Kdo se dívá?Reklama v outdooru si nemůže vybírat příjemce jinak, než lokalitou a umístěním. Ale je tomu opravdu tak? Nebo je možné, aby reklama reagovala na příjemce a naservírovala, právě tu reklamu, která je určená pozorovateli?

Spojení dynamického reklamního média, zodpovězení otázky: „Kdo se dívá?“ a vzájemnou interaktivitou je možné nabídnout reklamu konkrétnímu příjemci.

Kamera snímá prostor před reklamní obrazovkou, systém měří základní obličejové rysy příjemce a vyhodnocuje zákazníka jako ženu ve věku 25 let. Během několika milisekund se na obrazovce, kterou žena právě sleduje, zobrazí reklama produktu určeného mladé generaci žen.

Toto není futuristická vize, ale praktická ukázka práce se zákazníkem, která dnes již funguje. Ale co když sleduje obrazovku více příjemců v jeden okamžik? Pokud budou ze stejné cílové skupiny, systém zobrazí reklamu pro onu konkrétní cílovou skupinu. Pokud jsou příjemci z rozdílných cílových skupin, lze jednak upřednostnit nejvíce zastoupenou cílovou skupinu, nebo nabídnout reklamu pro širokou cílovou skupinu. Takže se zobrazí reklama upozorňující na široký sortiment v obchodu.