Co se vlastně skrývá pod tímto pojmem? Jde o pojmenování nového média, které se začíná ve větší míře na českém trhu zabydlovat. V principu jde o systém libovolných zobrazovacích zařízení – plazmové, LCD či jiné obrazovky – umístěných na atraktivních místech pro oslovení cílové skupiny v daném místě se vyskytující.

Potřeba oslovovat potenciálního zákazníka a spotřebitele stále novou, efektivnější a cílenější kampaní vedla k logickému kroku rozvoje podobných projektů i v České republice.

1. Správný obsah vysílání, content. Velice zjednodušeně lze říci, že „v jednoduchosti je síla“. Tedy jasná, srozumitelná, krátká a adresná sdělení – to je klíč k úspěchu. Je samozřejmé, že se vše také odvíjí od místa, ve kterém se obrazovky nacházejí, jiná forma komunikace bude v lékárně a jiná například v hypermarketu, nicméně tento princip by měl platit všude stejně. Spolu s jednoduchostí konkrétního reklamního sdělení je důležité vše „zabalit“ a převázat pomyslnou mašličkou. Tedy proložit tvrdé komerční spoty tzv. infotainmentem. Oblasti jako zábava, zprávy či lifestyle informace mohou vysílání velice zatraktivnit a oživit. A cílem by mělo být především diváka (rozuměj potenciálního zákazníka) zaujmout, aby vysílání sledoval.

2. Dobře viditelná obrazovka. Určitě nebude žádným překvapením, že čím větší obrazovka, tím lépe, čím více nás „bouchne“ do očí, tím lépe. Opět je třeba mít na paměti, že záleží na konkrétní lokalitě a jejích možnostech.

Jaké jsou výhody těchto nových médií

Nabízí se obrovská možnost oslovit zákazníka přímo tam, kde má „peněženku v ruce“. Rozhoduje se, vybírá a je třeba mu pomoci. Touto formou můžete být zákazníkovi opravdu blíže. Situace v místech prodeje je velice nepřehledná, je tam umístěné velké množství reklamních poutačů, letáků, plakátů atd a pohybující se dynamické forma komunikace jednoznačně upoutává pozornost nakupujících. S výhodou on-line technologií, které stojí za všemi těmito projekty, se nám naskýtá celá řada možností, které s jiným typem média nejsou možné. Především flexibilita v naší komunikaci, to znamená ve velice krátkém čase adresnou formou oslovit spotřebitele aktuální nabídkou, která už za pár dní může být nahrazena něčím dalším, novým, ještě aktuálnějším. Nejsme svázáni počátkem a koncem měsíce, uzávěrkou atd. je také možné vybrat si opravdu takovou cílovku, která nás zajímá. Naše společnost Visual Impact nabízí těchto projektů několik s rozdílným zaměřením na cílové skupiny.

Vnímání DSS projektů

Jako každá novinka se setkáváme s celou řadou překážek. Na straně zadavatele se jedná především o značně konzervativní přístup k těmto novým trendům a dále nepřehlednost v nabídkách jednotlivých DSS médií na trhu. Na druhou stranu vnímání spotřebitelů je velmi pozitivní a jak dokládají data z různých výzkumů, které jsme si nechali zpracovat, jsou tato média brána jako prostředek umožňující lepší orientaci v nabídkách, jako zábavný či informační zdroj a také jako prostředek ke krácení času například ve frontách u pokladen.

Současná situace u nás

V současné chvíli v české republice funguje několik projektů DSS. Naše společnost Visual Impact patří mezi největší poskytovatele těchto médií především v sítích PharmacyTV – obrazovky v lékárnách, GlobusTV – obrazovky u pokladen hypermarketů Globus, BikeTV, ATM TV a jiné. Existují další sítě ve fast foodech, na benzinkách, poliklinikách a dalších atraktivních místech a pokračující trend této nové formy komunikace žene provozovatele do hledání dalších atraktivních sítí, kde by se DSS projekty mohly uplatnit.

Situace ve světě jednoznačně ukazuje, že tato nové forma komunikace, jestliže je správně uchopena a využívána, přináší větší efektivitu než některé staré a „osvědčené“ komunikační cesty. Je jen na nás, abychom umožnili zákazníkovi dostat se k informacím právě tam, kde je vyhledává a kde jsou mu prospěšná. Nebojme se zkoušet a využívat novinek, které nám DSS komunikace nabízí.