Štítky rozšířená realita

Rozšířená realita (augmented reality)

Augmented reality, tedy rozšířená realita, je jednou z budoucích technologických cest, kudy se vydá jak internet, také mobilní aplikace i digitální média.

Rozšířená realita je doplněním obrazu skutečnosti o neexistující, tedy virtuálně vzniklé objekty. Kamera snímá scénu, na které se nachází objekt se specifickým 2D obrazcem. Aplikace v počítači z kamerového obrazy vyhodnotí rysy obrazce a polohu. Následně na místě tohoto obrazce vytvoří virtuální objekt, který dosadí do reálného obrazu snímaného kamerou. Na obrazovce počítače, LCD obrazovce, nebo displeji mobilu se poté ukáže reálný obraz z kamery s virtuálními objekty. To je jeden princip. Další princip například využívá přesných zeměpisných pozic a do snímaného obrazu implementuje vizruální objekty podle toho, jaký směr kamera, třeba mobilu, zabírá.

Jde původně o internetovou technologii, která našla své uplatnění v aplikacích mobilních komunikátorů a v digitálních médiích (obrazovkách v interiérech).

Trendy informačních kiosků

Informační kiosky pomalu nahrazují tištěné materiály na prodejních místech. Jejich nespornou výhodou je aktualita informací. Největší pozornost se však zaměřuje na interaktivitu se zákazníkem.

Cílem výrobců kiosků je především usnadnění ovládání pro zákazníky. Při návrhu grafického rozhraní musí počítat s neznalostí ovládání informačního kiosku zákazníkem. Je tak cítit saha o co nejintuitivnější grafické prostředí.

Jako nejperspektivnější ovládací rozhraní se ukázal být dotykový displej. Pomalu tak z kiosků mizí klávesnice a polohovací zařízení – ovládající pohyb kurzoru myši po obrazovce. Další perspektivní inovací je snímání pohybu očí, kdy zákazník ovládá obsah na ploše obrazovky pouhým pohybem svého zraku.

Také se stále více prosazuje koncepce propojení informačních kiosků s chytrými mobilními přístroji. Zákazník tak nejen že může sledovat informace na kiosku, zároveň si domů v mobilním telefonu přinese potřebné informace.

Zelenou mají prostorové prezentace produktů, kdy se zákazník dopodrobna seznámí i s na první pohled neviditelnými možnostmi produktů, přpadně vidí výrobek v praktickém použití. Někteří inovátoři se též zaměřují na rozšířenou realitu.

Zajímavou technologickou novinkou je oboustranná interaktivní obrazovka.

Brýle pro rozšířenou realitu (augmented reality)

Rozšířená realita vkládá do reálného prostředí uměle vytvořené objekty. Abyste tyto umělé objekty mohli vidět, musíte mít zařízení, které vám zobrazí softwarem vytvořené objekty v reálném světě.

Například augmented reality pro mobilní komunikátory snímá obraz reality kamerkou v mobilu a na displeji mobilu zobrazuje kombinaci reality s doplněnými virtuálními objekty.

Permanentní sledování displeje mobilu je poněkud nepraktické. Po díře na trhu sáhl výrobce brýlí pro augmented reality. Brýle jednoduše nasadíte na hlavu a poloprůhledné sklo propouští reálný výjev okolí k oku. Z obroučky brýlí svítí na sklo mini projektor, který dodává onu potřebnou virtuální složku obrazu, tedy neexistující objekty do reálného světa.

Výrobce deklaruje, že jde o 3D brýle. Z obrázků je však patrné, že je tato upravená realita určená pouze pro pravé oko. To jednak znevýhodňuje leváky, ale hlavně není schopné přinést opravdový trojrozměrný obraz.

Možná chtěl výrobce jen zdůraznit, že je možné zobrazovat i 3D objekty, ale bohužel jen ve 2D zobrazení. Nebo je to i jinak. Levé oko vidí realitu a pravé kombinaci reality s rozšířenou realitou.

???