Štítky LCD v čekárnách

Reklamní obrazovky před kterými se neschováte

Obrazovky v čekárnách nemocnicKlasické statické reklamní plochy jsou dnes už naprosto všude. Naproti tomu digitální zobrazovače si svojí cestu postupně hledají. Jejich výhody jsou zřejmé, pokud jsou umístěny kdekoliv, prostě zaujmou, reklama na nich svítí, hýbe se, je nápadná. Přednosti jsou ale vykoupeny tím, že pro obrazovku potřebujete více místa, zdroj elektřiny a také ovládací software (neuvažujeme jednu obrazovku s přehrávačem dvd ;-)

Díky dostupnější technologii se digitální reklamní plochy objevují čím dál tím více na místech, které byly donedávna doménou pouze statických ploch.

Čekárny u lékařů, nemocnice
Obrazovky v čekárnách lékařů se jako reklamní nosiče využívají již řadu let. Dokladem jsou instalace s klasickými CRT monitory a CD přehrávači, kde se mění obsah tím, že technik jednou za měsíc přijde vyměnit CD s aktuální smyčkou. I když to vypadá archaicky, svůj účel to plní. Důležité je sdělení a obsah vysílání. V čekárně se čeká, takže je dostatek času pacienty masírovat reklamou a to i se zvukem.

Autobusy MHD
Jedno z mála míst, kde se obrazovky zatím neprosadily tak masivně. I když v rámci ČR působí několik společností, které provozují LCD v MHD. Pouze Praha zůstává pozadu, tedy pokud nevezmeme v potaz projekt internet v pražských tramvajích, kde jsou nainstalovány i LCD obrazovky, zatím se ale tváří, že nebudou k dispozici třetím stranám.  Reklamě na LCD v autobusech nebo tramvajích ale také neuniknete.

Nápojové automaty
LCD obrazovky pronikly i na toto místo. Jejich výhodou je téměř stoprocentní sledovanost. Když stojíte před nápojovým automatem volíte nápoj v automatu a příprava nápoje trvá zhruba 30 sekund. Co v tento moment můžete dělat? Prostě sledovat obrazovku.

Obrazovky jsou opravdu všude a je to dobře, jednak z pohledu zadavatele, který má možnost plně využít potenciál digitálních zobrazovačů. Na druhou stranu z těchto ploch může těžit i příjemce reklamy. V mnoha případech se totiž nejedná pouze o reklamní smyčky, ale také o užitečné  informace typu zpravodajství, předpovědi počasí apod.

Podobných míst najdeme určitě více a jednotlivé sítě obrazovek  si zaslouží podrobnější prozkoumání. V příštím článku se jim tedy budeme věnovat více.

Efektivita reklamní kampaně v čekárnách ordinací

Digitální média se stále častěji objevují na nejrůznějších místech s velkou koncentrací lidí, kteří zde tráví určitou dobu čekáním, a proto zde obrazovky s vhodným obsahem fungují jako účinné informační a komunikační prostředky.

V poslední době nabývá na významu digitální reklama umístěná přímo ve zdravotnických zařízeních, která se zaměřuje především na volně prodejné léky a doplňky stravy a specializovaně oslovuje určité části populace. Jde o reklamu v místě, kde se lidé setkávají s lékařem a kdy mohou bezprostředně produkt prezentovaný na TV či LCD obrazovkách konzultovat. V rámci pestrosti vysílání prezentují digitální média v těchto místech i další témata, která se zdravotnictvím vůbec nesouvisejí. Inzerentům nabízejí přesné oslovení cílové skupiny a vysokou míru sledovanosti. V čekárnách praktických lékařů pro dospělé osloví klient cílovou skupinu muž a žena 18+, v čekárnách pediatrů především ženu, matku ve věku 25 až 40 let.

Společný průzkumový projekt společnosti MEDIAPHARMA, a.s. a průzkumové agentury STEM/MARK, a. s. se zabýval účinností digitálních médií umístěných v prostorách ordinací lékařů na území České republiky. Průzkum a jeho výsledky představily na semináři POPAI CE Dr. Barbora Večerková, Client Service Manager STEM/MARK, a.s. a Mgr. Marie Šestáková, ředitelka pro obchod a marketing MEDIAPHARMA, a.s.

