Na severoamerických a vyspělých asijských trzích se majitelé reklamních ploch nespokojili s konstatováním, že sledovanost reklamy klesá. Dynamická světelná reklama zde působí již mnoho let a statickou reklamu odsunula do sféry doplňkové propagace. Avšak i zde se ukázalo, že nic není navždy a s příjemci reklamy se musí pracovat.

Interaktivita a zábavná forma reklamy se stala dalším technologickým mezníkem a některé zahraniční zdroje označují trend jako Digital signage druhé generace.

Lidé touží po zábavě a je proto pro ně příjemné, potkat zábavnou reklamu. Co je zábava pro příjemce reklamy? Zábava začíná, když příjemce svými činy ovlivní obsah reklamy.