LED obrazovka Anděl Praha

Instalace digital signage rostou a zadavatelé reklamy mají na výběr stále více ploch, reklamních obrazovek. Rozvoj je ale také spojen s neochotou, možná strachem, zadavatelů zkoušet nové věci, jimiž reklamní obrazovky bezesporu jsou. Provozovatelé se potom setkávají s námitkami typu, toto médium je nové a nevyzkoušené, je zde mnoho ploch, které jsou  nekvalitní apod.

Jistě se na tyto námitky nechají najít relevantní odpovědi, ale bohužel vše se rozplyne v okamžiku, kdy potenciální zadavatel projde kolem obrazovky, která několik dní nefunguje nejlépe, stejně jako obrazovka na pražském Andělu v minulých dnech, a hned má jasno, toto reklamní médium není nic pro mě a moje produkty. Přece nespojím svojí značku s něčím nekvalitním. A negativní reference je na světě.

Nezbývá než věřit, že provozovatelé reklamních obrazovek si uvědomí, že kvalitní obrazovka rovná se jejich reklama  a také reklama celému oboru.