Pět trendů digitální reklamy mimo domov (DOOH) zaznělo minulý rok o těchto pánů: Lyle Bunn spolu s Chrisem Connery z DisplaySearh a NEC, shrnuli nejdůležitější vývojové trendy do následujících pěti bodů. Pojďme se na ně podívat s odstupem jednoho roku a z pohledu české DOOH:

Více pozornosti pasantů bude znamenat navýšení výdajů do digitální reklamy mimo domov a konsolidace provozovatelů sítí obrazovek přinese zásah kritické masy pasantů.

1. Vysoký nárůst v retailu

Digital signage má potenciál zvyšovat zisky maloobchodů a rozšiřovat zákaznickou zkušenost s produkty v nabídce. Tyto dva důvody vedou ke krajní důležitosti nasazování digitálních technologií v maloobchodních řetězcích, proto je také retail nejrychleji rostoucí oblastí nasazování digital signage technologií.

Pan Bunn zdůrazňuje, že zisky společností, které nově nasadili digitální propagační technologie, vzrostli až o 50 procent. Také upozornil na možnost přesného měření sledovanosti a optimalizace obsahu právě podle naměřených výsledků.

Stav digital signage v ČR:  Nasazení digital sigange v  maloobchodě si uvědomuje stále více subjektů, bohužel jenom teoreticky. V současné době jdou příkladem zahraniční firmy a jejich zdejší pobočky, které si nasazení digital signage přinášejí od svých západních matek.

2. Relevance je novým králem

Stále platí, že obsah je králem, jenže už nestačí mít pouze dobrý obsah. Obsah musí odpovídat prostředí, ve kterém se zákazník nachází a kvalita informací musí přesně směřovat ke konkrétnímu publiku.

Uživatelé mohou vidět všechny ty vtipné reklamy, které se rády šíří, ale pouze pokud publikum má jakýsi osobní pocit sounáležitosti s reklamou, teprve poté má reklama výsledky, jinak jde o bezcenné úsilí.

Stav digital signage v ČR: Obsah, ano i když se to nezdá, tak je to opravdu to nejdůležitější na celém projektu. Bohužel u nás to zatím neplatí.

3. Více místních vstupů

Provozovatelé a tvůrci digitálního obsahu zjistili, že lokální obsah je vysoce efektivní a zajímá uživatele. Proto část úsilí o relevantní obsah na digitálních obrazovkách musí vést i k lokálním informacím jakými je například lokální zpravodajství a počasí.

Stává se zažitou praxí, vkládat do obsahu lokální zpravodajství, a také rozdělení plochy obrazovky na část pro zpravodajství a část pro reklamu.

Stav digital signage v ČR: Tento trend je patrný už i u nás, provozovatele k tomu donutila situace hlavně v době krize. Zpravodajství a počasí zaplní mezeru ve vysílacím čase.

4. Obrázky jsou naším novým jazykem

Opouštíme svět slov na obrazovkách a pouštíme se do komunikace obrázky o vysokém rozlišení a dynamickým videem, které vypráví náš příběh. Reklamní agentury hledají způsoby, jak získat konzistenci v prezentaci informací a nacházejí nové formy komunikace za pomocí obrazových informací. Komunikace za pomocí obrázků je stále více žádaná u spotřebitelů, jelikož je to jednodušší forma komunikace, tolik potřebná v hektické době jako je ta naše.

Stav digital signage v ČR: Pro obrazovky platí staré známé, čím méně tím více. Tzn. raději méně informací do spotu, ale s jistotou, že si je potenciální klient stihne přečíst, než více informací ve kterých se ztratí. Bohužel opět u nás platí, že klienti chtějí maximálně využít čas spotu a předat vše o své firmě, ale na úkor čitelnosti.

5. Zvyšování podílu mobilních obrazovek

Další silně rostoucí oblastí je posun digitálních obrazovek k mobilnímu digital signage. Dvě příkladné aplikace lze spatřit u dopravních prostředků a výtahů, kdy starší instalace nedovolovaly změnu obsahu jinak, než fyzickou přítomností obsluhy na místě instalace. Toto řešení samozřejmě neumožňovalo obměnu obsahu v reálném čase. S masivním nástupem mobilní konektivity se obsah může nahrávat i v případech, kdy je zařízení v pohybu, jak je tomu například u autobusů. Bezdrátová komunikace umožnila online vysílání a pohodlnou dopravu obsahu na obrazovky.

Stav digital signage v ČR: V tomto bodě jsme na tom asi nejlépe, obrazovky ve výtahu můžeme vidět např. v City Tower na Pankráci, instalace obrazovek do MHD  jsou na spadnutí, objevili se i obrazovky v taxících a v neposlední řadě i novinka Digi showcar – LED obrazovky na kolech.