LED panely - Reklama Polygraf 2011Letošní 18. ročník výstavy Reklama, Polygraf již nebyl poznamenán menším zájmem vystavovatelů tak jak tomu bylo v minulých letech.  Na veletrhu se představilo 246 firem, z toho 14 ze zahraničí. Tradičně se představovaly firmy se zaměřením na polygrafii, reklamní předměty a signmaking.

Z pohledu digital signage nepřinesla výstava žádnou podstatnou novinku. Na druhou stranu prezentace firem z oboru DS potvrdily trend posledního roku. Objevuje se více instalací v reálných podmínkách a  zadavatelé mají možnost tyto instalace vidět „naživo“, začínají o nich přemýšlet a hlavně jich využívat pro vlastní prezentace. Dalo by se říci, že začarovaný kruh (nevidím – nevěřím) byl prolomen.

Do popředí se více dostává technologie zpětné projekce, v poslední době hlavně jako interaktivní výlohy, 2D virtuální hosteska nebo jako informační panely pro nákupní centra. Přesně takový panel představila firma Hanton na svém stánku.  Oba produkty byly k vidění již na minulém ročníku výstavy, ale cestu do praxe si našly až poslední dobou.

Na stánku firmy X-Lab  byla pro změnu vidět prezentační interaktivní stěna, také se zpětnou projekcí. Ovládání je řešeno dotykem, resp. laserem, který snímá danou plochu a zaznamenává polohu vaší ruky. Příjemné je, že funguje i multitouch.

Laserové snímání plochy se uplatnilo i u podlahové projekce. Doposud byly u těchto systémů snímací kamera a projektor  umístěny kolmo nad osvětlenou plochou a ovládání se řešilo zaznamenáním stínu nad plochou. Laserové ovládání obrazu neřeší stín, ale přímo polohu předmětu. Výhodou je větší přesnost a hlavně snazší instalace a obsluha. Laser i s projektorem je umístěn na podlaze vedle projekce.

LED panely se uplatňují jako reklamní obrazovky na frekventovaných místech velkých měst. Nicméně si našly i cestu do dalšího oboru reklamního průmyslu. Začínají nahrazovat klasické světelné tabule, minimálně to tak po projití výstavy vypadá. Stánky s různými LED panely převažovaly. Výhody jsou zřejmé. LED panel můžete neustále „krmit“ aktuálními informacemi, zatímco světelnou tabuli máte pouze pro jeden účel.

Reklama, Polygraf tedy z pohledu DS nepřinesla nic převratného. Nicméně ukázala, že obor DS si našel své místo na reklamním poli.

Příští týden se koná Ampér 2011 (poprvé v Brně). Uvidíme co přinese tato výstava nového.