In-store obrazovkyPřed třemi, čtyřmi roky stále ještě platila Česká republika za zlatý důl pro investory do staveb velkých obchodních center. Dnes nová centra vznikají spíše výjimečně a pozornost se soustřeďuje na zušlechťování těch stávajících. V dobách největšího rozmachu si i video technologie razily cestu k zákazníkovi – konzumentovi obsahu, ale nejprve musely překonat úskalí nízké gramotnosti a taktéž nezájmu jak ze strany provozovatelů obchodních center, také od nájemců obchodních jednotek. Svoji roli taktéž sehráli společnosti zabývající se in-store instalacemi a nebojím se říci, že i lobby tiskařských společností přidalo svoji kostku do mozaiky celkového pohledu na nové digitální technologie v komerčních centrech. Čas však pokročil a digitalizace in-store se rozmáchla v nové naději na úspěch.

Co se změnilo a co zůstalo?

Ustala doba amaterismu, kdy stačilo zakoupit domácí televizi a za pomocí několika prostředků koupených v kutilském obchodě umístit obrazovku v prostoru obchodu. Je přímo hmatatelné, že dnešní instalace digitálních zobrazovacích zařízení se stávají součástí prvotní myšlenky již v samém návrhu nové vizáže interiéru prodejní plochy. Obrazovky šikovně integrované do příslušenství obchodu a brand, kdy nabudete dojmu, že si obchodník nechává vyrábět vlastní řadu obrazovek, vás nenechá na pochybách o promyšlené instalaci.

Zušlechtily se použité materiály na nosné konstrukce a video technika pochází z profesionálních řad zajišťující dlouhou životnost zařízení. Provozovatelé obchodů z velké části pochopili výhody in-store video komunikace a snaží se obsahem pružně působit na zákazníkovi touhy.

Chce-li dnešní obchodník v nákupních centrech udržet krok s konkurencí, musí počítat s nasazením digitálních komunikačních prostředků na prodejní ploše, což je velice pozitivní zpráva. Nyní digitální technologie čeká nový úkol, vyrazit do ulic a stát se nedílnou součástí i těch nejzapadlejších obchůdků na předměstí. Pokrok prostě nezastavíte.