Primárním cílem projektu průzkumu bylo monitorovat efektivitu vybraných reklamních spotů vysílaných v čekárnách ordinací praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost. Průzkum zjišťoval, zda přítomní v čekárnách obrazovky registrují, zda vysílání na obrazovce sledují, co si z vysílání pamatují, zda jsou schopni ke konkrétní vysílané reklamě přiřadit značku, jaký produkt jsou ochotni si na základě zhlédnuté reklamy koupit.

Testovanými médii byly on-line reklamní systémy s řídící a paměťovou jednotkou, která zajišťuje vysílání programu v opakujících se hodinových smyčkách. Program je vysílán po celou ordinační dobu lékaře a je jedenkrát měsíčně měněn.
Do vysílání byla zařazována informační a osvětová sdělení a také reklamní spoty jednotlivých zadavatelů.
V současné době je umístěno v čekárnách praktických lékařů pro dospělé a pediatrů celkem 800 obrazovek, a to:
500 TV obrazovek v čekárnách praktických lékařů pro dospělé
300 TV obrazovek v čekárnách dětských lékařů.
Výzkum byl realizován na konci září 2009 metodou osobních rozhovorů s osobami, které navštívily ordinace příslušných lékařů coby pacienti či doprovod pacienta.
V rámci pilotního průzkumu bylo uskutečněno 100 rozhovorů ve 21 ordinacích praktických lékařů pro dospělé a 100 rozhovorů ve 21 ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost po celé České republice.

Hlavní výsledky průzkumu

Průzkum ukázal, že v případě čekáren praktických lékařů pro dospělé byla průměrně strávená doba v čekárně 15 – 20 minut. 98 % osob zaregistrovalo v čekárně přítomnost televizní obrazovky. Z nich poté 78 % sledovalo alespoň jednu minutu vysílání. V průměru čekající věnovali sledování pořadů a reklam 10 – 17 minut.
Většina návštěvníků čekáren pozitivně hodnotila skutečnost, že mohou sledovat obrazovky při čekání a považovali to za rozumné využití času.

Co se týče zapamatovatelnosti obsahu vysílání, nejčastěji spontánně si vybaveným pořadem či reklamou byly osvětové spoty o první pomoci, které zaregistrovalo celkem 41 % osob. Druhým nejčastěji spontánně registrovaným pořadem byla reklama na výrobek „Koňská mast“ (28 %).
24 % osob poté v této souvislosti obecně uvedlo reklamu/pořad zaměřený na bolest v kloubech a zádech, osmina dalších si vybavila pořad o zoologické zahradě.

Většina z dotazovaných, kteří správně přiřadili spot k produktu „Koňská mast“, uvedla, že se z vysílaného pořadu dozvěděla nové a zajímavé informace o produktu.

Z průzkumu vyplynulo, že čím je kratší vysílaná reklama s častější frekvencí opakování v hodině, tím více čekajícího zasáhne. Příkladem je právě spot o přípravku „Koňská mast“, jehož délka byla 10 sekund a byl promítaný 6 x v hodině.

Oslovení rodiče dětí strávili v čekárně praktického lékaře pro děti a dorost v průměru 15 – 18 minut. 91 % osob zaregistrovalo v čekárně přítomnost televizní obrazovky. Z nich poté 70 % sledovalo alespoň dvě minuty vysílání. V průměru čekající věnovali sledování pořadů a reklam 10 – 12 minut.
V 81 % případů sledovalo s rodičem vysílání i jeho dítě (ve věku od 0 – 17 let).
Nejčastěji spontánně si vybaveným pořadem či reklamou byla pohádka „Bob a Bobek“, kterou zaregistrovalo celkem 19 % osob.
Druhým nejčastěji registrovaným pořadem byly obecně různé pohádky (15 %).
10 % osob zaregistrovalo reklamu na přípravek Wobenzym.

???