Štítky nákupní centrum

3D Wayfinder – průvodce nákupním centrem

Společnost 3D wayfinder - 3D průvodce nákupním centrem3D technologies R&D, zabývající se 3D technologiemi, uvedla na trh digital signage produkt 3D Wayfinder. Webovou aplikaci, která umožňuje vytvářet 3D průvodce budovami. Hlavní určení je  pro dotykové obrazovky.

Aplikace zobrazuje cestu od info kiosku do cílového místa v budově a to ve 3D. V průvodci jsou zobrazeny všechny informace o budově a daném místě, tj. obchody, bankomaty, výtahy, toalety apod. Vyhledání je možné pomocí klíčových slov nebo témat.

Vytvoření průvodce budovou se provádí v rámci webové stránky aplikace. Po nahrání 3D modelu budovy je možná snadná konfirugrace průvodce. Aplikace podporuje většinu známých formátů pro 3D modely (obj, 3ds, fbx a dae).

Aplikace také nabízí umístění 3D reklamy. Např. v nákupním centru mohou všich nájemci vložit jednoduchou upoutávku na svůj obchod. Reklama se zobrazuje na základě vyhledávání a umístění kiosku.

Společnost udává, že využitím aplikace 3D Wayfinder by se investice do hardwaru (tzn. info kiosku) měla vrátit do tří měsíců. Není ovšem uveden typ kiosku.

In-store obrazovky včera a dnes

In-store obrazovkyPřed třemi, čtyřmi roky stále ještě platila Česká republika za zlatý důl pro investory do staveb velkých obchodních center. Dnes nová centra vznikají spíše výjimečně a pozornost se soustřeďuje na zušlechťování těch stávajících. V dobách největšího rozmachu si i video technologie razily cestu k zákazníkovi – konzumentovi obsahu, ale nejprve musely překonat úskalí nízké gramotnosti a taktéž nezájmu jak ze strany provozovatelů obchodních center, také od nájemců obchodních jednotek. Svoji roli taktéž sehráli společnosti zabývající se in-store instalacemi a nebojím se říci, že i lobby tiskařských společností přidalo svoji kostku do mozaiky celkového pohledu na nové digitální technologie v komerčních centrech. Čas však pokročil a digitalizace in-store se rozmáchla v nové naději na úspěch.

Co se změnilo a co zůstalo?

Ustala doba amaterismu, kdy stačilo zakoupit domácí televizi a za pomocí několika prostředků koupených v kutilském obchodě umístit obrazovku v prostoru obchodu. Je přímo hmatatelné, že dnešní instalace digitálních zobrazovacích zařízení se stávají součástí prvotní myšlenky již v samém návrhu nové vizáže interiéru prodejní plochy. Obrazovky šikovně integrované do příslušenství obchodu a brand, kdy nabudete dojmu, že si obchodník nechává vyrábět vlastní řadu obrazovek, vás nenechá na pochybách o promyšlené instalaci.

Zušlechtily se použité materiály na nosné konstrukce a video technika pochází z profesionálních řad zajišťující dlouhou životnost zařízení. Provozovatelé obchodů z velké části pochopili výhody in-store video komunikace a snaží se obsahem pružně působit na zákazníkovi touhy.

Chce-li dnešní obchodník v nákupních centrech udržet krok s konkurencí, musí počítat s nasazením digitálních komunikačních prostředků na prodejní ploše, což je velice pozitivní zpráva. Nyní digitální technologie čeká nový úkol, vyrazit do ulic a stát se nedílnou součástí i těch nejzapadlejších obchůdků na předměstí. Pokrok prostě nezastavíte.

???