Rozšířená realita vkládá do reálného prostředí uměle vytvořené objekty. Abyste tyto umělé objekty mohli vidět, musíte mít zařízení, které vám zobrazí softwarem vytvořené objekty v reálném světě.

Například augmented reality pro mobilní komunikátory snímá obraz reality kamerkou v mobilu a na displeji mobilu zobrazuje kombinaci reality s doplněnými virtuálními objekty.

Permanentní sledování displeje mobilu je poněkud nepraktické. Po díře na trhu sáhl výrobce brýlí pro augmented reality. Brýle jednoduše nasadíte na hlavu a poloprůhledné sklo propouští reálný výjev okolí k oku. Z obroučky brýlí svítí na sklo mini projektor, který dodává onu potřebnou virtuální složku obrazu, tedy neexistující objekty do reálného světa.

Výrobce deklaruje, že jde o 3D brýle. Z obrázků je však patrné, že je tato upravená realita určená pouze pro pravé oko. To jednak znevýhodňuje leváky, ale hlavně není schopné přinést opravdový trojrozměrný obraz.

Možná chtěl výrobce jen zdůraznit, že je možné zobrazovat i 3D objekty, ale bohužel jen ve 2D zobrazení. Nebo je to i jinak. Levé oko vidí realitu a pravé kombinaci reality s rozšířenou realitou.