LED throwies

LED throwies

Dnes zde máme opět novou technologii z dílny Graffiti Research Lab (v minulém článku jsme představili Laser Graffiti). Nejedná se tak úplně o novou technologii, ale spíše o nové využití stávajícího.

LED Throwies je způsob jak osvětlit a tím pádem zviditelnit cokoliv (nápis, obrazec, billboard apod.) ve vašem okolí., Jedinou podmíkou je, aby byl povrch magnetický.  LED Throwies se skládá z LED diody, malé baterie, která diodu napájí a nakonec z magnetu, který slouží k přichycení na daný objekt (viz obrázek). Pokud si jich pár takto vyrobíte, stačí si už jenom vybrat objekt a začít ho osvětlovat resp. zvýrazňovat.

Svou povahou bude tento systém asi nejvíce využíván pro guerilla marketing.