Deset zásadních pravidel odpovídá na nejpalčivější problémy při budování nových a provozu již stávajících sítí digitálních obrazovek. Rady jsou určené všem, kteří zrealizovali, nebo se chystají realizovat síť digitálních propagačních médií v rámci svých provozoven. Dnes poslední tři rady:

8. Byly nainstalované špatné obrazovky

Co se může stát: Plasma, LCD obrazovky, interaktivní kiosky –  to není celý výčet toho, z čeho můžete vybírat. Již máte nainstalováno jednu ze zmíněných technologií, ale objevili jste slabinu. Bohužel je pozdě na změnu.

Jak tomu zabránit: Před výběrem jakýchkoli obrazovek se poraďte se zkušenými provozovateli. Je až příliš faktorů, které sehrávají roli při správném výběru obrazovek.

9. Do plánu jste nezahrnuli kritická oddělení

Co se může stát: Zvolili jste síť a vynechali jste z plánování IT oddělení, které by s tím vším měli pracovat. IT následně dostalo nařízeno rychle realizovat správu dat, přístupová práva, zabezpečení a začlenění do struktur společnosti. Nadšení IT oddělení okamžitě kolabuje.

Jak tomu zabránit: Konfrontujte realizaci sítě s vnitřními pravidly společnosti a přesvědčte se před samotnou realizací, že všichni, kteří budou mít kdy co do činění s činností sítě, jsou podrobně seznámeni s řešením.

10. Vázne komunikace

Co se může stát: Vaše síť je nainstalovaná, ale opomněli jste ji propojit s ostatními komunikačními strukturami, které jsou nutné pro správnou funkcionalitu v rámci společnosti.

Jak tomu zabránit: Síť obrazovek musí pomáhat, ne podkopávat cíle vašeho obchodu. Dejte si za domácí úkol zjistit, jestli vytýčenými cíly nesledujete pouze úzkou skupinu vlastních cílů, ale zda cíle souhlasí s globálními kritérii procesů ve firmě.

Pravidla 1 – 3 a 4 – 7