Roku 1987 vzniká v Norsku společnost Digital Vision AS. Ještě v době, kdy digital signage neexistoval ani jako pojem, se společnost zaměřila na kabelové televizní vysílání. Ovládací software tenkrát běžel na Commodorech a Amigách, pamětníci počítačů určitě zatlačí slzu.

Tato jedno-mužná společnost se začala rozrůstat a ještě v témže roce vzniká projekt na první digital signage aplikaci pro správu obsahu. V následujícím roce je aplikace slavnostně představena veřejnosti.

1992 se Digital Vision přejmenovala na Scala a ústředí podniku se přestěhovalo do USA. O dva roky později přišla rána v podobě bankrotu Commodore.  Společnost tak byla nucena přeportovat své aplikace na PC platformu.

Tolik k „hluboké“ historii společnosti Scala, jedné ze zakladatelských společností celého oboru digital signage.