Dmarketing.CZ je informační portál, aby zde ovšem nebyla pouze teorie, přinášíme vám rozhovor s provozovateli sítí obrazovek, výrobci HW apod.

Dnes jsme se ptali marketing managera LED obrazovky ve Strakonicích pana Stanislava Bedlivého:

Dmarketing.CZ: Můžete nám představit Vaši reklamní obrazovku? (technické parametry, kde se nachází, jaká je cílová skupina apod.)

SB: Obrazovka je umístěna ve velmi atraktivní lokalitě Na Dubovci ve Strakonicích. Je orientována na Most Jana Palacha, který je tepnou spojující dvě části města a to historickou a obchodní. Po tomto mostě vede silnice I. třídy č. 22 spojující Domažlice, Klatovy, Horažďovice a České Budějovice. Současně se tato silnice ve Strakonicích kříží se silnicí I. třídy č. 4 Praha-Strážný-Passau.

V těsné blízkosti LED obrazovky se nachází státní kulturní památka Strakonický hrad, ve kterém se pořádá mnoho kulturních akcí. V prostoru před obrazovkou se také každé dva roky koná Mezinárodní Dudácký festival s rekordní návštěvností okolo 40.000 lidí.

LED obrazovka s plochou přes 15 m2 ve formátu 16:9 tvoří dominantu této lokality.

Dmarketing.CZ: Proč jste se rozhodli postavit reklamní obrazovku (digitální billboard) právě ve Strakonicích?

SB: LED obrazovku jsme se rozhodli postavit z důvodu mediální podpory naší společnosti, chtěli jsme také vytvořit určitý informační kanál pro občany města Strakonice a v neposlední řadě jsme chtěli dát ostatním firmám jedinečnou možnost propagace ve Strakonicích.

Dmarketing.CZ: Kdo více využívá vaši reklamní obrazovku, regionální nebo celorepublikový zadavatelé?

SB: Naši LED obrazovku především využívají regionální zadavatelé reklamních kampaní.

Dmarketing.CZ: Jaké máte zkušenosti se spoty, často se stává, že zadavatelé chtějí využívat tv spoty, příp. powerpointové presentace, které jsou na takovéto médium nevhodné.

SB: Vždy se najde nějaký zadavatel, který má již vyrobený nevhodný reklamní spot. Avšak je to velmi malé procento zadavatelů.

Dmarketing.CZ: Vysíláte pouze reklamní spoty nebo se snažíte vysílání oživit i jiným typem spotů?

SB: Mimo reklamních spotů vysíláme například také spoty na kulturní a sportovní akce ve Strakonicích, informujeme občany o aktuálním dění ve městě (např. zprávy od Městské policie, Městského úřadu…). Dále vysíláme aktuální předpověď počasí. Získání pozornosti lidí takovýmto způsobem je jeden ze základů filozofie naší společnosti.

Dmarketing.CZ: Jak vidíte budoucnost digitální reklamy?

Tato otázka je poměrně komplikovaná. Digitální reklama samozřejmě budoucnost má, avšak stále ještě nepřišel její pravý čas.

Dmarketing.CZ: Děkujeme za rozhovor.