Úspěšná reklama, úspěšná reklamní kampaň? Jaké postupy je třeba dodržet? Stačí těchto 20 bodů:

1)     Kdo dělá reklamu, má znát fakta i důvody, proč bylo toto zboží koupeno,

2)     přijde-li zajímavé zboží má být vždy pozván šéf reklamy, aby si je prohlédl,

3)     text reklamy mají psát jen ti, kteří si prohlédli zboží a mluvili o něm se šéfem obchodu,

4)     každá reklama musí být kontrolována pokud se týče přesnosti údajů, správnosti řeči, výraznosti, jejího tónu a taktu,

5)     úvodní část inzertů má být připravována dlouho předem,

6)     vulgární nebo trikové nadpisy se zásadně vylučují,

7)     nadpisy mají říci co se nabízí a říci to s nadšením,

8)     vždy tvrďte raději méně nežli více a nikdy nepřehánějte,

9)     je-li možné, že některý fakt nebude znít důvěryhodně, je třeba jej vysvětlit a doložit,

10)  vždy uveďte důvody pro zvláštní cenu nebo kvalitu,

11)  užívejte krátkých, přímých a důrazných vět – prostých, ale ne vulgárních slov,

12)  řekněte celou pravdu, i když to bolí,nezatajujte před zákazníkem nic, co má právo znát,

13)  pamatujte, že insert stojí více než-li telegram, proto žádná zbytečná slova,

14)  nepřeplňte insert popisy, cenami a jinými detaily,

15)  napište v reklamě jen tolik, abyste zákazníka přivedli do obchodu,

16)  nepoužívejte tak malých písmen, aby je staří lidé nemohli číst,

17)  pamatujte, že hned po zboží a službě je to reklama, která tvoří nebo ničí dobrou pověst obchodu,

18)  dělejte každému druhu zboží reklamu, tak aby prospěla celému obchodu,

19)  v reklamě musí být harmonie jak v úpravě, tak v obsahu,

20)  text musí odpovídat vrstvě lidí, kteří čtou určitý časopis.

Dávají vám tyto body smysl? Pokud ano, tak by jste měli vědět, že toto je 20 bodů pro úspěšnou reklamu detailního obchodu podle pana JOHNA WANAMAKERA publikovaných v roce 1936 v časopise TYP ;-)

No, některé věci se nemění, tak proč vymýšlet vymyšlené ;-)

zdroj: Měsíčník marketingové inspirace