Čerstvě se píše rok 2010 a to je důvod k ohlédnutí za minulým rokem.

Společnost Arbitron opět vydala zprávu o stavu průmyslu digital sigange v USA. Out-of-home video jakožto médium v současnosti zasahuje každý měsíc 67 % cílové skupiny věku 18+, kdy jde napříč všemi sociálními a společenskými vrstvami obyvatelstva.

Toto číslo už definitivně přesvědčilo velké společnosti k využívání digitálních médií jakožto účinného propagačního kanálu. V Americe je více jak 180 sítí digitálních reklamních médií určených k pronájmu vysílacího času. Celkový počet médií dosahuje počtu 400 tisíc a zasahuje do téměř všech oblastí života američana. Přibližně 200 000 a částka finančního rozpočtu na marketing společností do

Dvacet procent firem z 1200 dotázaných v současnosti vyčleňuje na propagační aktivity v rámci sítí digitálních reklamních médií částku od 200 000 do 1 milionu dollarů.