Schéma technologie OLEDNa trhu se začínají objevovat televizory na principu OLED, jak tato technologie funguje?

OLED – (zkratka anglického Organic light-emitting diode) je typ displeje využívající technologii organických elektroluminiscenčních diod. Technologie pochází z roku 1987, kdy jí vyvinula firma Eastman Kodak.

Princip je jednoduchý. Mezi průhlednou anodou a kovovou katodou je několik vrstev organické látky. Jsou to vrstvy vypuzující díry, přenášející díry, vyzařovací vrstva a vrstva přenášející elektrony. V momentě, když je do některého políčka přivedeno napětí, jsou vyvolány kladné a záporné náboje, které se spojují ve vyzařovací vrstvě, a tím produkují světelné záření. Struktura a použité elektrody jsou uzpůsobeny, aby docházelo k maximálnímu střetávání nábojů ve vyzařovací vrstvě. Proto má světlo dostatečnou intenzitu.

OLED  obrazovky mají oproti LCD a plazmě rychlejší odezvu, čímž lépe reagují na rychlé změny obrazu, další předností jsou výraznější barvy a vyšší kontrast . Přenos obrazu je potom až tisíckrát rychlejší než u LCD, což snižuje rozmazanost obrazů typickou pro displeje z tekutých krystalů.

Nezanedbatelnou výhodou je také nižší odběr energie, protože OLED nepotřebují podsvícení.

zdroj: wikipedia.cz