Dnešní článek se netýká přímo digitálního marketingu. Týká se ale reklamy a vztahů Čechů k reklamě a sem spadá i naše odvětví.  Nově navázaná spolupráce se serverem www.mmportal.cz nám umožní vám přinášet právě takovéto informace.

Výsledky aktuálního výzkumu s podtitulem „Proměny postojů české veřejnosti k reklamě“ byly vzhledem ovlivnění trhu hospodářskou krizí očekávány s napětím. Některé výsledky se daly očekávat, jiné byly překvapivé…

Ve spolupráci s Asociací komunikačních agentur (AKA), Českou marketingovou společností (ČMS), POPAI Central Europe a Českým sdružením pro značkové výrobky (ČSZV) uskutečnila společnost Factum Invenio další z řady pravidelných výzkumů Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. Doposud bylo realizováno celkem 27 reprezentativních výzkumů, jejichž výsledky tvoří ucelenou vývojovou řadu.

Vnímání intenzity reklamy v médiích

V rámci dotazování bylo zkoumáno jednak zasažení reklamou, na druhou stranu také přesycenost reklamou v daném médiu. Česká veřejnost je dlouhodobě nejvíce zasažena reklamou v klasických masmédiích jako jsou televize, rozhlas, denní tisk a bilboardy. Stejně jako v minulých letech, i letos jsou Češi nejvíce přesyceni reklamou v největších českých komerčních televizích Nova a Prima. O televizi Nova si to myslí čtyři z pěti občanů, u televize Prima pak tři ze čtyř. Změny oproti roku 2009 jsou téměř nulové, pocit přesycenosti zůstává na stejné úrovni. V ostatních klasických masmédiích je vnímání intenzity reklamy na mnohem nižší úrovni. Ač tedy lidé přiznávají, že televize umožňuje největší zásah reklamou, její množství je chápáno poměrně negativně.

V praxi sice došlo díky vlivu hospodářské krize na investované reklamní budgety k úbytku klasické reklamy v televizích, ale ty byly nahrazeny reklamou propagující další pořady dané televize, takže veřejnost vůbec nezaznamenala, že by došlo k úbytku reklamy a tudíž uvádí stále stejnou přesycenost reklamou v daném médiu.

V novinách a časopisech přesycenost reklamou narostla, ale nedosáhla úrovně roku 2008. V časopisech z 39% v roce 2009 na 41 % letos, v novinách z 28 % na 32 %. Rozhlas jako jediný z klasických médií zaznamenal už druhým rokem pokles, tentokrát o 3%.

Nejvíce prostoru pro další reklamy a místo, kde by lidé ocenili její větší množství, je spojené s místem prodeje. Jsou to jednak ochutnávky a prezentace na místě prodeje, dále pak televizní obrazovky. Právě ochutnávky jako forma propagace výrobků skýtají největší prostor pro případné rozšíření. Více než třetina Čechů říká, že by ochutnávek mohlo být více.

Přesycenost reklamou na internetu se u všech forem pohybuje kolem 30%. Nejvíce lidem vadí vyskakovací pop-up okna, která nechávají často blokovat a bannery překrývající původní obsah www stránky. Z průzkumu také vyplývá, že reklamy na internetu si všímají hlavně mladí muži.

V další části prezentace výsledků výzkumu se zaměříme na oblasti podpory prodeje jako je in-store propagace a ostatní formy.