Produkce obsahu pro digitální média v Severní Americe si loňského roku sáhla na částku 3,5 miliardy amerických dolarů.

Na tvorbě reklamních spotů, informačních a zpravodajských kanálů se podílelo na 21 tisíc profesionálů, kteří během roku vytvořili na 8,8 milionů spotů. Přes jeden milion spotů se zařadilo do kategorie originálních reklamních spotů, tedy takových, kde základní myšlenka nebyla převzatá například z televizního spotu, nebo statické reklamy.

Kolem poslední dekády roku bylo rozmístěno celkem na jeden milion nových obrazovek. Obchodní model v USA se stabilizoval. Za mořem se sítě digitálních médií staly běžnou součástí mediálního mixu.

Z předešlého textu je patrná stabilizace severo-amerického trhu a důraz na podstatu digitálních médií, totiž obsah. V momentu, kdy se naše česká digitální média stanou důležitou součástí marketingových mixů, nastane pokrok ve vývoji obsahu.

Zajímavá je průměrná částka za výrobu jednoho spotu, která po přepočtu  představuje investici 7 500 Kč za jeden spot.

Zdroj: digitalsignagetoday.com