Společnost Clear Channel Outdoor v Londýně provozuje deset velkoplošných obrazovek umístěných podél nejvytíženějších přístupových komunikací města. Síť je rozdělená na tři oblasti: West End, West a The City. Statistika průjezdnosti v místech instalací obrazovek udává celkový počet 6,35 milionů pasantů během čtrnácti dnů (zdroj Ministerstvo dopravy UK). Obrazovky o velikosti plochy 6,3 x 4,3 metry disponují víceúrovňovou kontrolou jasu a kontrastu v závislosti na aktuálním počasí.

Kteří inzerenti využívají digitálních obrazovek? Ve Velké Británii jsou tato média stejně dobře obsazovaná, jako billboardy. Nespornou výhodou je dostupnost média pro více inzerentů. NEdigitální billboard v atraktivní lokalitě dovede uspokojit minimální počet klientů – zpravidla jeden klient na jeden měsíc. Ostatní inzerenti nemohou inzerovat a zbývá jim využít média na méně atraktivních lokalitách. Digitální média nabízí jednu plochu až osmi klientům. Digitální plochu také nelze označit za neosvětlenou. Světelná plocha obrazovky vyzařuje natolik intenzivně, že kontrastně vyniká mezi billboardy i za ostrého denního světla.

Vysílací schéma počítá s maximálně osmi kontinuálně se opakujícími spoty o délce 7,5 sekund. Frekvence vysílání jednoho spotu je 60 krát za hodinu, 24 hodin denně. Obrazovky jsou určené k zobrazování statických reklamních upoutávek. Skvělou myšlenkou je využití RSS kanálu pro aktualizování textového obsahu reklamního sdělení.

Zdroj: Clear Channel Outdoor