Štítky Škoda Auto

Venkovní LCD – instalace v kampani Dejte tvář muzeu

Dejte tvář muzeuBudova Muzea hlavního města Prahy se stala součástí reklamní kampaně Škoda Auto. A díky interaktivitě se může kdokoliv stát součástí  kampaně. Ve zkratce, stačí nahrát přes web nebo informační kiosek svojí fotografie, která se objeví na fasádě muzea na LED panelech. Kampaň se těší velkému zájmu ze strany kolemjdoucích. Jaké technické řešení se ale skrývá za touto instalací?

Začněme od podlahy. Info kiosek je postaven na mobilním pódiu o váze 250 kg, samotný totem potom váží 180 kg. Mobilní podium bylo zvoleno hlavně kvůli stabilitě a snadnému přístupu k přípojkám energie. Nehledě na možnost podium snadno  rozebrat  a  přemístit dle potřeby na jiné místo.

Nejviditelnější součástí instalace je  venkovní dotykový LCD displej  s úhlopříčkou 46“. Obrazovka je umístěna na výšku a je opatřena USB kamerou ve vysokém rozlišení.  Venkovní instalace LCD displayů jsou vždy problematiské z pohledu klimatických vlivů. Je nutné zajistit jak ochranu proti mechanickému poškození tak i ochranu proti přehřátí. Zde použitý info kiosek má zabudovanou klimatizační jednotku, která zajišťuje stabilní vnitřní teplotu 26°C. Zatím nejvyšší  naměřená venkovní teplota  byla 44,3°C. Pokud by přeci jenom nastal problém, kiosek odesílá informace o chybě do servisního střediska, které může problém vyřešti  na místě instalace nebo přes vzdálenou správu. Jako ovladácí software je použit Windows Embedded a zabezpečený prohlížeč.

Kampaň Škoda Auto: Dejte tvář muzeu

Venkovní kiosek imotion - instalace Dejte tvář muzeuBudova Muzea hlavního města Prahy prochází rozsáhlou rekonstrukcí, což sebou nese jednak výrazné finanční investice a také určité nepohodlí v podobě stavebního lešení kolem budovy.  Jak už to v našich končinách bývá, lešení bylo využito k reklamním účelům. Prostor využila společnost ŠKODA Auto, která  přišla s nápadem jak oživit stavební lešení a na dobu rekonstrukce vrátit muzeu jeho tvář!  A navíc finančně přispět na rekonstrukci.

Oživení budovy se skládá z reklamní plachty (v současné době s fotografií modelu Škoda Yeti), dvou LED panelů umístěných v okénku vozu na místě řidiče a venkovního kiosku iMotion 46P s HD USB kamerou vybaveným speciálně upraveným operačním systémem a aplikací Ki-Wi Kiosk.

Celý  systém je koncipovaný tak, aby kdokoliv mohl nahrát svojí fotografii, která se objeví na fasádě muzea, resp. na LED panelech. Fotografie je možné nahrát přes venkovní info kiosek, který stojí přímo u budovy muzea nebo prostředníctví stránek www.skodatvarmuzea.cz . Fotografie pořízené info kioskem jsou nahrávany přednostně.

Svojí fotografii můžete nahrát  po dobu rekonstrukce budovy, která je plánována od 1.7.2011 do 1.7.2012.

???