Duální obrazovky JCDecaux

Obrazovka, takzvaný all in one display, je kompletním řešením obsahujícím zobrazovací plochu, řídící počítač a aplikaci pro dálkovou správu obsahu na obrazovce. Tento koncept se stále více prosazuje a je to logické. Zákazník nemusí odděleně řešit obrazovku, počítač a aplikaci.

U velkoplošných obrazovek nabízí většina výrobců a prodejců koncept všeho v jednom již automaticky. Také nazapomínají na výrobu nosné konstrukce a montáže zařízení.

U informačních kiosků a panelů typu CLV je často na výběr mezi nabízenou designovou řadou, nebo volbou individuálního obrandování a tvaru zařízení. Vždy jde o koncept všeho v jednom.

U interiérových LCD a PDP obrazovek tato možnost vykrystalizovala až poslední dobou, kdy i samotní výrobci obrazovek řeší integraci řídícího počítače v obrazovce.

Předešlým trendem byla instalace miniaturního počítače na záda obrazovky, případně monitoru. V současnosti mnoho profesionálních obrazovek skrývá v útrobách řídící počítač, nebo je součástí řešení počítač jako zásuvný modul.

Výrobci počítají i s instalacemi rozsáhlejších sítí obrazovek, proto alternativa k modulu počítače spočívá v kartě zpracovávající video signál. Síť takto řešených obrazovek se poté skládá z jedné obrazovky obsahující počítač a dalších obrazovek s instalovanou kartou pro dekódování video signálu. Karta také zesílí signál a zasílá jej k další obrazovce.