Z pražské Pankráce se během několika let horlivé výstavby stalo jedno z nejvýznamnějších komerčních a obchodních center české metropole. Není proto divu, že zde našel své místo první digitální billboard Pankráce. Dominantou pankráckého kopečku je výšková budova Citi Empiria s Konferenčním centrem. A právě na čelní stěně budovy
Konferenčního centra vyrostla na přelomu letošního roku nová dynamická reklamní plocha.

Velkoplošná LED obrazovka svými rozměry 10 x 4 metrů zaujímá přední pozice mezi velkoplošnými obrazovkami České republiky. Formát obrazu je totožný s formátem papírového bigboardu, což umožní snadný přechod z tištěné propagace na digitální.

Obrazovka je orientovaná přímo proti sjezdu z komunikace 5. května. Sousedství s obchodním centrem Arkády Pankrác a stanicí metra Pankrác zaručuje efektivitu této reklamní plochy. Proto je majitelem udávaný zásah 40 tisíc řidičů a 25 tisíc chodců, důvěryhodným údajem.

Technické řešení 20 mm fyzické rozteče LED obrazovky – vzdálenost jednoho barevného bodu od druhého, je na tento rozměr obrazovky poměrně netypický vysokým rozlišením, což je rozhodně přínosem pro detailní vykreslení reklamního spotu.