadit toto měření, zadavatel reklamy by opravdu platil pouze a jen za člověka, který sleduje jeho reklamu. Další možnosti narůstají se zapojením PPM k digitálnímu médiu. Poté je možné například vysílat pro cílovou skupinu, která zrovna sleduje reklamní plochu, tedy pokud se dívá více žen, promítám reklamu na kolekci šperků a dívá-li se více mužů, reklama na pivo neuškodí.

A co statistika? Jelikož téměř všechny systémy využívají internetových protokolů, nebo alespoň umožňují přenos dat přes internet, je sběr výsledků již lehce zvladatelnou záležitostí. Tak je možné bez problému nasadit metody plateb ze systému PPC na systém PPM.