Přestože čím dál více vidí v krizi příležitost a čím dál méně hrozbu, volí strategie opatrnosti a vyčkávání.

Naprostá většina českých marketingových odborníků se považuje za velké příznivce inovací ve využití komunikačních kanálů. V praxi se tak ale nechovají. Konzervativnost manažerů odhalil výzkum společnosti GfK Czech z dubna letošního roku.

Za příznivce inovací v komunikačních kanálech se považuje drtivá většina marketérů (92 %, viz graf 1) a téměř polovina (49 %) by svou firmu označila za inovativní ve smyslu využívání netradičních forem komunikace. Přesto se v pětiletém výhledu hodlají držet tradičních komunikačních kanálů.

„Předpokládali jsme, že čeští marketéři budou mít tendenci mediální mix inovovat. Přestože uvádějí velmi dobrou zkušenost se zařazením netradičních forem komunikace, na plánovaných investicích se to nijak neprojevuje. Srovnáme-li současné investice do tradičních médií s výhledem na rok 2015, čísla jsou prakticky totožná,“ řekl Ondřej Tomas, generální ředitel GfK Czech. „Nejen v souvislosti s krizí, která nevyhnutelně přináší přerozdělení tržních pozic, ale i s masovým příklonem veřejnosti k novým komunikačním kanálům je taková konzervativnost překvapivá,“ dodal Ondřej Tomas.

Na skupinu médií zahrnující televize, rádia, tiskovou inzerci a internetové bannery vynakládá více než polovina (53 %) respondentů přes 60 % svých mediálních výdajů. 51 % dotazovaných uvedlo, že v roce 2015 půjde do těchto tradičních médií stejné množství, tj. více než 60 % investic.

Více než třetina (64 %) marketingových odborníků deklaruje, že v minulosti vyzkoušela některou z ojedinělých forem komunikace a dokonce 84 % pracovníků z marketingu se vyjádřilo, že je efektivní využívat netradiční formy komunikace. Pouze 1 % se taková komunikace jeví spíše neefektivní (viz graf 2).


Chybí odvaha

Přitom 94 % respondentů souhlasí s tvrzením, že nové nápady jsou klíčové pro úspěch v marketingu. Manažeři připouštějí i jejich větší riziko. 38 % z odborníků si myslí, že nová forma komunikace je riskantnější. Opačného názoru je 31 % dotázaných. 84 % marketérů také přiznává, že realizovat nové nápady je pracnější než zaběhnuté metody, a 52 % je přesvědčena o tom, že naše společnost nemá zatím opravdové odborníky na plnohodnotné zvládnutí netradičních forem komunikace.

Informace o výzkumu

Výzkum proběhl online formou na vzorku 174 unikátních respondentů, kterými byli samostatně rozhodující marketingoví odborníci, převážně marketingoví manažeři a ředitelé. Šetření proběhlo v dubnu 2010 v České republice.