Štítky virtuální hosteska

Digital signage na výstavě Reklama, Polygraf

LED panely - Reklama Polygraf 2011Letošní 18. ročník výstavy Reklama, Polygraf již nebyl poznamenán menším zájmem vystavovatelů tak jak tomu bylo v minulých letech.  Na veletrhu se představilo 246 firem, z toho 14 ze zahraničí. Tradičně se představovaly firmy se zaměřením na polygrafii, reklamní předměty a signmaking.

Z pohledu digital signage nepřinesla výstava žádnou podstatnou novinku. Na druhou stranu prezentace firem z oboru DS potvrdily trend posledního roku. Objevuje se více instalací v reálných podmínkách a  zadavatelé mají možnost tyto instalace vidět „naživo“, začínají o nich přemýšlet a hlavně jich využívat pro vlastní prezentace. Dalo by se říci, že začarovaný kruh (nevidím – nevěřím) byl prolomen.

Do popředí se více dostává technologie zpětné projekce, v poslední době hlavně jako interaktivní výlohy, 2D virtuální hosteska nebo jako informační panely pro nákupní centra. Přesně takový panel představila firma Hanton na svém stánku.  Oba produkty byly k vidění již na minulém ročníku výstavy, ale cestu do praxe si našly až poslední dobou.

Na stánku firmy X-Lab  byla pro změnu vidět prezentační interaktivní stěna, také se zpětnou projekcí. Ovládání je řešeno dotykem, resp. laserem, který snímá danou plochu a zaznamenává polohu vaší ruky. Příjemné je, že funguje i multitouch.

Laserové snímání plochy se uplatnilo i u podlahové projekce. Doposud byly u těchto systémů snímací kamera a projektor  umístěny kolmo nad osvětlenou plochou a ovládání se řešilo zaznamenáním stínu nad plochou. Laserové ovládání obrazu neřeší stín, ale přímo polohu předmětu. Výhodou je větší přesnost a hlavně snazší instalace a obsluha. Laser i s projektorem je umístěn na podlaze vedle projekce.

LED panely se uplatňují jako reklamní obrazovky na frekventovaných místech velkých měst. Nicméně si našly i cestu do dalšího oboru reklamního průmyslu. Začínají nahrazovat klasické světelné tabule, minimálně to tak po projití výstavy vypadá. Stánky s různými LED panely převažovaly. Výhody jsou zřejmé. LED panel můžete neustále „krmit“ aktuálními informacemi, zatímco světelnou tabuli máte pouze pro jeden účel.

Reklama, Polygraf tedy z pohledu DS nepřinesla nic převratného. Nicméně ukázala, že obor DS si našel své místo na reklamním poli.

Příští týden se koná Ampér 2011 (poprvé v Brně). Uvidíme co přinese tato výstava nového.

Digital signage má konečně svůj showroom

V pražském business centru Prague gate na Chodově je od listopadu otevřen první showroom projekčních a interaktivních technologií, kde si mohou zájemci prohlédnout a sami přijít vyzkoušet poslední novinky ze světa digital signage. K vidění jsou například 2D virtuální hosteska, tvarové projekční instalace, interaktivní multi-doteková řešení či poutavé realizace vhodné pro vybavení interiérů.

Rychlost, kterou se ve světě objevují nové technologie, není přímo úměrná času, po kterém se dostávají před oči českého recipienta. Může za to pravděpodobně částečná opatrnost zadavatelů vůči novým médiím ruku v ruce s absencí možnosti přímé konfrontace a setkání se s nimi. Tak například poutavá a dobře známá využití dotekových výloh na fotografiích a videích z londýnských ulic jsou sice velmi líbivá, ale nedokáží zprostředkovat zkušenost, kterou jejich uživatel zakouší in natura. Tento nedostatek snad brzy bude překonán díky narůstajícímu množství veřejných realizací, ale také díky obdobným místům, jakým je nový showroom na Praze 4.

Ten je vybaven technologiemi UGO!®, společného projektu agentur Advertico a Mezanin (výhradní distributor folie VikuitiTM), působících na českém trhu v oblasti výroby a produkce systémů digital signage. K vidění jsou koncová řešení z materiálů světového výrobce 3MTM, který zastřešuje projekt UGO! ® partnerstvím, ale také řada dalších nápaditě využitých materiálů a jejich následné zpracování pro reklamní či architektonické účely.

Showroom vznikl díky dlouhodobému zájmu zadavatelů o reálnou zkušenost s moderními technologiemi, které často přesahují hranice běžné lidské představivosti a velmi obtížně se popisují slovy či obrázky. V Čechách dosud neexistovalo obdobné místo, kde by si tyto novinky „naživomohli naši klienti osahat a „pohrát“ si s nimi“, uvádí Marek Kolařík z agentury Advertico jako hlavní příčinu otevření showroomu. „Přejeme si, aby toto místo, které neustále opatřujeme novými technologiemi a testujeme na nich nejrůznější aplikace, působilo jako zdroj inspirace pro kreativitu zadavatelů.“

Showroom je zájemcům k dispozici na následující adrese:

UGO! Technology Showroom
Areál tiskárny Eduard Grégr
Hálkova 2
120 00 Praha 2

Krize přiměla zadavatele k invenci

Zadavatelé reklamy v Česku využili v období hospodářské krize pro své kampaně výrazně větší množství atypických projekčních řešení z oblasti digital signage než tomu bylo v přechozích letech. Český trh tak přivyká méně konvenčním a často interaktivním realizacím, které bylo dříve možné sledovat především v zahraničí.

Stále častěji se tak můžeme setkávat s dotekovými projekčními screeny ve výlohách a tvarovými projekcemi ve vitrínách prodejen, virtuálními 2D hosteskami či novým digitálními médii sloužícími jako POS. Při těchto realizacích, které na ulicích a v obchodních domech mají upoutat pozornost kolemjdoucích svým netradičním formátem, dochází především k využívání tvarovatelných fólií pro zadní projekci v kombinaci s vhodně zvoleným kreativním obsahem.

„Letošní rok lze skutečně považovat za průlomový, jsme překvapeni otevřeným postojem zadavatelů k novému a ústupem jejich konzervativního smýšlení“, říká Lukáš Trnka ze společnosti Advertico, která v rámci projektu UGO!® úspěšně realizovala společně s předním světovým výrobcem projekčních folií, firmou 3M™, kampaně například pro Telefonica O2, Vodafone či Škoda auto. Dodává, že „vůle zviditelnit se něčím zcela novým a neotřelým již není pronásledována pochybnostmi, ale dosud nevídaným elánem a tvůrčím přístupem.“

Velcí hráči i drobnější subjekty nalezli v „neokoukaných“ projekčních instalacích příležitost pro vyjádření svého pozměněného přístupu k novým technologiím, kterým dokazují svůj zájem komunikovat v období krize ke svým zákazníkům inovativním způsobem. Zdá se tedy, že prostředky vynakládané na posilování brandu dnes přirozeně směřují také do oblastí, které byly dříve využívány jen velmi okrajově. Platí-li tedy staré úsloví, že „všechno špatné je pro něco dobré“, dočkáme se možná okamžiku, kdy zadavatelé v Česku nabídnou k vidění skutečně „něco zajímavého“.

???