In-store obrazovkyTrendem posledních let je zavádění reklamních obrazovek do všech možných odvětví. Ať již pro propagaci vlastních výrobků nebo služeb tak pro propagaci třetí strany (např. obrazovky v pasážích nákupních center).

Jako každý obor, tak i digitální marketing, procházel a nechá se říci, že stále prochází několika stupni vývoje. První je živelná instalace obrazovek, další fází je lepší umístění zařízení. A přes lepší HW a  řízení systému (někdy již opravdu nestačí DVD přehrávač) se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu a to je obsah. Zde platí zlaté pravidlo „content is king“. Není Vám nic platné, že máte nejlepší HW, když se na obrazovky nikdo nedívá – zde hraje obsah opravdu velmi důležitou roli. Proto se také mnoho zahraničních společností soustředí právě na poskytování tematického obsahu.

U nás již také někteří provozovatelé přistoupili na vysílání nejen reklamního sdělení, ale i informačního obsahu (počasí, zprávy, dopravní situace apod.). Co zatím není příliš rozšířené, je používání tzv. feeds, tematických výplní vysílání. Feeds mají jediný účel a to zaujmout nenásilnou formou. Na trhu je několik společností, která tyto služby nabízejí.