LED obrazovkaVelkoplošné obrazovky jsou primárně určené na venkovní použití. Jsou i varianty interiérových, ty však rychle dotahuje ostatní profesionální video technika, jakými jsou LCD a plasma obrazovky a také digitální projekce.

V interiérech neměli LED obrazovky konkurenci jak intenzitou vyzařování, také velikostí plochy. V čem jsou jednoznačně lepší, je nabídka rozlišných tvarových a rozměrových variací a stále ještě nepřekonanou schopností odfiltrovat rušivé zdroje okolního osvětlení, což napomáhá k vysokému jasu obrazu.

U venkovních obrazovek je jedinou dostupnou variantou právě LED obrazovka. Právě venkovní prostředí však klade vysoký důraz na kvalitu provedení a eliminaci škodlivých vlivů okolí. Těmi jsou výkyvy teplot, voda, vzlínající vlhkost a také částečky prachu.

Podle označení stupně krytí, takzvané IP, by každá venkovní LED obrazovka měla mít označení minimálně IP 55 (první pětka – zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem, druhá pětka – zařízení je chráněno před tryskající vodou). Pokud je stupeň ochrany menší, než uvedené, pravděpodobně budete zanedlouho řešit problémy s provozem. Samozřejmě, pokud je obrazovka za výlohou, nebo pod přístřeškem, lze z požadavků slevit.

Kupodivu, jedním z největších rizik je vodní pára a nikoli přímo voda. Důvod je prostý, voda, pokud má kudy, odteče, ale právě vzlínající vlhkost dokáže vniknout i do nejmenších skulinek v konstrukci a soustavně narušovat elektronické obvody a nosnou konstrukci obrazovky. Proto při výběru klaďte důraz na zatěsnění právě proti vlhkosti.

Často kladené otázky směřují na způsob chlazení. Zjednodušeně lze chlazení rozdělit do dvou skupin – aktivní a pasivní. Aktivní znamená, že je obrazovka chlazena cirkulací chladícího plynu, nebo kapaliny vháněného aktivními elektromechanickými prvky (ventilátory, klimatizací). Pasivní je založená na cirkulaci plynu (tedy vzduchu) využitím přirozených fyzikálních principů – vzlínání, cirkulace, odvod odpadního tepla do nosné konstrukce apod.

Vhodný výběr chlazení závisí na prostředí, kterému je obrazovka vystavena. U aktivního je nutné pomyslet na následný servis spočívající ve výměně provozních kapalin (kapalinou chlazené), nebo vyčištění větráků (vzduchem chlazené) a dalších dílů chlazení. Pasivní jsou na servis méně náročné a také nespotřebovávají žádnou energii.

Každé chlazení s sebou nese riziko snadnějšího přístupu k citlivým elektronickým součástkám, proto vřele doporučuji, seznámit se detailně s celým systémem chlazení.